Яку освітню програму обрати музичному керівникові

На сайті МОН ми взяли шість чинних програм, які для роботи можуть обрати заклади дошкільної освіти. У кожній програмі є розділ, присвячений музичному вихованню. Усюди він різний. В якій програмі найбільшу вагу надали розвиткові творчих здібностей, а в якій музика потребує «додаткових рук» — робіть висновки, спираючись на нашу аналітику

Що таке програма? Це — не інструкція, найменше відхилення від якої суворо карається, а певний орієнтир. І педагог, що обрав професію не просто як роботу, а як сенс життя, — завжди творчо трактує програму. Для цього вона має містити великий діапазон вибору «інструментів» із запасом на певний навчальний період.

Чи готова документація до нового навчального року

У кожній програмі розділ «Музичне виховання» називається по-різному. Але для всіх визначальною є наповненість пропонованого репертуару, його адекватність сьогоденню, можливість самостійно добирати музичні твори із сучасних фахових джерел. А ще — на бажання педагога вільно застосовувати інноваційні форми роботи, щоб досягати поставлених освітніх завдань.

Тож чим вирізняються програми, які сьогодні пропонує МОН?

Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у світі»

Інваріантна складова змісту програми має 7 освітніх ліній. Серед них — лінія «Дитина у світі культури». У ній поряд із образотворчим, театральним та літературним мистецтвом розглядають музику.

Зупиняються окремо на музичному розвиткові дітей у віці:

 • немовляти;
 • ранньому;
 • молодшому та середньому дошкільному;
 • старшому дошкільному.

Зміст освіти розділу «Музичне мистецтво» визначають за такими напрямами:

 • шуми і звуки довкілля;
 • музичні звуки;
 • музична діяльність.

Для кожного вікового періоду виокремлюють освітні завдання, а також показники компетентності. У додатку до програми подають орієнтовний музичний репертуар за такими блоками:

 • слухання музики;
 • підспівування та спів;
 • танці та хороводи;
 • ігри;
 • музично-ритмічні рухи;
 • гра на дитячих музичних інструментах.

Пропонований репертуар пропорційно включає твори українського фольклору, національних класиків, як-от: Яків Степовий, Віктор Косенко, Леся Дичко, митців світової культури — Вольфганга-Амадея Моцарта, Петра Чайковського, Миколи Римського-Корсакова.

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку

Програма передбачає два рівні впровадження: репродуктивний — за принципом «роби як я», та творчий. Автори окреслюють провідні види діяльності дітей старшого дошкільного віку. Поряд із комунікативною, здоров’язберігальною, пізнавально-дослідницькою, мовленнєвою, ігровою, господарсько-побутовою розглядають художньо-естетичну діяльність. Вона поділена на:

 • літературно-художню;
 • образотворчу;
 • музичну;
 • театральну.

У блоці «Музична діяльність» співи, слухання музики, музичні рухи та гру на музичних інструментах презентують за такими параметрами:

 • розвиток;
 • навчання;
 • заохочування й зацікавлення;
 • створення умов.

У програмі коротко виклали також показники прояву здібностейта нахилів старших дошкільників, поради батькам. Ці складники відсутні в інших програмах.

В орієнтовному переліку музичних творів пропонують твори Миколи Скорульського, Мирослава Скорика, Левка Ревуцького, Жанни Колодуб, Лесі Горової, Миколи Ведмедері, Алли Мігай, Олександра Злотника, Наталії Май. Перелік невеликий, але упорядкований системно, враховує багату палітру композиторських імен, зокрема й сучасних українських композиторів-піснярів.

Комплексна програма розвитку, начання та виховання дітей дошкільного віку «Соняшник»

Програма складається із трьох цільових підпрограм відповідно до років життя дитини:

 • «Помагайлик» — четвертий;
 • «Пізнавайлик» — п’ятий;
 • «Дослідник» — шостий.

Кожна підпрограма містить 7 розділів, серед яких аж 3 мають дотичність до розвитку музичних здібностей. Отже — тут приділяють увагу не лише художньо-естетичному розвиткові у загальновживаному сенсі, а й дбають про розвиток і виховання творчих здібностей, ігрових умінь, зокрема й у царині музики.

Музику та співи як вид діяльності у розділі «Художньо-естетичний розвиток» подають у такій розгорнутій градації:

 • матеріали та обладнання;
 • музична грамота;
 • розвиток слухової уваги;
 • музичний слух;
 • вокально-хорові навчики;
 • музикування на музичних інструментах;
 • пластична імпровізація;
 • диригування;
 • музично-ритмічні рухи;
 • музично-дидактичні ігри та вправи.

Окремо розглядають хореографію, свята й дозвілля, театралізовану діяльність. Зупиняються на розвитку творчості у пісенній і танцювальній діяльності, розвитку вмінь дитини в ігровій діяльності — музично-дидактичних іграх, хороводах тощо.

Рекомендованого списку музичних творів у програмі не подають, а отже розраховують на творчий підхід, який має проявити педагог.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Програма побудована за лініями Базового компонента дошкільної освіти — Державного стандарту дошкільної освіти України (нова редакція). Тому в цьому сенсі нагадує структуру програми «Я у світі».

Розділи програми «Дитина» подано за групами:

 • перша молодша «Крихітки»;
 • друга молодша «Малята»;
 • середня «Чомусики»;
 • старша «Фантазери-мрійники»;
 • старша/сьомий рік життя «Дослідники».

«Музичний калейдоскоп» вміщений до освітньої лінії «Дитина у світі культури» поряд із розділами «Образотворча майстерня», «Театральна мозаїка», «Літературна скринька». Зміст різних діяльностей розглядають комплексно із взаємопосиланнями. Автори сформулювали освітні завдання та надали орієнтовний музичний матеріал для кожної вікової групи.

Перелік запропонованих творів охоплює різні композиторські школи, достатню вагу надають українській національній музиці. У розділі «слухання музики» подають приклади додаткового наочного матеріалу — творів живопису.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією. Музичну діяльність розглядають у розділі «Світ мистецтва»: зупиняються на вікових можливостях та освітніх завданнях, очікуваних результатах в тому чи тому виді музичної діяльності. Інформацію подають стисло. Особливо це кидається у вічі на тлі розгорнутого розділу «Образотворча діяльність».

У додатку програми — орієнтовний перелік музичного репертуару. Твори згруповані за віком дітей, які їх сприйматимуть або виконуватимуть. Так, для усіх вікових категорій у репертуарі переважають українські твори — з народної спадщини та авторські. Зустрічаються композиції світових класиків, але їх значно менше у підсумку. Отже, автори програми виправдовують її назву — вона достеменно «українська».

Програма «Дитина в дошкільні роки»

У програмі виокремлюють вікові категорії відповідно до психологічного розвитку дитини. Кожен віковий період має у програмі специфічну невипадкову назву:

 • «Кроки до самостійності» — молодший;
 • «Подорож у довкілля» — середній;
 • «Стежинки у Всесвіт» — старший.

Програму структурували з урахуванням освітніх ліній. У розділі «Музика» аналізують зміст і завдання освітньої роботи в кожному виді діяльності та показники компетентності дитини. Окремим підрозділом подають «Свята та розваги», де називають заходи, в яких бере участь дитина того чи того віку, та в який спосіб вона діє на святі.

Для старшого дошкільного віку включають варіативну частину — елементи музичної грамотності, що є не в кожній програмі. Списку орієнтовних музичних творів для роботи не подають.

Без музично-естетичної складової виховання дошкільника неможливе. Музичне мистецтво поглиблює враження дитинства, допомагає дитині образно та емоційно пізнати навколишній світ. Помічником і порадником у тому, як саме працювати з дітьми різних вікових категорій,— стає обрана програма. Вибір за вами — що ближче душі та професійному смаку.

Автор статті: Тетяна КУЛІШКО, головний редактор журналу «Музичний керівник», музикознавецьзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді