Надання платних послуг з пiдготовки дiтей до навчання у першому класi та з проведення занять з основ економiки

Керiвник загальноосвiтнього навчального закладу планує органiзувати платнi послуги, зокрема проведення занять з пiдготовки дiтей до навчання у першому класi, з основ економiки для учнiв першого класу. Чи має вiн право органiзувати таку платну послугу?

Вiдповiдно до (далi — Положення № 778), державнi i комунальнi заклади можуть надавати платнi послуги на договiрнiй основi згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

(далi — Перелiк № 796), передбачено, що навчальнi заклади мають право проводити понад обсяги, встановленi навчальними планами, з видачею або без видачi вiдповiдних документiв про освiту:

  • курси;
  • гуртки;
  • факультативи.

Увага!

Інформацiю про те, що навчальний заклад може надавати платнi освiтнi послуги, обов’язково зазначають у його статутi

Курси, гуртки, факультативи проводять за науковим, технiчним, художнiм, туристичним, екологiчним, спортивним, оздоровчим та гуманiтарним напрямами. Це можуть бути заняття з вивчення iноземних мов, комп’ютерної пiдготовки, гри на музичних iнструментах, хореографiї, образотворчого мистецтва, стенографiї, машинопису, крою та шиття, оздоблення примiщень, агротехнiки, зоотехнiки, пiдготовки водiїв.

Увага!

Платнi освiтнi та iншi послуги надаються понад обсяги, встановленi навчальними планами, та поза дiяльнiстю, що фiнансується за рахунок коштiв загального фонду державного та мiсцевого бюджетiв

Отже, навчальний заклад має право надавати платнi послуги з пiдготовки дiтей до навчання у першому класi та з проведення занять з основ економiки.

Увага!

При наданнi платних послуг, що не належать безпосередньо до сфери освiтньої дiяльностi, застосовуються нормативно-правовi акти, якi регулюють надання послуг у вiдповiднiй сферi дiяльностi

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді