«Абетка для директора», або Як побудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти

Представлено рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти

У вступі до книги зазначено, що запровадження внутрішньої системи забезпечення якості — це стратегічне рішення школи, яке може допомогти поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо її ефективного та сталого розвитку.

Організовуємо дистанційне навчання за новим положенням

Зміст Абетки для директора

Рекомендації ґрунтуються на запропонованих для інституційного аудиту вимогах та критеріях для оцінювання якості освітньої діяльності, управлінських процесів у закладі та охоплюють освітнє середовище, управлінські процеси, якість педагогічної діяльності, систему оцінювання навчальних досягнень учнів.

«Абетка для директора» має 3 розділи та 7 додатків:

Розділ 1

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 • Розроблення стратегії (політик) і процедур забезпечення якості освіти
 • Вивчення і оцінювання (самооцінювання)
 • 3. Планування/визначення шляхів удосконалення

Розділ 2

Методи збору інформації

 • Вивчення документації
 • Опитування
 • Спостереження
 • Приклад використання інструментів для отримання інформації

Розділ 3

Напрями самооцінювання якості освітньої діяльності

 • Напрям 1. Освітнє середовище закладу освіти .
 • Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти
 • Напрям 3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників
 • Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти

Додатки

 • Критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти
 • Орієнтовний перелік запитань для самоаналізу
 • Анкета для педагогічних працівників
 • Анкета для учня/учениці
 • Анкета для батьків
 • Форма спостереження за навчальним заняттям
 • Форма спостереження за освітнім середовищем

Навіщо Абетка для директора

Абетка адресована керівникам та заступникам керівників ЗЗСО, співробітникам органів управління освітою, педагогічним працівникам, викладачам та студентам педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Контроль дотримання законодавства у ЗЗСО

При розбудові внутрішньої системи забезпечення якості необхідно спиратися на такі принципи:

 • дитиноцентризм
 • автономія закладу освіти
 • цілісність системи управління якістю
 • постійне вдосконалення
 • вплив зовнішніх чинників
 • гнучкість і адаптивність.

Методичні рекомендації розроблені для допомоги закладу освіти у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

Зміст рекомендацій корелюється з вимогами та критеріями, окресленими в Порядку проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти.зміст

Сертифікація в системі базової освіти