Якою вбачають систему забезпечення якості освіти

За розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти відповідає керівник, а за проведення інституційного аудиту - Державна служба якості освіти та її територіальні органи. Ці дві системи тісно пов’язані між собою, оскільки критерії, за якими має проводитись самооцінювання освітньої діяльності та інституційний аудит однакові

Як сформувати систему забезпечення якості освіти

Закон України «Про освіту» передбачає створення системи забезпечення якості освіти.

Система забезпечення якості освіти включає:

 • внутрішню систему забезпечення якості, що має функціонувати у кожному закладі загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти;
 • систему зовнішнього забезпечення якості освіти, до якої належить інституційний аудит

⇒ «Абетка для директора»

Зовнішня система забезпечення якості освіти

До інструментів зовнішньої системи входять:

З метою створення зовнішньої системи забезпечення якості освіти Міністерство освіти і науки України затвердило Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

Стандарти до забезпечення якості освіти

При розробленні внутрішньої системи взяли 8 стандартів, які описані в Законі України «Про освіту»:

 • стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
 • система й механізми забезпечення академічної доброчесності
 • критерії, правила та процедури (КПП) оцінювання учнів
 • КПП оцінювання діяльності педагогічних працівників
 • КПП оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Так, кожний стандарт докладно описуємо, потім:

 • додаємо вимоги для забезпечення внутрішньої системи якості освіти у школі
 • розроблюємо критерії оцінювання відповідності
 • визначаємо зміст критеріїв на кожну оцінку і процедури оцінювання

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти є одним з об’єктів оцінювання під час проведення інституційного аудиту. Ця система формується закладом освіти з урахуванням вимог Закону “Про освіту” та рекомендацій Державної служби якості освіти.

Контроль дотримання законодавства у дитсадкузміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді