Річна циклограма оперативного контролю в дошкільному закладі

Оперативний контроль планують задля вивчення сукупності питань у діяльності дошкільного навчального закладу

За отриманою інформацією здійснюють:

  • порівняння
  • узагальнення
  • аналіз
  • пошук причин, які викликали ту чи ту проблему.

Такий вид контролю відіграє запобіжну роль. Адже завідувач (директор) ДНЗ має змогу вчасно виявити явища, загрозливі для кінцевих результатів діяльності закладу.

Завдання оперативного контролю

Оперативний контроль спрямований на:

  • вивчення стану роботи педагогічного колективу та окремих вихователів на певному етапі
  • моніторинг щоденної інформації про хід та результати педагогічного процесу, виявлення причин, що порушують його
  • перевірку виконання попередніх пропозицій, окремих рішень тощо.

Інструмент оперативного контролю

Для оперативного контролю добирають питання, найбільш важливі на певному етапі, вивчення яких допомогло б у розв’язанні передбачених річних завдань.

Орієнтовна циклограма оперативного контролю
у дошкільному навчальному закладі на навчальний рік

Напрями

Відповідальний
працівник

Місяць

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

Освітній процес

вихователь-методист

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Профілактично-оздоровча робота

медична сестра

+

+

+

Харчування дітей

медична сестра

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Предметно-ігрове середовище

вихователь-методист

+

+

+

Взаємодія з батьками

завідувач,
вихователь-методист

+

+

+

+

Режимні моменти

завідувач,
вихователь-методист,
медична сестра,
завідувач господарства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Навчально-методичне забезпечення

завідувач

+

+

+

+

Виконавча дисципліна

завідувач,
вихователь-методист,
сестра медична,
завідувач господарства

+

+

+

+

+

Охорона праці та безпека життєдіяльності

завідувач,
вихователь-методист,
медична сестра,
завідувач господарства

+

+

+

+

+

+

Пожежна безпека

завідувач господарства

+

+

+

+

+

Цивільний захист

завідувач,
вихователь-методист

+

+

+

Санітарно-гігієнічний режим

медична сестра,
завідувач господарства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Правила внутрішнього розпорядку

завідувач,
вихователь-методист,
медична сестра,
завідувач господарства

+

+

+

+

+

Виконання посадових обов’язків

завідувач,
вихователь-методист,
медична сестра,
завідувач господарства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Медичне обслуговування

завідувач

+

+

+

+

Фінансово-господарська діяльність

завідувач,
завідувач господарства

+

+

+

+

+зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді