Як скласти освітню програму: від теорії до практики

Автор
директор дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 791 Дарницького району м. Києва, експерт з питань освіти
Освітня програма — обов’язковий документ ЗДО. Педагогічні колективи мають право обирати для використання в роботі чинні освітні програми, перелік та особливості реалізації яких обговорює та схвалює педагогічна рада закладу дошкільної освіти.

У закладі освіти можна використовувати кілька комплексних і парціальних програм, відповідно до яких педагоги плануватимуть освітню діяльність. ЗДО можуть розробити власні освітні програми.

Наш заклад має групи загального типу, інклюзивні. Тому й освітню програму розробляємо відповідно до типу закладу. А як це робимо — читайте далі.

Відвідування ЗДО без організації харчування: як оформити

З чого почати розробку програми

У кінці кожного навчального року на засіданні педагогічної ради обговорюємо результати роботи закладу за рік, нові педагогічні ідеї. Відтак запроваджуємо їх в освітній процес у новому навчальному році. На засіданні обговорюємо також питання вибору програм кожним педагогом для роботи. За результатами обговорення вихователь-методист до наступного засідання педагогічної ради, яке проводимо у серпні перед початком нового навчального року, складає проєкт освітньої програми закладу на новий навчальний рік.

Під час розроблення освітньої програми керуємося листом МОН «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти».

Як розробити програму

Для закладів дошкільної освіти є широкий вибір програм (комплексних і парціальних). За ними можна якісно організовувати освітній процес як для дітей раннього віку, так і дошкільного. Програми рекомендовані або схвалені МОН до використання в закладах дошкільної освіти.

Перед початком кожного навчального року ми отримуємо лист від МОН з переліком програм. Тому наш педагогічний колектив вирішив обирати програми з цього переліку, а не розробляти самостійно.

Перший крок. Вихователь-методист вивчає зміст усіх програм. Інформацію узагальнює у таблиці. У ній зазначає особливості кожної програми, наявність додатків, методичного забезпечення тощо. З інформацією ознайомлюється кожен педагог. Право вільного вибору ми забезпечуємо стовідсотково.

Другий крок. Для узагальнення інформації проводимо анкетування педагогів, які обирають програму чи програми з рекомендованого переліку. Педагоги мають дотримуватися правил:

  • одна комплексна програма — для кожної вікової групи;
  • комплексну програму не змінюємо посеред навчального року. Рекомендуємо педагогам не змінювати також комплексну програму, починаючи з молодшої групи, і до випуску дітей із закладу;
  • парціальна програма — за вибором педагога.

Третій крок. На засіданні педагогічної ради у серпні обговорюємо результати анкетування. Вихователь-методист ознайомлює з проєктом освітньої програми закладу. Педагогічна рада її схвалює.

Четвертий крок. Директор закладу затверджує освітню програму.

П’ятий крок. Освітню програму розміщуємо на інформаційному стенді закладу та на сайті.

Перейдімо до практики.

Освітня програма: складати чи ні

Як оформити програму в дитсадку

Єдиних вимог до оформлення освітньої програми немає. Освітня програма нашого закладу містить:

  • обкладинку;
  • текст.

Обкладинка

Обкладинка містить назву програми, грифи «ПОГОДЖЕНО» та «ЗАТВЕРДЖЕНО».

Назва нашої освітньої програми — «Освітня програма закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 791 Дарницького району м. Києва на 2023/2024 навчальний рік».

Гриф «ЗАТВЕРДЖУЮ» розміщуємо у правому верхньому куті першого аркуша документа. Він складається з елементів:

  • слово ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок);
  • назва посади особи, яка затвердила документ;
  • особистий підпис;
  • ініціали і прізвище посадової особи;
  • дата затвердження.

Гриф «ПОГОДЖЕНО» розміщуємо нижче реквізиту «Підпис».

З другої сторінки починається текст прогами, який складається зі вступу та таблиці з переліком обраних програм.

Вступ

У вступі зазначаємо інформацію:

Більше зразків шукайте у статті журналу «Практика управління дошкільним закладомзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді