Що в проекті Порядку організації інклюзивних груп

МОН висунуло для громадського обговорення проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах». Пропозиції приймають до 5 серпня 2017 року

Інклюзивна освіта ЗДО

Порядок установлюватиме вимоги до організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах задля:

⇒ Зразок індивідуальної програми розвитку дитини для ЗДО

Освітні послуги в інклюзивних групах надаватимуть, керуючись:

 • особистісно орієнтованими методами навчання
 • індивідуальними особливостями навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП.

Умови для інклюзивного навчання

Під час організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у ДНЗ спрямовуватимуть зусилля на забезпечення:

 • педагогічними кадрами
 • безперешкодного доступу до будівель і приміщень закладу — для дітей з вадами опорно-рухового апарату та з вадами зору
 • необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками
 • індивідуальними засобами навчання
 • кабінетів
  • учителя-логопеда
  • учителя-дефектолога
  • психологічного розвантаження
  • проведення корекційно-розвиткових занять.

Рішення про утворення інклюзивних груп

Керівник дошкільного навчального закладу своє рішення про утворення інклюзивних груп ухвалюватиме за погодженням із органом управління освітою. При цьому враховуватимуть:

 • запити батьків
 • достатність матеріально-технічної та методичної бази
 • забезпечення педагогічними кадрами
 • відповідність приміщень санітарно-гігієнічним вимогам.

Фінансування інклюзії

Засновник/власник дошкільного закладу передбачатиме кошти для:

 • забезпечення безперешкодного доступу до будівель і приміщень
 • створення матеріально-технічної та навчально-методичної бази
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах.

Відповідальність за організацію, стан та якість інклюзивної освіти покладають на засновника/власника та керівника закладу.

Вихідні та робочі 2020

Зарахування дітей до інклюзивних груп

Дітей до інклюзивних груп прийматиме керівник дошкільного закладу протягом календарного року.

Підстави для прийняття:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють
 • медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад
 • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення
 • свідоцтво про народження
 • висновок психолого-медико-педагогічної консультації
 • направлення місцевого органу управління освітою
 • копії:
  • посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
  • медичного висновку про дитину-інваліда (наданої лікарсько-консультативною комісією)
  • індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Комплектування інклюзивних груп

Інклюзивні групи комплектуватимуть:

 • за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками
 • з урахуванням особливих освітніх потреб дітей.

Наповнюваність таких груп — до 15 дітей, з них одна-три дитини з особливими освітніми потребами, зокрема й з інвалідністю.

Освітній процес в інклюзивних групах

В інклюзивних групах освітній процес провадитимуть:

 • відповідно до Базового компонента дошкільної освіти
 • за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

Виокремлено дві особливості освітнього процесу в інклюзивних групах — це:

 • індивідуалізація
 • диференціація.

Індивідуальний план розвитку дитини

 • розроблятимуть відповідно до:
  • висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації
  • індивідуальної програми реабілітації
 • складатиме команда у складі:

Індивідуальну програму розвитку дитини

 • затверджуватиме керівник ДНЗ
 • переглядатимуть задля коригування двічі на рік (або й частіше).

В ІПР зазначатимуть цілі її розвитку та розподіляються функції між фахівцями для їх досягнення.

Корекційна робота

Відповідно до нозології та потреб дитини корекційну роботу в інклюзивній групі дошкільного закладу організовуватимуть:

 • вчитель-дефектолог
 • вчитель-логопед
 • практичний психолог.

Передбачатимуть від 3-х до 8-ми корекційно-розвиткових занять на тиждень.

Асистент вихователя

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечуватиме асистент вихователя, який:

 • братиме участь у розробленні та виконанні індивідуальних програм розвитку дитини
 • адаптуватиме навчальні матеріали з огляду на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

Асистент дитини

За письмовою заявою батьків/осіб, які їх замінюють, адміністрація ДНЗ надаватиме дозвіл на участь в освітньому процесі асистента дитини з особливими освітніми потребами волонтерам:

 • на громадських засадах
 • за рахунок коштів громадських організацій
 • інших джерел, не заборонених законодавством.

Батьки/особи, які їх замінюють, зможуть:

 • самостійно виконувати функцію асистента дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю
 • визначати особу, фізичний стан здоров’я якої дозволяє здійснювати зазначену функцію на волонтерських засадах.зміст

Сертифікація в системі базової освіти