Інтелект-карти — саме те для сучасного освітнього процесу

Діти легко забувають недавно вивчене? Не біда. Певно, вчителі чи вихователі вашого навчального закладу ще не зверталися до методу інтелект-карт

Технологія mind mapping в освітній та управлінській діяльності

Застосовувати метод інтелект-карт (mind mapping) у початковій школі стали у 70-80-х роках минулого століття у Великій Британії.

Сама назва інноваційного педагогічного інструменту є спробою перекладу словосполучення «Mind Maps», котре використовував у своїх бестселерах її творець — британський психолог Тоні Бьюзен.

Також часто зустрічаються синонімічні переклади:

 • карти асоціацій
 • карти розуму
 • карти думок
 • карти пам’яті
 • ментальні карти.

Назви відображають основну ідею техніки — побудову «дерева асоціацій», у якому:

 • в центрі розміщено базовий образ, від якого відходять кілька товстих гілок — рішення, безпосередньо пов’язані з базовим образом
 • від останніх може відходити нескінченне число малих гілочок, які будуть відносно першообразу вторинними, третинними і т. д.
Індивідуальний навчальний план: чи обов'язково складати

Що таке ментальні карти

Це популярний освітній інструмент, що сприяє максимально запам’ятовувати інформацію завдяки синергетичному синтезу:

 • візуалізації
 • систематизації
 • класифікації
 • асоціації.

Навіщо інтелект-карти

Де-факто, інтелект-карти є проекцією тих процесів, що відбуваються в нашому мозку під час запам’ятовування нової інформації.

Так, новий біт даних, що надходить до мозку, можна зобразити у вигляді цілісного ядра, від якого відходять численні промені — наші асоціації, дотичні до цієї нової інформації. При цьому кожна асоціація перебуває у нерозривному зв’язку з безліччю інших, безпосередньо непов’язаних з первинним бітом. І якби вдалося сфотографувати всі ті зв’язки, що утворюються з асоціацій, то отримали б інтелект-карту обраної предметної області.

Для вивчення кожного окремого поняття, проблеми чи зображення ідеї потрібно будувати специфічну для цього ментальну карту.

 

Інтелект-карти можна застосовувати в освітньому процесі, приміром:

Глибинне (майже 100%) засвоєння нового матеріалу відбувається завдяки тому, що:

 • дитина кожне нове для себе поняття запам’ятовує крізь призму уже відомих для себе образів
 • записи у вигляді деревовидних схем є тотожними «мові» людського мозку.

Ментальні карти на уроках

Аби досягти оптимального ефекту від використання інструменту інтелект-карти в загальноосвітніх (та й дошкільних) закладах, орієнтуються на такі правила:

 • будувати дерево з гнучкими гілками, а не малювати традиційну схему зі словами в прямокутниках. Подібна візуалізація дозволяє:

– спілкуватися з мозком його ж мовою, подібною до схеми побудови нейронних зав’язків

– уникати монотонності та одноманітності візуальних образів, що унеможливлюють глибинне запам’ятовування

 • одна гілка дерева повинна дорівнювати лише одному слову. Такий підхід допоможе:

– посилити асоціативний ряд

– збільшити інтелектуальну і творчу свободу

 • величина лінії не повинна перебільшувати слово, оскільки:

– економія простору на папері (дошці) дозволяє розширити дерево асоціацій

– відбувається візуалізація довжини слова, що підвищує імовірність запам’ятовування

 • товщина, колір. форма і розмір гілок і слів, а також шрифти повинні диференціюватися. Це дозволяє:

– уникнути монотонності зображення

– акцентувати увагу на ключових словах і відсіювати другорядні

– структурувати сприйняття

 • максимізувати застосування нешаблонних:

– іконок

– малюнків

– значків

– символів

 • обирати відповідний формат паперу:

– для невеликих за обсягом інтелект-карт — А4

– для масштабних карт — А3

 • використовувати інструменти побудови карти, які б відповідали віку дітей:

– для дошкільнят, учнів початкових класів — кольорові олівці та ручки, фарби, фломастери, маркери, кольорова крейда тощо

– для учнів старшого шкільного віку — програми Paint, PhotoShop, PowerPoint тощо

 • будувати дерево по горизонталі, а не вертикалі, що полегшує його сприйняття мозком
 • будувати контури між гілками у випадку, якщо вітки однієї гілки заходять на вітки іншої гілки. Контури запобігають:

– змішуванню інформації

– утворенню накладених один на одного візуальних образів.

Також диференціюйте застосування інструментів залежно від:

 • віку вихованців чи школярів
 • вимог навчального процесу

Зокрема, карти пам’яті можуть використовуватися:

 • всією дошкільною групою чи класом
 • окремими групами класу
 • індивідуально

Створити ментальну карту онлайн

можна за допомогою таких програм, як:

 • draw.io від Google
 • coggle.it
 • XMind

Як створити ментальну карту

Етапи побудови карт пам’яті можуть різнитися залежно від цілей та завдань уроку, заняття, однак загальний алгоритм побудови такий:

Етапи побудови інтелект-карт

 

Етапи

 

Особливості

1.

Обмірковування ідеї

 

 • проводять мозковий штурм: озвучують будь-які слова, ідеї, образи, асоціації, що спадають на думку
 • обирають базовий центральний образ (об’єкт вивчення)

2.

Деталізація змісту інтелект-карти

 

 • будують центральний образ
 • обмірковують ключові слова
 • будують головні гілки
 • записують ключові слова (по одному слову на кожній гілці)

3.

Доповнення карти новими ідеями

 

 • будують розширені вітки від головних гілок
 • там, де це можливо, додають:

– іконки

– малюнки

– значки

– символи

 • прослідковують зв’язки між окремими образами, асоціаціями
 • активно застосовують різні кольори, шрифти, розміри, товщину слів і гілок

4.

Редагування

 

 • повторно застосовують мозковий штурм для з’ясування невикористаних асоціацій
 • записують нововиявлені асоціації
 • інтелект-карту переглядають, щоб виявити можливі:

– описки

– помилки

– дублювання гілок

 • перевіряють можливість відтворення візуальних образів, зображених на ментальній карті

Ментальні карти — саме те для покоління Z! Як і інфографіка.

Зразок

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді