Контроль дотримання законодавства у сфері загальної середньої освіти

Автор
редактор освітніх видань, Київ
ДСЯО може завітати і з плановим, і з позаплановим заходом державного нагляду (контролю) і перевірити, як виконуєте вимоги законодавства у сфері загальної середньої освіти. Ознайомтеся з питаннями, які перевірятимуть

Чи дотримується заклад освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти? Саме це контролюватимуть органи Державної служби якості освіти України та відображатимуть у акті.

В акті визначено Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю). Він складається з шести блоків:

  • Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти.
  • Формування контингенту здобувачів освіти.
  • Організація освітнього процесу.
  • Ефективність використання педагогічного потенціалу.
  • Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної та навчально-методичної бази.
  • Управління закладом загальної середньої освіти.

У Таблиці — перший блок питань, за якими здійснюватимуть контроль.

Питання щодо дотримання вимог законодавства

Нормативне обґрунтування

Заклад освіти, що провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти, діє на підставі відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку

Абзац другий частини першої статті 8 Закону України «Про загальну середню освіту» (далі —ЗУ № 651-XІV)

ЗО діє на підставі статуту, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом

Частина друга статті 8 ЗУ № 651-XІV

Після переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) наведено також:

  • Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
  • Опис виявлених порушень вимог законодавства.
  • Перелік питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю). Це остання частина акта.

Навчальний план для дітей з особливими потребами - 2019

Остання частина акта передбачає відповідь на п’ять запитань щодо здійснення контролю, таблицю «Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта». Також в акті є місце, щоб оцінити професійну компетентність та доброчесність тих, хто проводив захід державного нагляду (контролю), за шкалою від 1 до 10.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді