Як упроваджувати медіаосвіту в школі

Автор
заступник начальника управління — начальник відділу оцінювання закладів освіти управління інституційного аудиту Державної служби якості освіти України
За кордоном зрозуміли, що сучасна освіта без медіаосвіти — це нонсенс, тому інтегрували її в систему базової шкільної та позашкільної освіти. Нам теж час збагнути: навчати учнів працювати з медіаджерелами, критично їх сприймати й тлумачити, створювати власний контент слід якомога раніше

 

Особливо, зараз, коли учні навчаються дистанційно, а вчителі шукають способи, як їх зацікавити. 

Медіаосвіта — спосіб розвинути творчі та комунікативні здібності особистості за допомогою і на матеріалі засобів масової комунікації. Та як впроваджувати медіаосвіту в школі? Пропонуємо обрати одну з моделей, а ліпше — поєднати кілька.

Як сформувати безпечне і здорове освітнє середовище

Факультативний курс

В освітній програмі закладу загальної середньої освіти можуть бути передбачені факультативні курси як варіанти евристичних, ігрових, проблемних, проектних форм медіаосвіти. Під час занять діти отримують додаткові знання з інформатики, риторики, журналістики, тележурналістики, історії кіно, телебачення, театру тощо.

Приклад
Орієнтовні назви факультативних курсів — «Основи проектної діяльності», «Основи риторики», «Основи журналістики», «ЮнПрес», «Юний журналіст» тощо.

Під час занять факультативного курсу учні створюють мультимедійні ресурси як індивідуальні або групові проекти.


 Приклад
Учасники факультативних занять під керівництвом педагогів:

 • випускають шкільні газети;
 • готують інформаційні та рекламні буклети;
 • створюють мультимедійні презентації;
 • створюють анімаційні фільми;
 • знімають і монтують відеоролики;
 • навчаються фотомистецтва;
 • роблять фоторепортажі та організовують фотовиставки.

⚓ Орієнтовна циклограма діяльності для завуча: травень

Позашкільна робота

Педагог інтегрує медіаосвіту під час позашільної роботи дітей. Це гурткова робота, для якої педагоги можуть розробляти програми з освоєння медіапростору. В умовах позашкільної роботи не обмежують форми і методи медіадіяльності.

Як упроваджувати медіаосвіту в школі

Інтеграція в навчальні предмети

Цю модель медіаосвіти можна реалізувати не тільки під час уроків інформатики, а й на уроках гуманітарних і точних дисциплін. Такий підхід продукує як практико-орієнтовану медіадіяльність — фото, радіо, анімація — в урочній і позаурочній діяльності, так і аналіз впливу на дитину мультимедіаресурсів. 

Приклад
На уроці української мови учні навчаються писати не тільки замітки в газети, а й пости в соціальних мережах або на сайтах. Також вони можуть брати інтерв’ю, анонсувати і висвітлювати події, розповідати про цікаве й важливе — все це універсальні навички.
На уроці інформатики — «розбирають» фотографії, приміром, ознайомлюються з композицією кадру. Або включаються у відеозйомку як оператори, навчаються монтувати, озвучувати, верстати, розрізняти особливості медіатекстів. Закріплюють знання під час відеомонтажу. У такий спосіб діти від написання заміток переходять до створення авторських телесюжетів.
Відтак учні переходять до складнішого творчого процесу — створюють сценарії і знімають ігрові, науково-популярні та документальні фільми.

 

Шкільний медіацентр

Учнів у шкільному медіацентрі ознайомлюють із професійними освітніми медіа. Вони дивляться фільми, телепередачі, їм розповідають про анімацію. Діти вивчають можливості медіа в освітній діяльності та створюють власні медійні продукти.

Сканографія — скановані та оброблені у фоторедакторі зображення на комп’ютері, що займають проміжне місце між фотографією та ілюстрацією. Основна ідея — предмети слід розміщувати на скляній панелі сканера й сканувати так само, як і документи або малюнки. Зображення шляхом сканування — це сканограма.

Мета діяльності медіацентру:

 • сформувати комунікативні та інформаційні вміння учня;
 • підвищити рівень медіасприйняття.

Медіацентр включає урочну та позаурочну роботу. 

Керівник медіацентру взаємодіє з учасниками медіапроектів опосередковано. У медіацентрі старші учні залюбки є кураторами молодших медійників. Так, структура медіацентру об’єднує різні вікові категорії учасників медіапроектів і формує комунікативні навички в учнів різного віку.

Дитячий медіахолдинг

Медіахолдинг працює не на постійні основі, а під час канікул, приміром. Часто педагоги організовують його у пришкільних таборах, під час шкільного медіафоруму. Педагоги планують роботу дитячого медіахолдингу та навчають учнів відповідно до тематичного плану. Старшокласники з досвідом медіадіяльності курують молодших учнів.
 

Приклад
Дитячий медіахолдинг має різні форми організації, як-от:

 • табір юних журналістів;
 • літня комп’ютерна школа;
 • конкурс прес-служб тощо.

У дитячому медіахолдингу учні мають змогу створювати:

Stop-Motion — це технологія створення відео на основі покадрового фотографування. Знімають певну сцену, потім роблять незначні зміни й знімають ще раз. У такий спосіб досягається ефект руху, який потім слід згрупувати й змонтувати на комп’ютері.

 • програми для дитячого телебачення, інтернет-мовлення;
 • проекти для тематичних конкурсів;
 • освітні відео — ігрові, документальні, науково-популярні, фотофільми, соціальні ролики;
 • анімацію — мальовану, комп’ютерну, пісочну, натурну, 3D-анімацію;
 • зображення методами сканографії, Stop-Motion;
 • радіопрограми;
 • фото для друкованих та інтернет-видань, колажі;
 • друковані та електронні газети, мультимедійні лонгріди;
 • інтернет-ресурси — сайти, блоги, соціальні мережі.

Крім спеціальних умінь і знань, юному медійнику будуть потрібні універсальні компетенції. Він має багато читати, вчитися красиво й правильно говорити, вільно спілкуватися на різні теми, мати широкий світогляд, саморозвиватися, поважати авторське право.

Хоч яку модель медіаосвіти ви обрали, діти більше дізнаються про природу й суспільство, про людину, техніку, науку, культуру своєї країни. А головне — відповідально поводитимуться в інформаційному просторі.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді