Організовуємо роботу з музичного виховання дітей дошкільного віку

Розглянемо, які завдання мають вихователь і музичний керівник та як їх виконувати

Музичні розваги на рік: СПЛАНУВАТИ

Актуальним завданням дошкільної освіти є виховання художньо-естетичних засад дитячої особистості через відкриття їй світу мистецтва, зокрема музичного, його творчого освоєння.

Під час музичного виховання дітей музичний керівник і вихователь мають спільні функції, як-от:

 • виховна
 • освітня
 • дидактична
 • розвивальна
 • науково-методична
 • організаційна
 • суспільно-педагогічна.

Планування роботи з музичного виховання дітей

Роботу з музичного виховання дітей визначають у формі перспективних і календарних планів.

У перспективному плані на навчальний рік передбачають форми організації музичного виховання (тип заняття, вид і тема розваги, тема свята). На менш тривалу перспективу (один-два місяці) планують зміст розваг і свят.

У календарному плануванні відображають поточний зміст навчально-пізнавальної діяльності у формі:

Задля успішного виконання роботи з музичного виховання дітей доцільно керуватися чітко визначеними метою та завданнями, забезпечуючи при цьому належні умови:

Мета музичного виховання дітей дошкільного віку Основні завдання музичного виховання дітей дошкільного віку Умови успішної музично-педагогічної роботи з дітьми
 • виховання гармонійно розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості під впливом цінностей українського і світового музичного мистецтва
 • розвиток загальної музикальності, здібностей музичного виконавства і творчості
 • формування елементарних основ музичної культури, домірної вікові музичної компетенції
 • виховання життєвої мистецької активності, спрямованості на сприйняття і творення прекрасного в мистецтві та житті (краса, гармонія, виразність, грація, вишуканість), емоційно-ціннісного ставлення до українського і світового музичного мистецтва
 • розвиток загальної музикальності як сукупності музичних здібностей (емоційний відгук на музику, музичний слух і чуття ритму, музичне мислення, музична уява, музична пам’ять), здібностей виразного виконання музичних творів (пісенних, танцювальних, інструментальних) та творчої їх інтерпретації, варіювання, імпровізації
 • формування навичок музичного сприймання, виконавства і творчості в основних видах дитячої музичної діяльності, елементарних основ музичної культури (потреби, переживання, ставлення, інтереси, любов до музики)
 • закладання елементарної компетентності у музичному мистецтві
 • професійність музичного керівника і вихователів
 • гнучке застосування традиційних та нових методів і прийомів музичного виховання, навчання й розвитку дітей в основних видах дитячої музичної діяльності та формах організації
 • сприятливе мистецьке оточення в груповій кімнаті та спеціально обладнане естетичне середовище музичної зали, сучасне змінне оснащення
 • співпраця вихователів, музичного керівника і батьків

Форми організації музичного виховання дітей дошкільного віку

Зміст музично-педагогічної роботи з дітьми має бути деталізованим щодо кожної вікової групи в основних видах музичної діяльності згідно з чинними комплексними та парціальними програмами.

Музичне виховання у дошкільних навчальних закладах організовують у формах, відповідних віку та можливостям дітей.

Рекомендовані такі форми організації музичного виховання дітей дошкільного віку, як:

 • самостійна музична діяльність
 • використання музики у повсякденному житті
 • музичні заняття
 • музичні розваги
 • музично-театралізовані свята
 • додаткові — заняття за інтересами дітей, гуртки (студії).

Самостійна музична діяльність

Щоденна самостійна музична діяльність пов’язана з ініціативою і бажанням дитини звертатися до власно набутого мистецького досвіду. Тому педагог, спостерігаючи за дітьми, має здійснювати непрямий вплив за організації відповідного розвивального середовища та сприятливих умов для підтримки й розвитку самостійних дитячих музичних проявів. Наприклад, можна моделювати ситуації виклику чи успіху.

Ситуація виклику — це прийом непрямого запрошення до самостійних дій, провокування і спонукання дітей до активності, надаючи нові можливості для реалізації.

Використання музики у повсякденному житті

Щоденне використання музики у повсякденному житті є найпоширенішою формою роботи.

У такому випадку в дитячій групі панує атмосфера повсякденного звернення до музики як життєво необхідного позитивного емоційного враження. Так, педагог має:

 • доцільно використовувати музику у різних видах дитячої діяльності — ігровій, образотворчій, руховій, під час сприймання літературних творів (наприклад, під час слухання музично ілюстрованих казок)
 • збагачувати досвід дітей творами світової класики, добірною українською музикою з національної спадщини — про Україну, її духовно-культурні цінності, про Київ, дім, рідну мову, батьків, — а також сучасною дитячою музикою у виконанні дорослих і дітей (аудіозаписи, відеозаписи).

Використання музики у повсякденні дітей вихователь передбачає у календарному плані.

Музичний керівник і вихователь, орієнтуючись на програмові твори з національної та світової музичної спадщини, дбаючи про високий художній рівень і доступність репертуару, можуть також самостійно добирати музичні твори із сучасних фахових джерел, зокрема посібників, збірок, хрестоматій, журналу «Музичний керівник».

Окрім того, педагоги мають радити добір музики для родинного кола і спонукати батьків цікавитися успіхами своїх дітей у музичній діяльності. На сайтах дошкільних навчальних закладів рекомендовано створити сторінку з музичного виховання дітей. Матеріал для неї мають готувати і періодично оновлювати не лише педагоги, а й батьки.

Музичні заняття

Розрізняють такі види й типи музичних занять:

Види музичних занять Типи музичних занять
 • колективні (уся група)
 • підгрупові (4-12 дітей)
 • індивідуальні (одна-троє дітей)
 • традиційне
 • тематичне
 • домінантне
 • комплексне
 • комплексно-тематичне

Під час планування музичних занять обирають той доцільний тип, що відповідає рівню музично-естетичного розвитку дітей, поставленій освітній меті та актуальним завданням роботи з групою.

Традиційне музичне заняття усталене в основних рисах, найбільш апробоване дошкільною практикою. У ньому поєднані всі види дитячої музичної діяльності:

 • слухання музики
 • співи
 • пісенна творчість
 • музично-рухова діяльність
 • творчість у рухах
 • гра на дитячих музичних інструментах
 • музично-дидактичні ігри.

Усі ці види презентують основні види музичної практики людини (музична творчість, виконавство, сприймання) та музичного мистецтва (інструментальне, вокально-хорове, хореографічне) — а отже формують у дитини початкові уявлення про цілісність і різноманіття мистецтва, навички в усіх видах музичної діяльності.

У тематичному музичному занятті виховний зміст пов’язний із життєвою темою, близькою й зрозумілою, відомою дітям, актуальною для їхнього особистісного і музичного розвитку.

Освітній і розвивальний зміст тематичного музичного заняття відображений у сукупності тем:

 • Які емоції і почуття передає і викликає музика
 • Про що розповідає музика
 • Як розповідає музика.

У домінантному музичному занятті переважає один із видів дитячої музичної діяльності, як-от:

 • музикування
 • музичні рухи
 • співи.

За домінантного музичного заняття створюють атмосферу відповідного музичного мистецтва — інструментального, танцювального, вокально-хорового. Це сприяє успішнішому формуванню виконавських музичних навичок, творчих умінь, вивченню репертуару до свят.

У комплексному музичному занятті музика інтегрована з кількома видами дитячої діяльності, здебільшого художніми. Під час такого заняття доцільно узагальнити одне з художніх понять (наприклад, ритм) через практичну діяльність у різних мистецтвах (музиці, танці, малюнку, витинанку тощо).

Комплексно-тематичне музичне заняття поєднує у собі риси комплексного і тематичного. За такого поєднання підсилюється художньо-естетична і життєва спрямованість музичного заняття для дітей.

Часто комплексно-тематичне музичне заняття є підсумковим.

Музичні розваги

Музичні розваги є естетично привабливою формою мистецько-творчого відпочинку дітей.

Під час організації музичних розваг звертаються до різноманітного мистецького і життєвого досвіду дітей. Види музичних розваг для дітей і разом з дітьми обирають вихователь і музичний керівник. При цьому важливо враховувати думку дітей і їхній вік.

Можливі, зокрема, такі види музичних розваг:

 • день народження дитини, іменини
 • свято Миколая
 • День матері
 • музичні драматизації казок у виконанні самих дітей
 • вистави різних видів театрів
 • театр дітей і дорослих до Міжнародного дня театру
 • слухання аудіозапису музично ілюстрованих казок, музичних фрагментів з дитячих опер і балетів
 • концерт дитячої творчості
 • тематичні концерти творчості видатних митців
 • фестивалі дитячих талантів і родинної творчості
 • вечори музичних загадок-відгадок, українських колискових пісень, колядок і щедрівок (під час Різдвяних свят), веснянок, закличок, хороводів (під час Великодніх свят)
 • слухання музики і творчого музикування
 • слухання музики і танцювальних імпровізацій
 • вечір поезій і пісень до Всесвітнього дня поезії
 • вечір дитячої творчості до Всесвітнього дня танцю.

Музично-театралізовані свята

Музично-театралізовані свята — це художньо й творчо збагачена форма відзначення святкової події, пори року, соціально й змістовно значущої для виховання і розвитку дитини.

Під час музично-театралізованих свят використовують здебільшого засоби музики, літератури, театру й хореографії.

Проводять два-чотири рази на рік.

Рекомендовані такі музично-театралізовані свята:

 • Свято музики (до Міжнародного дня музики)
 • Свято осені
 • зимове Новорічне свято
 • Свято весни, мами і всіх жінок
 • Свято випуску дітей до школи.

Додаткові форми роботи з музичного виховання

Додаткові форми роботи з музичного виховання є формами мистецького збагачення дитячого життя. У такому випадку передбачають заняття за інтересами дітей, гуртки, студії. Це можуть бути такі форми, як:

Проводять одне-два заняття на тиждень.

Під час таких занять реалізовують варіативний зміст роботи з дітьми та поглиблюють зміст інваріантної складової згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.

Додаткові заняття з музикотерапії організовують за рекомендаціями практичного психолога задля корекції та розвитку дітей з особливими освітніми потребами, порушеннями психофізичного розвитку в умовах корекційної та інклюзивної освіти.

Належному музично-естетичному розвитку дитячої особистості, формуванню домірної вікові музичної компетенції дитини дошкільного віку сприятимуть такі умови, як:

 • дотримання сучасних вимог до змісту, форм, методів музичного виховання
 • збагачення середовища, доцільна організація музично-освітньої роботи
 • творча діяльність педагогів відповідно до означених функцій
 • участь батьків у виховному процесі.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді