Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Починаючи з 2020 року педагоги можуть використовувати виділені державою кошти на підвищення кваліфікації в обраних ними організаціях. Які курси обрати та як розпочати навчання - у статті

Порядок підвищення кваліфікації за 5 хвилин

27 грудня 2019 року під час засідання Уряду було прийнято зміни до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Зокрема, виключено необхідність створювати додатково документ самооцінювання педагогічним працівником, а також знято вимогу щодо централізованого оприлюднення програм підвищення кваліфікації.

Також уточнено структуру програми підвищення кваліфікації та етапи планування підвищення кваліфікації.

У документі визначено завдання, основні напрями, форми, види, особливості підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників різних типів закладів освіти, механізми визнання результатів підвищення кваліфікації.

Ваші 30 годин підвищення кваліфікації

Які є програми

  Ми щодня спілкуємося з освітянами і тому знаємо, які питання професійної діяльності потребують докладних роз’яснень. Саме такі питання і стають предметом вивчення у Школі. Лектор-наставник повідає вам про всі тонкощі організації роботи за певним напрямом, розкриє взаємозв’язки, розбере разом з вами робочі ситуації, порадить, як їх розв’язати і пояснить, чому потрібно робити саме так. Він доступно розповість про складні речі, про те, що здається неосяжним. Надасть зразки документів, чек-лісти, пам’ятки.

  Програми ми розробили і затвердили спільно з Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти». Ми виконали всі вимоги до програм, визначені пунктом 10 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

  Програма містить:

  • тему (напрям, найменування);
  • зміст навчання;
  • обсяг (тривалість) навчання у годинах та кредитах ЄКТС;
  • очікувані результати навчання;
  • вартість надання освітньої послуги.

  Ми забезпечуємо відкритість і доступність інформації про програму — оприлюднюємо її на сайті Школи та зазначаємо строки проходження навчання.

  Із чого складаються програми

  Відеолекції. Вони тривають не більше 5 хвилин. Це дасть вам змогу максимально зосередитися на матеріалі.

  Конспекти лекцій. У Школі відеолекції поєднані з текстами. Текстовий матеріал викладений стисло і зрозуміло. Його можна прочитати за дві-три хвилини. Тексти містять посилання на нормативні документи, підкріплені шаблонами та зразками документів, інфографікою, презентаціями. Усі матеріали за потреби можете скачати.

  Практичні завдання допоможуть сформувати та розвинути у вас відповідні навички.

  Тести дають можливість перевірити свої знання.

  Звертайте увагу й на бонуси, фішки, значки та бали. Вони мотивують. Наприклад, склав тест за визначений час — отримав додаткові бали.

  Вища школа освітнього менеджменту

  Впродовж 5 років вчитель має пройти не менше 150 годин підвищення кваліфікації. Це є обов`язковою умовою атестації. Підвищувати кваліфікацію необхідно щороку.

  Хто проводить навчання

  У Порядку узаконили різноманіття форм підвищення кваліфікації. Тепер можна вчитися заочно, дистанційно та у формі вечірніх занять. До того ж усі ці форми підвищення кваліфікації можна поєднувати.
  Навчання педагогів можуть проводити не лише заклади освіти, а й будь-які інші юридичні чи фізичні особи. Зокрема, державні, громадські та інші організації.

  Підвищити кваліфікацію у нас

  Хто сплачує за навчання

  Навчання може проводитись на платній та безоплатній основі. Сплачувати навчання можуть з держбюджету, з власних надходжень закладу освіти та інших незаборонених джерел. Також фінансування може здійснюватись меценатами або самостійно вчителем.

  Механізм підвищення кваліфікації

  Після затвердження кошторису на рік керівники закладів освіти оприлюднюють загальний обсяг коштів, передбачений у цьому році на підвищення кваліфікації.

  Педагоги, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, протягом 15 календарних днів подають керівникові пропозиції до плану підвищення кваліфікації на рік.

  План підвищення кваліфікації розглядає та затверджує педагогічна рада закладу.

  Що зазначити в плані:

  • тему відповідної програми, курсу;
  • форму;
  • тривалість;
  • суб’єкт підвищення кваліфікації;
  • вартість підвищення кваліфікації.

  Після затвердження плану керівник закладу освіти укладає договорів між закладом освіти та суб’єктом підвищення кваліфікації про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний рік.

  У Порядку визначено, що саме можна вважати підвищенням кваліфікації.

  Зокрема:

  • розвиток необхідних для роботи компетентностей;
  • удосконалення та набуття нових вузькопрофільних, пов’язаних з викладанням певної шкільної дисципліни компетентностей;
  • отримання нового практичного досвіду.

  Підвищення кваліфікації як безперервний професійний розвиток

  Безперервний професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачає набуття нових і вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої освіти й практичного досвіду.

  Безперервного професійного розвитку педагоги набувають за трьох форм освіти:

  • формальної
  • неформальної
  • інформальної.

  Накопичення визнаних результатів навчання у формальній, неформальній та/або інформальній освіті буде підставою для присвоєння професійних (зокрема, часткових) та здобуття повних освітніх кваліфікацій.

  Написати статтю в журнал

  Здобуті у формальній освіті кваліфікації зараховуть як підвищення кваліфікації, тому їх не потрібно окремо визнавати чи підтверджувати.

  Визнання різних видів підвищення кваліфікації

  Традиційний вид підвищення кваліфікації — це навчання в закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Таке навчання:

  • передбачає набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань
  • може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій
  • не потребує окремого визнання і підтвердження його результатів.

  До інших видів підвищення кваліфікації педагогічних працівників належать:

  • стажування
  • участь у:
  • сертифікаційних програмах
  • тренінгах
  • семінарах
  • семінарах-практикумах
  • семінарах-нарадах
  • семінарах-тренінгах
  • вебінарах
  • майстер-класах тощо.

  3 важливих факти про підвищення кваліфікації:

  1. МОН планує затвердити перелік організаторів навчальних заходів, сертифікати яких будуть прирівнювані до документів ліцензованих закладів освіти
  2. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж 5 років не менше 150 год, частина яких має бути спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
  3. Рішення про визнання результатів інших видів підвищення кваліфікації керівників закладів освіти та їхніх заступників набуватиме чинності після затвердження засновником закладу

   Портали розвитку педагогічної майстерності

   Крім того, у Концепції розвитку педагогічної освіти йдеться й про створення національного порталу розвитку педагогічної майстерності задля забезпечення вільного доступу до:

   • професійних журналів та інших публікацій у сфері освіти
   • дистанційних курсів підвищення кваліфікації, відбір і розміщення яких на порталі здійснюватимуть на конкурсній основі.

   Онлайн-навчання педагогів під час карантину

   Концепція визначає, що:

   • розробники курсів отримуватимуть винагороду (за результатами конкурсного відбору) та роялті (залежно від кількості осіб, які обрали цей курс)
   • результати навчання на дистанційних курсах не потрібно буде окремо визнавати чи підтверджувати.
   • підтримки й схвалення заслуговуватимуть ініціативи щодо створення регіональних, спеціалізованих та незалежних платформ аналогічного призначення, що діятимуть на основі отриманої ліцензії та/або акредитації, яка забезпечить визнання виданого ними свідоцтва про підвищення кваліфікації.

   Педагогічні працівники незалежно від регіону їх проживання зможуть вільно обирати дистанційні курси.

   Як визначити рівень педагогічної майстерності

   Підвищення кваліфікації у форматі інформальної освіти

   Педагогічне звання старший вчитель

   Підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти допускається для:

   Програма самоосвіти педагогічних працівників з описом запланованих до набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей і досягнення результатів навчання співвимірних із запланованим на це часом підлягає попередньому затвердженню вченою або педагогічною радою, яка надалі:

   • призначає комісію для проведення атестації результатів навчання
   • ухвалює рішення про їх визнання на підставі позитивного висновку цієї комісії.

    Необхідна умова безперервного професійного розвитку педагогічних працівників — це набуття ними компетентностей та особистих здібностей за технологіями:

    • електронного навчання
    • освіти дорослих     зміст

     Центральна частина статичний блок 2

     Останні новини

     Усі новини

     Гарячі запитання

     Усі питання і відповіді