Які зміни передбачені у проекті Типового навчального плану для 10-11-х класів

До кінця січня МОН України приймає пропозиції щодо проекту типового навчального плану для старшої школи. Зміни очікують упровадити з 2018/2019 навчального року. Розглянемо їх сутнісні новації
Зміст статті:
Зміни до типових навчальних планів Профільна школа у змінених Типових навчальних планах

Наразі робочі навчальні плани у 10-11-х класах формують у школах на основі чинних Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 № 834.

Але з огляду на втілення ідей Нової української школи у цих планах виокремлюють низку завад, серед яких:

 • надмірно велика кількість базових предметів, що не дозволяє розширювати перелік профільних дисциплін
 • нормативна закріпленість «універсального профілю» шкіл, що дає змогу закладам освіти не виокремлювати власних профільних предметів.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Зміни до типових навчальних планів

Тому задля реального, а не декларативного втілення нового змісту профільної школи ініційовано громадські обговорення задля зміни типових навчальних планів для 10-11-х класів.

Складові Типового навчального плану

Складова

Зміст

Інваріантна

Перелік базових навчальних предметів, які старшокласники профільної школи вивчатимуть обов’язково

Варіативна

Перелік профільних навчальних предметів, вибір яких у компетенції загальноосвітнього навчального закладу

Загальноосвітні школи складатимуть робочі плани на 2018/2019 навчальний рік для старшої школи:

 • беручи за основу змінений типовий навчальний план
 • затверджуючи в органах управління освітою.

Порівняльна характеристика чинних Типових навчальних планів та запропонованих змін Типового навчального плану

Критерій

Чинні

Проект

Мета змін

Обсяг базових навчальних дисциплін (інваріантна складова)

більше 22-х

9

 • поглиблення школами індивідуальних профілів навчання
 • підвищення диференціації навчання
 • поліпшення підготовки до ВНЗ

Рівень автономії шкільних закладів освіти

вузька автономія з тяжінням до універсального профілю

широка автономія з тяжінням до свободи вибору профілю

 • самостійність шкільних закладів освіти у виборі:

– власного профілю

– робочих навчальних планів

– індивідуальних спецкурсів, близьких до профілів навчання

Інтегровані навчальні дисципліни

відсутні

передбачено

 • ліквідація дублювання навчального матеріалу на суміжних предметах
 • зменшення навчального навантаження
 • усунення проблеми «відірваного» вивчення предметів, незалежного один від одного
 • формування цілісного бачення взаємозв’язків між дисциплінами

Профільна школа у змінених Типових навчальних планах

Обрання загальноосвітнім навчальним закладом освітнього профілю відбуватиметься за комбінації таких складових:

Складова

Предмети

Сутність

Кількість предметів

Кількість год./тиждень

у 10-му класі

в 11-му класі

Інваріантна

Базові

 • реалізують основні завдання школи
 • формують базові знання, які є необхідними для подальшого поглибленого вивчення предметів
 • відповідають вимогам освітніх стандартів базової і повної загальної середньої освіти

9

20,5

18,5

Варіативна

Профільні

 • передбачають:

– поглиблене опанування профільних дисциплін

– дослідницьку та проектну діяльність

– прикладний характер навчання

 • формують знання, що є ширшими від вимог освітніх стандартів

2-3

11

13

Вибірково-обов’язкові

 • передбачають оволодіння знаннями з метою загального розвитку
 • обирають старшокласники індивідуально, опираючись на власні інтереси
 • відповідають вимогам освітніх стандартів

2

3

3

Спецкурси, профілюючі предмети і факультативи

 • передбачають:

– отримання додаткових, конкретизованих чи поглиблених знань щодо профільних дисциплін

– вивчення споріднених та суміжних з профільними дисциплінами матеріалів

– розширення компетентностей учнів

– практичні заняття за обраними напрямами

2

3,5

3,5

Загальноосвітні заклади спрямовуватимуть невикористані навчальні години варіативної складової на вивчення базових дисциплін лише за умови надання повноцінних знань, що відповідають обраному профілю.

Базові та профільні навчальні дисципліни, передбачені проектом Типового навчального плану

Базові навчальні дисципліни

Профільні навчальні дисципліни

 • українська мова
 • література (інтегрований курс зарубіжної та української)
 • іноземна мова
 • історія (інтегрований курс української та світової)
 • людина і суспільство (інтегрований курс економіки та правознавства)
 • людина і природа (інтегрований курс біології, фізики, географії, хімії)
 • математика
 • фізкультура
 • захист Вітчизни
 • українська мова
 • література
 • історія
 • людина і суспільство
 • біологія та екологія
 • мова і література нацменшин
 • математика
 • фізкультура
 • хімія
 • іноземна мова
 • географія
 • фізика і астрономія
 • захист Вітчизни
 • технології
 • ІКТ
 • мистецтвозміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді