Матеріали до посадової інструкції заступника директора школи

Вам у поміч матеріали, щоб укласти посадові інструкції заступників директора школи. А скачавши у форматі Word, доповніть її з огляду на специфіку діяльності вашого закладу

Посадові інструкції складають з огляду на положення:

  • Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
  • Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Вам у поміч матеріали, щоб укласти посадову інструкцію заступника директора школи:

Скачавши їх у форматі Word, доповніть з огляду на специфіку діяльності вашого закладу.

Увага!

Посадові та роботі інструкції в закладах освіти слід переглядати не рідше ніж раз на п’ять років

Стануть у пригоді актуалізовані шаблони цих документів у рубриці «Організація роботи навчального закладу» у веб-програми «КОЗА Онлайн: Школа»

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

2. Завдання та обов’язки заступника директора школи з виховної роботи

Заступник директора з виховної роботи:

2.1. Організовує позакласну виховну роботу та дозвілля учнів з врахуванням їх інтересів і здібностей, побажань батьків на принципах взаємоповаги та співробітництва.

2.2. Організовує поточне і перспективне планування позакласної роботи з учнями та її проведення.

2.3. Організовує оформлення документації з питань виховної роботи.

2.4. Складає розклад проведення позакласної виховної роботи.

2.5. Координує роботу класних керівників, вихователів, педагога-організатора та інших працівників, які безпосередньо йому підпорядковані.

2.6. Керує роботою методичного об’єднання класних керівників закладу.

2.7. Координує роботу учнівського самоврядування в закладі.

2.8. Надає допомогу учнівським колективам у проведенні культурно-просвітницьких та оздоровчих заходів.

2.9. Організовує проведення загальношкільних заходів.

2.10. Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, роботою гуртків, груп продовженого дня, аналізує їх форму і зміст.

2.11. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації виховного процесу.

2.12. Надає допомогу педагогічним працівникам в освоєнні та розробленні інноваційних виховних програм і технологій.

2.13. Складає разом із заступником директора з навчально-виховної роботи розклад роботи груп продовженого дня та інших видів виховної та культурно-дозвіллєвої діяльності.

2.14. Забезпечує своєчасне складання звітної документації, контролює правильне ведення класними керівниками, педагогами-предметниками, вихователями класних журналів, журналів груп продовженого дня тощо.

2.15. Складає проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань виховної роботи.

2.16. Контролює санітарно-гігієнічний режим роботи ЗНЗ.

2.17. Складає графік чергування вчителів та учнів по закладу та їдальні.

2.18. Забезпечує якісну і своєчасну заміну занять тимчасово відсутніх вихователів та інших педагогів.

2.19. Веде, підписує та передає директору табель робочого часу працівників, які безпосередньо йому підпорядковані.

2.20. Організує роботу з охорони здоров’я учнів та працівників закладу, формування у школярів здорового способу життя.

2.21. Вживає заходів щодо поповнення шкільної бібліотеки навчально-методичною й художньою літературою, профільними журналами та газетами.

Завдання та обов’язки заступника директора школи з господарської роботи

Заступник директора з господарської роботи:

2.1. Керує господарською діяльністю закладу.

2.2. Забезпечує своєчасну готовність ЗНЗ до нового навчального року.

2.3. Здійснює поточний контроль за належним господарським, технічним та санітарно-гігієнічним обслуговуванням приміщень, будівель, споруд, класів, навчальних кабінетів, навчальних майстерень, спортивної зали тощо відповідно до норм і правил безпеки життєдіяльності.

2.4. Відповідає за збереження матеріальних цінностей, майна, інвентарю закладу на відповідальне збереження у встановленому чинним законодавством порядку.

2.5. Забезпечує навчальні кабінети, навчальні майстерні, побутові, господарські та інші приміщення необхідним обладнанням й інвентарем, що відповідає правилам і нормам безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки праці.

2.6. Забезпечує працівників закладу канцелярським приладдям, предметами господарського вжитку.

2.7.Складає графік роботи технічних працівників.

2.8. Готує проект наказу про закріплення за технічними працівниками конкретних ділянок і загальношкільних приміщень.

2.9. Контролює роботу технічних працівників, забезпечує щоденне вологе прибирання у навчальних приміщеннях школи, в спортивній, актовій залах тощо.

2.10. Керує роботами з благоустрою, озелененню та прибирання території закладу.

2.11. Забезпечує заклад необхідним інвентарем для робіт з благоустрою навчального закладу, для підтримання чистоти і порядку його приміщень.

2.12. Веде облік і контролює фактичне використання робочого часу технічними працівниками, складає табелі обліку їх робочого часу.

2.13. Вживає заходів щодо розширення господарської самостійності навчального закладу, своєчасного укладання необхідних угод.

2.14. Контролює раціональне використання матеріалів та фінансових коштів закладу.

2.15. Забезпечує виконання вимог охорони праці під час експлуатації приміщень, споруд і будівель закладу, технологічного, енергетичного обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організує поточний ремонт.

2.16. Організує інвентарний облік майна закладу, проводить інвентаризацію майна, своєчасно готує звітні документи про виконану роботу.

2.17. Контролює витрати води та електроенергії, забезпечує їх раціональне використання, веде відповідну документацію.

2.18. Складає проекти наказів, розпоряджень й інших документів з питань господарської роботи.

2.19. Забезпечує заклад необхідним автотранспортом.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді