Рекомендації щодо надання додаткових освітніх послуг у дошкільному навчальному закладі

Нещодавно Міністерство освіти і науки України надало роз’яснення щодо особливостей організації додаткових освітніх послуг, вказавши на необхідності дотримуватися норм законодавства

У своєму листі від 18.10.2016 № 1/9-557 міністерство зауважило, зокрема, на персональній відповідальності керівників навчальних закладів. Пропонуємо скористатися узагальненою інформацією щодо організації та провадження у дошкільному навчальному закладі додаткових освітніх послуг.

Рекомендації щодо надання додаткових освітніх послуг

Плануйте надання додаткових освітніх послуг (далі — послуги) з огляду на запити батьківської громадськості.

Ураховуйте, що послуги не можна надавати замість або за змістом Базового компонента дошкільної освіти.

Залучайте до надання послуг педагогічних працівників, які мають належні кваліфікацію та здібності.

Сприяйте добору якісного програмного забезпечення для надання послуг та формуванню відповідної методичної бази.

Організовуйте за потреби у дошкільному навчальному закладі роботи для відповідного оформлення інтер’єрів групових кімнат і приміщень, де надаватимуть послуги.

Укладайте з батьками угоди (договори) на підставі їхніх письмових згод (заяв) на отримання послуг.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Відмова батьків від запропонованих послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Надавайте повну, доступну та достовірну інформацію щодо умов та порядку надання послуг, їх вартості й особливостей оплати.

Установлюйте вартість послуг на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх наданням.

Формуйте групи, у яких надаватимуть послуги, за письмовими заявами батьків.

Оформлюйте наказ про надання додаткових освітніх послуг, визначивши у ньому такі положення:

 • кількість груп, у яких надаватимуть послуги, чисельність і вікова категорія дітей у них
 • перелік послуг, їх конкретні види, кількість та періодичність надання
 • розмір оплати за послуги (за необхідності — з диференціацією за відповідними віковими групами)
 • розпорядок роботи груп, у яких надаватимуть послуги
 • порядок оформлення відносин між адміністрацією дошкільного навчального закладу та батьками (договір)
 • навантаження на педагогічний та обслуговувальний персонал, який задіяний до надання послуг і порядок оплати роботи персоналу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Надавайте послуги лише після того, як укладено угоди (договори) з батьками та видано наказ про надання послуг у дошкільному навчальному закладі.

Здійснюйте контроль за наданням послуг у таких напрямах, як:

 • дотримання санітарно-гігієнічних норм (важливо, щоб надання послуг відбувалося у межах гранично допустимого навчального навантаження дітей)
 • якість роботи педагогічних працівників
 • взаємодія з громадськістю, зокрема:

  – щоквартальне звітування педагогічних працівників перед батьками про надані послуги

  – проведення днів відкритих дверей, групових батьківських зборів задля виявлення проблем, пов’язаних із наданням послуг.

Відображайте обов’язково фінансові результати надання послуг у кошторисі дошкільного навчального закладу.

Примітка. Складено відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 № 736/902/758, та інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» від 15.11.2013 № 1/9-813.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді