Освітній процес у спеціальних школах: 2018/2019 навчальний рік

Які типові освітні програми та навчально-методичні посібники застосовні у спеціальних закладах загальної середньої освіти для навчання учнів з особливими освітні потребами?

Освітній процес у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2018/2019 навчальному році провадять:

Прикінцевими положеннями Закону про освіту встановлено, що здобуття повної загальної середньої освіти забезпечують:

 • ЗЗСО

 • спеціальні школи

 • навчально-реабілітаційні центри.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати


Освітні програми для навчання учнів з ООП

З 1 вересня 2018 року навчання учнів перших класів спеціальних ЗЗСО розпочинається за програмами 12-річної повної загальної середньої освіти, розробленими відповідно до Державного стандарту початкової освіти.

Учні спеціальних шкіл після підготовчого класу у 2018/2019 н. р. продовжують навчання в 1-му класі за Типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних ЗЗСО для дітей з особливими освітніми потребаминаказ МОН від 26.07.2018 № 814.

Після підготовчого класу учні з ООП можуть продовжити навчання у 2-му класі за Типовою освітньою програмою спеціальних ЗЗСО І ступеня для дітей з ООП (наказ МОН від 25.06.2018 № 693), якщо:

 • оволоділи достатнім рівнем знань

 • мають задовільний стан здоров’я

 • отримали згоду шкільної психолого-педагогічної комісії та батьків.

Для навчання учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями затверджено Типову освітню програму початкової освіти спеціальних ЗЗСО для учнів 1 класів з інтелектуальними порушенняминаказ МОН від 26.07.2018 № 816.

Учні 5–10-х класів навчаються за Типовою освітньою програмою спеціальних ЗЗСО ІІ ступеня для дітей з ООПнаказ МОН від 12.06.2018 № 627.

Окрім того, для 10 класів на 2018/2019 навчальний рік затверджено Типову освітню програму спеціальних ЗЗСО II ступеня для дітей з ООПнаказ МОН від 26.07.2018 № 813.

Учні 11–12-х класів спеціальних ЗЗСО з 2018/2019 н. р. навчаються за Типовою освітньою програмою спеціальних ЗЗСО ІІІ ступеня для дітей з ООП, затв. наказом від 21.06.2018 № 668.


Оцінювання учнів з особливими освітніми потребами

Очікувані результати навчання учнів з особливими освітніми потребами


Особливості освітнього процесу в спеціальній школі

З-поміж головних завдань спеціальних ЗЗСО — формування життєвих компетентностей учнів, зокрема підготовка їх до:

 • практичної діяльності

 • самостійного життя.

При формуванні життєвих компетентностей важливі такі чинники, як:

 • комплексність і неперервність психолого-педагогічної, трудової, фізичної, соціальної реабілітації учнів

 • оптимальні умови для фізичного, інтелектуального, психічного розвитку.

При цьому корекційно-розвиткова робота невід’ємна в освітньому процесі спеціальних шкіл поряд з інваріантною складовою освітньої програми.

Акценти навчання дітей з особливими освітніми потребами

 1. Головним в освітньому процесі є учень, а не предмет, якому він навчається

 2. Основна задача учня не засвоїти знання, а здобути важливі компетенції

 3. Педагог має підготувати учнів до самостійного життя

 4. Особлива увага — професійному орієнтуванні учнів з ООП та формуванню в них професійно важливих якостей

 5. Освітнє середовище має:

 • заохочувати дітей до самовизначення

 • сприяти розвитку можливостей

 • бути безпечним та мобільним

 • легко трансформуватися для колективної, групової роботи

 • мати доступні для дитини елементи

 • забезпечити вільне пересування

Спланувати дизайн освітнього простору допоможуть Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи.

Навчально-методичні посібники для використання у спеціальних школах

У ході експериментальної діяльності розроблено такі навчально-методичні посібники, як:

 • «Педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями» (О. Чеботарьова, Г. Блеч та ін.)

 • «Секвенційні програми допомоги дітям з аутизмом» (К. Островська, О. Саламан, Л. Січкар та ін.)

 • «Основи діагностики дітей з розладами аутичного спектра» (К. Островська, Х. Качмсарик, Л. Дробіт)

 • «Форми та методи навчання української мови дітей з інтелектуальними порушеннями» (С. Іванченко, Н. Ліщук, Н. Макарук та ін.)

 • «Компенсаторне навчання дітей з інтелектуальними порушеннями» (А. Василенко-ван де Рей, Н. Ліщук та ін.).

Зауважте!

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів з інтелектуальними порушеннями керуються навчально-методичним посібником «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями розумового розвитку» (О. Чеботарьова, Г. Блеч та ін., К., 2016)

За листом МОН України «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році» від 06.08.2018 № 1/9-485зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді