Складаємо річний план медичної роботи у дошкільному закладі

Теми:
Планування діяльності — запорука не лише успішного виконання працівниками своїх посадових обов’язків, а й успішної діяльності дошкільного навчального закладу. Діяльність медичної сестри має свої особливості. Тож і планування медичної роботи відрізняється від планування, наприклад, методичної чи іншої роботи. Розглянемо, яким має бути план медичної роботи на навчальний рік

Медичне забезпечення дітей у дошкільних навчальних закладах здійснюють медичні працівники  медичні сестри, лікарі.

Посади лікарів, які обслуговують дошкільні навчальні заклади, як правило, передбачені штатними розписами територіальних органів управління охорони здоров’я.

У своїй роботі медичні працівники керуються:


Планування — це заздалегідь визначений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої мети або оптимальний розподіл ресурсів для її досягнення.


Відповідно до пункту 24 Положення про дошкільний навчальний заклад, затв. постановою КМУ від 12.03.2003 № 305:

 • діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який:

– складається на навчальний рік і оздоровчий період

– схвалюється педагогічною радою

– затверджується керівником закладу

– погоджується з відповідним органом управління освітою

 • план на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

Свою ж діяльність медичні працівники окреслюють в планах медичної роботи на відповідний навчальний рік, які визначають зміст заходів з різних напрямів діяльності (див. Додаток).

Плани медичної роботи можуть бути розділом річних планів роботи дошкільних навчальних закладів або додатками до них.

Складаючи плани медичної роботи, медичні працівники мають враховувати тип дошкільного навчального закладу:

 • загального типу
 • санаторний
 • спеціальний
 • комбінований.

Також варто взяти до уваги пріоритетний напрям діяльності конкретного дошкільного навчального закладу. Від цього залежатиме зміст заходів, періодичність їх проведення тощо.

Аби визначити конкретні й дієві заходи медичної роботи на відповідний навчальний рік, медичним працівникам, по-перше, слід проаналізувати свою діяльність за попередній період та окреслити пріоритетні завдання своєї діяльності. Дуже важливо виявити причини недоліків у роботі. Саме на їх усунення треба спрямувати заходи в наступному році. Також варто проаналізувати рівень виконання заходів, передбачених планами медичної роботи попередніх років.

По-друге, слід визначити медичні заходи, спрямовані на пошук шляхів розв’язання загальних завдань діяльності, та врахувати загальні проблеми в роботі закладу.

У травні-червні слід скласти остаточний варіант плану медичної роботи.

Додаток

Приклад оформлення плану медичної роботи на навчальний рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач дошкільного навчального закладу № 111

Коваленко           В. А. Коваленко

04.08.2014

План медичної роботи на навчальний рік

Зміст

Відповідальні

Термін

Організаційна робота

Оформлення та ведення документації згідно зі встановленою номенклатурою справ

сестра медична старша

постійно

Складання звітів про:

 • виконання місячного плану профілактичних щеплень
 • захворюваність за місяць, квартал, рік
 • харчування за місяць, квартал, рік

«

протягом року

Участь у нарадах, засіданнях педагогічної ради, педагогічних годинах, батьківських зборах тощо

«

за планом роботи дошкільного закладу

Аналіз виконання працівниками дошкільного навчального закладу вимог Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей

завідувач, сестра медична старша

постійно

Ведення документації на дітей, які відвідують заклад:

 • медична карта дитини (форма № 026/о)
 • контрольна карта диспансерного нагляду (форма № 030/о)
 • індивідуальні карти імунізації дітей (форма № 063-1/о)
 • табель відвідування дітьми закладу

«

за потреби

«

«

постійно

Контроль:

 • організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми
 • забезпечення оптимального рухового режиму дітей
 • санітарного стану приміщень та території
 • режиму провітрювання
 • маркування та використання меблів за показниками росту дітей

сестра медична старша

«

Медико-педагогічний контроль на заняттях з фізичної культури

«

«

Своєчасне придбання, зберігання та використання лікарських препаратів та виробів медичного призначення, дотримання термінів їх реалізації

«

«

Організація своєчасного проходження працівниками дошкільного закладу обов’язкових профілактичних медичних оглядів

«

«

Участь у педагогічній раді «Поєднання здоров’язбережувальних технологій з українськими традиціями»

«

за планом роботи дошкільного закладу

Лікувально-профілактична робота

Обстеження дітей під час прийому до дошкільного закладу після їх відсутності, визначення адаптаційного періоду після перенесених хвороб

сестра медична старша

постійно

Проведення лікувально-профілактичних заходів:

 • синглетно-киснева терапія
 • магнітолазерна терапія
 • самомасаж як форма оздоровчої роботи

«

впродовж року

Організація планового обстеження дітей та співробітників закладу на гельмінти з подальшою дегельмінтизацією в разі виявлення

лікар, сестра медична старша

за планом лабораторії

Своєчасний диспансерний облік дітей, контроль за їхнім оздоровленням

«

постійно

Огляд дітей щодо виявлення педикульозу, корости, грибкових та інших шкірних захворювань під час прийому дітей до закладу та після їх відсутності в закладі більше ніж три дні

сестра медична старша

під час прийому нових дітей до дошкільного закладу або після відсутності дитини у закладі

Організація планових профілактичних оглядів дітей вузькими спеціалістами

лікар, сестра медична старша

за планом поліклініки

Контроль за динамікою розвитку та станом здоров’я дітей

сестра медична старша

постійно

Проведення антропометричних вимірювань

«

дітей ясельних груп — раз на місяць; садових груп — раз на квартал;

в період оздоровлення — щомісяця

Виконання плану профілактичних щеплень

«

відповідно до плану

Дотримання режиму ізоляції за карантину

«

у разі карантину

Своєчасне ізолювання дітей, які захворіли, надання їм долікарської допомоги

«

у разі захворювання дітей

Систематичний контроль:

 • продуктів харчування, що завозять до дошкільного закладу
 • умов зберігання продуктів харчування і продовольчої сировини в коморі
 • терміну придатності та своєчасного використання продуктів харчування і продовольчої сировини
 • технології приготування страв
 • дотримання санітарних норм на харчоблоці та в коморі

«

постійно

Проведення загартування дітей улітку

«

відповідно до плану на оздоровчий період

Розподіл дітей по групах здоров’я

«

під час прийому нових дітей до дошкільного закладу; протягом року — за потреби

Гімнастика пробудження після денного сну

«

постійно

Протиепідемічна робота

Контроль за дотриманням працівниками дошкільного закладу санітарно-епідемічних норм

сестра медична старша

постійно

Контроль:

 • наявності супровідних документів під час завезення продуктів харчування і продовольчої сировини
 • якості завезених продуктів харчування і продовольчої сировини
 • дотримання товарного сусідства в коморі
 • терміну реалізації продуктів харчування і продовольчої сировини
 • дотримання вимог санітарних правил та норм щодо використання промаркованого посуду, приладдя, засобів дезінфекції на харчоблоці та у групових приміщеннях

«

«

Контроль дотримання карантинних заходів у групових приміщеннях

«

на період карантину

Огляд працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання

«

постійно

Санітарно-просвітницька робота

з персоналом дошкільного закладу

Бесіди з педагогічним колективом на теми:

 • Навантаження дітей під час занять з фізичної культури
 • Правила отримання страв з харчоблоку
 • Санітарно-гігієнічний режим у дошкільному закладі
 • Вплив культури харчування на здоров’я дитини

сестра медична старша

раз на квартал

Бесіди щодо дотримання правил техніки безпеки та запобігання травматизму за темами:

 • Дотримання правил техніки безпеки на робочому місці
 • Дотримання вимог Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей

«

раз на півроку

Робота з обслуговуючим персоналом за темами:

 • Аналіз санітарного стану групових та інших приміщень, території
 • Обговорення актів перевірки територіальним органом Державної санітарно-епідеміологічної служби
 • Виховання культури поведінки за столом у дітей та сервірування стола
 • Дотримання санітарних правил та норм у закладі
 • Особиста гігієна персоналу закладу
 • Санітарні правила та норми утримання закладу (генеральне та щоденне прибирання групових приміщень, правила заміни постільної білизни, техніка безпеки під час отримання та видачі страв дітям, прибирання майданчиків, обробка піску)
 • Правила зберігання дезінфікуючих та мийних засобів
 • Дотримання графіка видачі страв
 • Правила миття посуду та його зберігання
 • Обов’язки двірника щодо прибирання ігрових майданчиків
 • Дотримання правил прибирання території закладу, зокрема збирання грибів, ягід, отруйних рослин

«

щомісяця

Робота з працівниками харчоблоку за темами:

 • Особиста гігієна — запорука здоров’я
 • Дотримання санітарних правил та норм у приміщеннях харчоблоку
 • Правильна санітарна обробка харчоблоку
 • Технологія приготування та зберігання продуктів харчування
 • Страви, заборонені для використання в харчуванні дітей у закладі
 • Перша допомога за опіків
 • Генеральне та поточне прибирання харчоблоку
 • Профілактика харчових отруєнь

«

«

з батьками

Проведення бесід з батьками на теми:

 • Санітарно-гігієнічні вимоги до батьків, якщо вони перебувають у групі під час адаптації дитини
 • Що важливо знати про отруйні властивості кімнатних рослин
 • Причини виникнення кінетозу та його профілактика у дітей
 • Як визначити, що дитина потопає

сестра медична старша

щоквартально

Оформлення санітарних бюлетенів для батьків

«

щомісяця

Інформування про способи профілактики інфекційних захворювань у дітей вдома

«

жовтень, червень

Консультування батьків, діти яких часто хворіють

«

за потреби

Бесіда з батьками про профілактичні щеплення та їх значення для здоров’я дітей

«

вересень

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді