Нагадайка про організацію занять із плавання в закладі дошкільної освіти

Заняття з плавання у дошкільних закладах проводять, дотримуючи режимних моментів. Це необхідно не лише щоб досягти оздоровчого ефекту. Тож збережіть собі нагадайку

Організовуючи заняття з плавання для дітей дошкільного віку в закладі освіти, на норми гранично допустимого навчального навантаження на дитину не зважають. Адже години, виокремлені для занять з фізкультури та плавання, не враховують під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей у межах діяльностей за освітньою лінією «Здоров’я та фізичний розвиток».

Організація занять з плавання для дітей дошкільного віку

Починають заняття з третього року життя дитини (тобто наприкінці раннього віку — за віковою періодизацією)

Проводять двічі на тиждень

Найдоцільніший час для занять:

 • до сніданку

7:30–8:30 год.

але не раніш як через 30-40 хв. після вживання їжі

 • після сніданку

9:30–12:30 год.

 • після денного сну

15:15–17:30 год.

Дітей поділяють на підгрупи з огляду на вік:

 • третій рік життя

5-6 дітей

 • четвертий рік життя

8-10 дітей

 • п’ятий–сьомий роки життя

10-12 дітей

Інструктор з плавання обов’язково доглядає, щоб діти перед заняттям у басейні провели належні гігієнічні процедури.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Тривалість занять з плавання:

 • перше — 5–7 хв.

поступово час збільшують для дітей

► двох-трьох років

10–15 хв.

► трьох-чотирьох років

10–20 хв.

► чотирьох-п’яти років

20–25 хв.

► п’яти-семи років

30–40 хв.

Етапи навчання плавання в закладі дошкільної освіти

Елементам плавання дітей навчають поетапно, відповідно до програмових вимог:

Етап

Роки життя дитини

Завдання

І

третій-четвертий роки життя

 • ознайомлення дітей з водою, з її властивостями
 • освоєння у воді

ІІ

четвертий-п’ятий роки життя

 • формування вмінь і навичок, необхідних для впевненості під час перебування у воді:

– спливати

– лежати на воді

– ковзати по воді

– видихати у воду

– розплющувати очі під водою тощо

ІІІ

шостий-сьомий роки життя

 • навчання плавати певним способом
 • формування правильного дихання та узгоджених рухів рук і ніг

Структура заняття з плавання

Заняття проводять, орієнтуючись на таку типову структуру:

 • розминка

 • ходьба
 • пробіжки
 • комплекси загальнорозвивальних вправ на суші з елементами плавальних рухів (якщо немає місця для «сухого» плавання, розминку здійснюють у воді)

 • вправи на пересування

 • із ходьбою, бігом, підскоками
 • задля освоєння у воді:

– занурювання

– затримка дихання

– видихи у воду

– відкривання очей у воді

– спливання тощо

 • спеціальні вправи

 • опанування певного способу плавання
 • засвоєння рухів рук і ніг
 • узгодження рухів
 • рухливі ігри у воді за використання вже засвоєних умінь

 • вільне плавання

Зауважте!

На вивчення й удосконалення рухів у горизонтальному безопорному положеннях у воді відводять до 80% часу основної частини заняття.

Заняття з плавання відбуваються за постійного медичного контролю.

Окремі зауваги щодо проведення занять із плавання

 • На дні, коли припадають заняття з плавання, для дітей не планують:

– інші заняття з фізкультури

– виконання фізичних вправ або фізкультурних комплексів під час денних прогулянок

– дитячий туризм

 • Час перебування дітей на свіжому повітрі недопустимо скорочувати задля занять із плавання
 • За 1,5-2 год. до нічного сну припиняють будь-яку активну фізичну діяльність дитини, зокрема й заняття з плавання

За інструктивно-методичними рекомендаціями «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456)зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді