Зразок індивідуальної програми розвитку дитини для ЗДО

Складіть індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами за примірним зразком

Індивідуальна програма розвитку: що це

Індивідуальна програма розвитку складається на навчальний рік (у разі потреби за рішенням команди психолого-педагогічного супроводу - на літній період), підписується всіма членами команди психолого-педагогічного супроводу, одним з батьків або іншим законним представником дитини, затверджується керівником закладу дошкільної освіти, переглядається тричі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування та зберігається в закладі дошкільної освіти не менше ніж три роки, а також обліковується у системі автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів. Батьки або інші законні представники дитини можуть отримати копію індивідуальної програми розвитку за вимогою у закладів освіти та/або у системі автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів.

Примірний зразок індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами для використання в закладах дошкільної освіти додано до Постанови КМУ від 10 квітня 2019 р. № 530 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти".

Підтримка особистісного здоров'я: акценти

4 факти про ІПР

Індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами (ІПР):

 • складають:
  • на навчальний рік на основі програм, зокрема спеціальних, рекомендованих МОН для закладів дошкільної освіти
  • з відповідною їх адаптацією до особливих освітніх потреб дитини
 • затверджує директор ЗДО
 • погоджують батьки дитини (особи, які їх замінюють)
 • переглядають тричі на рік (за потреби частіше) з метою коригування.

Розділи Індивідуальної програми розвитку

Як розробити програму в здо

ІПР може мати такі розділи:

 

№ з/п

назва розділу

зміст розділу

1

Загальні відомості

 • прізвище, ім’я, по батькові дитини
 • дата народження
 • прізвище, ім’я, по батькові батьків (осіб, які їх замінюють)
 • телефон
 • адреса проживання
 • дата вступу до ЗДО
 • група

2

Відомості про особливості розвитку дитини

 • стан здоров’я
 • фізичний і мовленнєвий розвиток
 • когнітивна, емоційно-вольова сфера
 • освітня діяльність
 • наявний рівень знань
 • здібності
 • уміння
 • навички
 • особливі освітні потреби тощо

3

Додаткові освітні та соціальні потреби дитини

 • додаткова підтримка:
  • асистентом вихователя
  • асистентом дитини
 • супровід соціальним працівником тощо

4

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги

 • найменування корекційно-розвиткового заняття
 • фахівець, який проводить КРЗ
 • місце та розклад проведення КРЗ

5

Освітня програма

 • назва освітньої програми, рекомендованої ІРЦ для роботи з дитиною
 • освітня програма, якою користується вихователь групи

6

Адаптація та модифікація освітніх програм

 • проаналізувати, які адаптації та модифікації (за потреби) слід розробити для:
  • облаштування середовища
  • застосування належних методів, матеріалів, іграшок, обладнання
  • урахування сенсорних та інших потреб дитини

7

Індивідуальний освітній план дитини

 • для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку розробляється індивідуальний освітній план за освітніми лініями строком на 3 місяці з подальшим його продовженням протягом навчального року
 • у плані зазначають:
  • цілі та завдання
  • очікувані результати/уміння
  • методи та засоби реалізації мети
  • моніторинг та оцінювання досягнень

8

Фахівці, які здійснюють психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами

 • прізвище, ім’я, по батькові фахівця, найменування його посади/спеціальності
 • підпис фахівця

9

Погодження індивідуальної програми розвитку з батьками (особами, які їх замінюють)

10

План консультування батьків (осіб, які їх замінюють)

 • заповнюють у процесі розроблення/ виконання індивідуальної програми розвитку
 • вказують:
  • дату
  • тему консультації
  • відповідальних осіб

11

Засідання фахівців, які здійснюють психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами

 • дата засідання
 • присутні
 • питання, винесені на розгляд
 • висновки
 • рекомендації

12

Психолого-педагогічна характеристика дитини з особливими

Подають психолого-педагогічну характеристику дитини з особливими освітніми потребами за 20__/20__ навчальний рік

 

Індивідуальна програма розвитку стане корисною і під час навчального року, і у літній оздоровчий період.  

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді