Інструменти вивчення природничих наук – база всієї освіти

Інструменти вивчення природничих наук

Інструменти вивчення природничих наук – база всієї освіти

Як завучу організувати соціальний простір початківця

Цінність і поточний стан природничих наук в Україні

Цілісний природничо-науковий світогляд розвиває розуміння причинно-наслідкових зв'язків у природних процесах та їхньому впливі на суспільство, а головне сприяє розвитку у громадян здатності приймати відповідальні рішення щодо власного життя та майбутнього держави.

На жаль, поточний стан природничих наук в Україні залишає бажати кращого. Аналіз ситуації щодо захисту наукових робіт красномовно свідчить про падіння кількості дисертацій у фізико-математичних, технічних та природничих науках в декілька разів.

Готуємо школу до нового навчального року

Досягти позитивних змін у цьому питанні можливо, якщо механізм навчання базуватиметься на отриманні фундаментальних природничо-наукових знань, розумінні широких інтеграційних зв’язків між навчальними дисциплінами, системному мисленні, неперервності освіти та екологізації дисциплін природничо-наукового циклу. При цьому технологію навчального процесу слід спрямовувати на його оптимізацію, включення таких елементів, які роблять процес навчання особистісно-орієнтованим, розвивальним і мотивованим.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті - шлях до успіху

Докторка педагогічних наук О.Кузьменко у ряді статей переконливо доводить, що пріоритетом сучасного розвитку освіти є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Останнім часом популярним стає застосування на уроках 3D ПЗ (програмного забезпечення) для демонстрації моделей і анімацій з біології, фізики, географії та хімії. Застосування інноваційних технологій під час занять сприяє залученню учнів до активної участі в освітньому процесі. Зокрема, високоякісні тривимірні моделі здатні привернути увагу учнів, допомогти їм ґрунтовно опанувати навчальний матеріал і зацікавити займатися науковою діяльністю.

Звісно, коли до рук учня потрапляє тварина в колбі з рідиною, яку можна роздивитись з усіх боків – це незамінне відчуття. Проте, світ, в якому цифрові технології дозволяють побачити те саме на екрані величезної інтерактивної панелі, збільшити/зменшити або рухати простим дотиком пальця, і навіть зануритись у клітинний рівень цієї істоти, дає більш глибоке розуміння. Розуміння, яке не обмежується учнем, що тримає дидактичний матеріал, а доступне кожному на кого вчитель направить свій освітній потенціал.

Такі технології дарують нам уроки, на яких учень не почує фрази «Уявіть, що…», яка звучить через нестачу коштів. І такий віртуальний дидактичний матеріал дозволить учням реалізовувати свою зацікавленість не лише на уроці, і не лише в межах програми, а у безмежності власного натхнення.

Інструменти вивчення природничих наук – база всієї освіти

Яким має бути програмне забезпечення для природничих наук?

Розглянемо модель використання 3д програмного забезпечення на прикладі додатку ROQED Science, який останнім часом стає доволі популярним в Україні.

Він містить бібліотеку з понад 1200 готових 3D-моделей, яку розробник постійно поповнює новими зразками, та вбудовану енциклопедію.

Вчителі можуть використовувати вже готові матеріали або створювати власні унікальні уроки з допомогою багатофункціональних інструментів програми. Тривимірне ПЗ дає змогу перетворити звичайний клас у віртуальну лабораторію, де учні середньої та старшої школи матимуть справу з продуманою та захопливою наочністю.

Тривимірні моделі, анімації та дослідження ROQED відповідають стандартам сучасних навчальних програм. Кожна модель і сцена в ROQED Science деталізована, а завдяки сенсорним технологіям користувачі мають повний контроль над усіма елементами програми і можливість взаємодіяти як звичними маніпуляторами, так і за допомогою сенсорної поверхні інтерактивної панелі. Інтерактивне ПЗ дозволяє отримати як базові, так і поглиблені знання з предмета. Учні можуть опрацьовувати теми повторно, користуватися програмою дистанційно і навіть створювати власні анімації з використанням наявних моделей. У випадку з ROQED, постачальник надає допомогу у встановленні ПЗ і повний супровід у користуванні та навчанні вчителів. При виборі альтернативного додатку – переконайтесь що подібні опції також доступні.

5 причин вивчати природничі науки у школі з тривимірним ПЗ:

  • Таке ПЗ компенсує нестачу дидактичного матеріалу та фізичного обладнання у школі й коштує значно менше, ніж останнє.
  • Вчителі та учні більш ефективно використовують час на заняттях, оскільки підготовка матеріалів займає мінімум часу.
  • Зростає інформаційно-цифрова компетентність учнів.
  • Досліджувати можна не лише будову організмів та механізмів, а й їх функціонування, завдяки анімаціям.
  • Учні отримують практичний досвід використання сучасних методів наукового пізнання.

Враховуючи все вищесказане, можна стверджувати, що 3D програмне забезпечення – це зручний та ефективний інструмент для вивчення природничих наук у школі. Адже таке ПЗ сприяє формуванню навичок використання інтерактивного обладнання при розв’язанні конкретних практичних питань. Такими знаннями та вміннями має володіти кожна сучасна людина. І застосування тривимірного програмного забезпечення у школах допоможе досягти цієї мети.

Матеріал підготовлено командою «ROQED Ukraine»

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді