Оформлення порядку денного засiдання педагогiчної ради

Як правильно оформити порядок денний засiдання педагогiчної ради?

Питання порядку денного розмiщують за важливiстю, складнiстю, часом, вiдведеним для їх обговорення.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Кожне питання, що розглядають, нумерують i зазвичай розпочинають прийменником «про». Наприклад:

  • Про стан викладання навчальних дисциплiн у старших класах;
  • Про затвердження плану роботи навчального закладу на 2013/2014 навчальний рiк;
  • Про дотримання планiв реалiзацiї експериментально-дослiдницької роботи навчального закладу;
  • Про затвердження плану заходiв на перiод зимових канiкул 2013/2014 навчального року.

Увага!

Не слiд оформлювати окремим пунктом порядку денного «Рiзне»

Пiсля кожного питання порядку денного зазначають форму доповiдi, iнiцiали, прiзвище та посаду доповiдача.

Увага!

Не потрiбно розглядати затверджений порядок денний як щось непорушне. Це — орiєнтовний перелiк питань, який можна доопрацьовувати як до, так i пiд час засiдання педагогiчної ради

Якщо пiд час пiдготовки засiдання педагогiчної ради отримано оперативну iнформацiю, що змiнює прiоритетнiсть розглядуваних питань, порядок денний можна i потрiбно змiнювати.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді