Дослідження родоводу з учнями початкових класів

Навесні — чимало традиційних свят, коли сім’ї стрічаються у великому родинному колі. Запропонуйте учням початкових класів глибше дізнатися про свої корені. Це буде і патріотичне виховання, і краєзнавча робота, а ще — час неабияких відкриттів!

Патріотизм постає з малого: з любові до батьківщини, до людей, які в ній жили й живуть. Тож дослідження та складення родоводу — дієвий спосіб патріотичного виховання, особливо в початковій школі. Розшуки родоводу можуть припасти дітям до душі та згодом розростися не на один цікавий рік.

Учень не хоче вчитися: як знайти мотивацію

Учні можуть виконувати проект або творчу роботу «Мій родовід» у межах навчальної програми (наприклад, «Я у світі») чи за гурткової роботи. Учитель початкових класів (можливо й вихователь групи продовженого дня) здійснюватиме методичний супровід.

Молодшим школярам здебільшого достатньо розпитати старших родичів і записати ці спогади (метод «усної історії»). Але в будь-якому разі результатом вивчення родоводу має бути родовідне дерево.

Родовідне дерево

Ця умовна назва пов’язана з формою генеалогічної схеми — графічним відображенням родинних зв’язків. Традиційно розрізняють генеалогічні схеми двох видів:

 • низхідна — в її основі пращур-родоначальник, від якого розростаються лінії його нащадків. Схему такої побудови зазвичай використовують знатні роди, яким властива спадкоємність;
 • висхідна — в її основі останній нащадок роду. Вони популярніші, оскільки можуть розростатися у ході дослідження родоводу. Саме такі схеми доречно запропонувати учням початкової школи.

 

Упорядкування відомостей про родовід

Проведіть з учнями, приміром, виховну годину на тему «Наш родовід». Одразу зазначте, що глибина дослідження може бути різною. Якщо це дослідження поверхового, обрисового характеру, то джерельна база буде з-поміж доступних.

Найдоступніші джерела родовідних відомостей —

 • родинні свідчення;
 • матеріали інтернет-ресурсів.

Запропонуйте учням фіксувати, з яких джерел і коли отримано відомості про родовід. Так вони не лише навчатимуться систематизувати інформацію, а й за потреби матимуть змогу повернутися до використаних джерел пізніше.

Родині свідчення

 

Це найважливіший матеріал для початку складання родоводу. Свідчення можуть бути:

 • усні;
 • зафіксовані у щоденниках, листах, записниках, альбомах тощо.

Багато цінних свідчень надають найстарші члени роду. Готуючись до бесіди з ними, учень має завчасно скласти план інтерв’ю — перелік запитань, відповіді на які стануть основною джерельною базою. Відтак слід звести відомості у картки-анкети, які зберігати у спільній папці для паперів. Найліпше оформити окремі картки-анкети на кожного члена роду.

Запропонуйте учневі передовсім заповнити картку-анкету на самого себе — на першу ланку висхідної генеалогічної схеми. Так учень з’ясує, як доречніше опитувати інших членів родини.

Під час бесіди з родичами діти мають фіксувати всю доступну інформацію, зокрема:

 • уточнювати дати, місця, події;
 • переглядати й копіювати документи й фотографії, що збереглися у сімейних архівах.

Ці дані стануть у пригоді задля ілюстративного доповнення проектних або творчих робіт, а також для продовження пошуків.

Як розвивати в першокласників обидві півкулі головного мозку

Родовідна схема

Її учень складає за результатами опитувань родичів. Як графічний об’єкт, схема вміщує мінімум інформації про члена роду (зазвичай прізвище, ім’я, по батькові та роки життя). Тому між схемою та картками-анкетами доречно встановити логічні зв’язки, щоб систематизувати інформацію і полегшити орієнтування в ній.

 

Приклад схеми

Родовід в інтернеті

Якщо діти вирішили знайти ще більше інформації про предків, то нехай звернуться по допомогу до батьків і разом скористаються інтернет-ресурсами.

Тематичні сайти й форуми

Завдяки таким ресурсам учень та його батьки мають змогу:

 • дізнатися, де в мережі можна знайти спеціальні відомості про особу (нагороди, місця подій тощо)
 • отримати підказки за фотографіями чи іншими документами
 • навіть знайти відомості про конкретну людину.

Декілька безплатних українських інтернет-ресурсів на генеалогічну тематику:

 • «Родовід», — багатомовний портал, що функціонує на базі «Вікіпедії». Портал використовує спеціальну програмну платформу з побудови генеалогічних дерев, які генеруються автоматично;
 • «Генео» — міжнародний генеалогічний форум;
 • Pra.in.ua — найбільша база мешканців території України, народжених між 1650-1920-ми роками. Проєкт розпочав функціонувати на початку 2020 року й активно розвивається.

 

Інтерактивні сайти для формування родоводних дерев

Для збирання, зберігання та впорядкування генеалогічних відомостей є інтерактивні сайти, як-от:

 • MyHeritage
 • Geni.

На цих сайтах можна сформувати власне родовідне дерево та пов’язати його з іншими спорідненими. Так близькі й далекі родичі мають змогу об’єднати свої зусилля у пошуках і дослідженнях своїх коренів. Також на сайтах можна скачати візуалізоване родовідне дерево.

Використовуючи лише дані з генеалогічного сайту Geni.com, відомий біолог-математик Янів Ерліх зібрав родовідне дерево з 13 млн. осіб, заглибившись у минуле на 500 років.

Окрім того, для допитливих дослідників родоводу:

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді