Навчання директорів шкіл та тренерів: Нова українська школа

13 грудня 2018 року МОН затвердило Типову освітню програму організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти. Програма відповідає вимогам Концепції «Нова українська школа» і має на меті підвищити кваліфікацію та удосконалити управлінські компетентності керівників шкіл.

Програму розробив авторський колектив під науковим керівництвом професора Наталії Клокар. Схвалено Програму Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Серед розробників — і фахівці Цифрового видавництва МСFR.

Навчання за Програмою проходитиме у три етапи, два з яких очні і один дистанційний.

Теми дистанційних модулів:

  • Документаційний супровід: як ліцензувати заклад освіти, як здійснити державну реєстрацію, як припинити або розширити діяльність структурних підрозділів
  • Фінансова автономія: як запровадити облікову політику закладу, як скласти кошторис, як здійснювати закупівлю товарів та послуг
  • Документообіг: як організувати номенклатуру справ закладу освіти, як оптимізувати роботу з документами за допомогою онлайн-сервісів
  • Державно-приватне партнерство в освіті: як створити благодійний фонд чи громадську організацію, як налагодити співпрацю з громадою
  • Управління кадровою роботою: як реалізувати політику командоутворення та запровадити корпоративну етику
  • Кадрова документація: як сформувати та актуалізувати особові справи, розробити інструкції, оформити колективний договір, не забути про охорону праці, забезпечити соціальні гарантії працівникам в умовах децентралізації влади
  • Концепція «Нова українська школа»: як застосувати ключові положення Концепції та формулу нової школи, реалізувати компетентнісний підхід та педагогіку партнерства
  • Управління освітньою діяльністю: як розробити освітню програму та реалізувати повноваження педагогічної ради
  • Організація ефективного і безпечного освітнього середовища.

Матеріали дистанційних модулів містять конспекти лекцій з відео, активними посиланнями на нормативні документи. Практичні завдання подано в інтерактивній формі — з можливістю заповнити шаблони документів у веб-програмі «КОЗА Онлайн», повправлятися на онлайн-калькуляторах, перевірити свої знання за тестами.

Проходити курс дистанційно можна буде з будь-якого пристрою (телефон, планшет, ноутбук, стаціонарний комп’ютер) у зручний час.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Цифровізація української освіти: реалізація, проблеми і перспективи

Через необхідність дистанційного навчання актуальним і перспективним напрямом розвитку вітчизняної системи освіти стала її цифровізація. Що вона передбачає, з якими проблемами зіткнулись розробники Національної платформи цифрової освіти, що чекає педагогів і здобувачів освіти в перспективі – у нашій статті
9952

Мозковий штурм — інструмент сучасної педагогічної ради

«Сучасна педагогічна рада» — поняття широке і нечітке. Тут можна розуміти інноваційну, інтерактивну, нестандартну форми проведення педради, а чи яку іншу, не менш цікаву. Ми ж зупинимося на методі брейнштормінгу, або мозкового штурму, який дедалі більше входить в освітню практику і є ознакою нетрадиційного підходу керівництва у виборі форм роботи з педагогами
12278

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді