Методичне об’єднання вихователів

Завдання, форми роботи і матеріали засідань методичних об’єднань у закладах дошкільної освіти

Під час засідань методичних об’єднань педагоги аналізують свою діяльність, що сприяє вдосконаленню педагогічної майстерності, підвищенню фахового рівня та загальної обізнаності з багатьох питань.

Основними завданнями методичних об’єднань є:

 • забезпечення професійного, культурного та творчого зростання педагогів
 • вивчення оновленого змісту дошкільної освіти, інноваційних технологій і методів педагогічної діяльності з певного напряму роботи
 • вивчення нормативно-правових актів, програмних і методично-інструктивних документів
 • ознайомлення з досягненнями педагогічної науки
 • обмін перспективним педагогічним досвідом
 • аналізування інновацій і розроблення методичних рекомендації щодо їх упровадження
 • розроблення основних вимог і забезпечення умов для проведення професійних та дитячих конкурсів

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Заплануйте заходи, спрямовані на підвищення майстерності педагогів у розділі з методичної роботи щорічного перспективного плану роботи закладу дошкільної освіти.

Це можуть бути:

 • семінари
 • семінари-практикуми
 • засідання круглого столу
 • консультації
 • відкриті покази різних видів роботи
 • участь у роботі районних методичних об’єднань.

Форма методичного об’єднання є однією з найефективніших.

Як визначають завдання методичного об’єднання

Теми засідань методичних об’єднань добирайте з урахуванням їх актуальності. Одним з основних завдань роботи методичного об’єднання є оптимізація роботи педагогів щодо реалізації змісту Базового компонента дошкільної освіти.

Наприклад, першочерговими завданнями методичного об’єднання для вихователів може бути:

 • створення оптимальних умов для ефективної роботи педагогів відповідно до Базового компонента дошкільної освіти
 • підвищення фахової компетентності педагогів
 • формування практичних навичок роботи.

Роботу методичного об’єднання проводьте відповідно до плану роботи на поточний навчальний рік. Засідання — щоквартально: у листопаді, лютому та квітні.

Форми та методи роботи на засіданні методичного об’єднання

Під час проведення засідання методичного об’єднання використовуйте як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи, зокрема такі інтерактивні:

 • робота в командах, у парах
 • мікрофон
 • броунівський рух
 • мозковий штурм
 • дискусія.

Інтерактивна участь педагогів у засіданнях методичного об’єднання сприяє:

 • підвищенню їхньої фахової компетентності
 • вивченню, апробації та активному використанню сучасних освітніх технологій
 • формуванню прагнення до самоосвіти, саморозвитку,
 • усвідомленню власних професійні можливостей та професійну цінність усім учасникам педагогічної взаємодії.

Для ефективної взаємодії з педагогами розробіть перспективний план діяльності методичного об’єднання, плани-конспекти кожного засідання та вправи до них.

Рекомендації щодо підготовки засідань методичних об’єднань

Керівникам методичних об’єднань

За два тижні до засідання методичного об’єднання розішліть його членам таку інформацію:

 • дата і місце проведення
 • тема
 • порядок денний
 • план підготовки до засідання.

У плані підготовки до засідання вкажіть:

 • перелік методичної літератури з теми, яку слід опрацювати
 • питання, які опрацьовуватимуться в активних формах роботи (диспути, дискусії, експрес-анкети, ярмарки досвіду тощо)
 • матеріали, які необхідно підготувати, та вимоги до їх змісту й оформлення.

Вихователям-методистам закладів дошкільної освіти

Надайте методичну допомогу педагогам під час підготовки до засідання методичного об’єднання:

 • підберіть потрібну літературу
 • проконсультуйте
 • ознайомте з матеріалами методичного кабінету із запропонованої теми
 • зорієнтуйте щодо підготовки домашнього завдання та надайте допомогу в оформленні необхідних матеріалів.

Пам’ятайте!

На засіданні методичного об’єднання педагог представляє заклад дошкільної освіти, а не себе особисто.

Після засідання методичного об’єднання:

 • проведіть з педагогом співбесіду, під час якої з’ясуйте, яку інформацію він узяв на замітку, що зможе використати у своїй практиці
 • налаштуйте педагогів на підготову інформаційного повідомлення про засідання методичного об’єднання
 • на педагогічній годині заслухайте інформаційне повідомлення з питань, що розглядалися на засіданні методичного об’єднання, дайте можливість педагогам поділитися своїми враженнями.

Оцініть ефективність роботи після методичного об’єднання за допомогою анкетування педагогів та проаналізуйте результати проведених заходів після кожного засідання.

За матеріалом Юлії Туженкової,
вихователя-методиста, практичного психолога ЗДО № 249 «Боровичок», Донецьк
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді