Довідка про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Що пишуть у довідці про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі загальної середньої освіти

Відпустка вчителю, в якого закінчується строковий договір: чи надавати

У кожному закладі освіти — школі, дитячому садку — забезпечують належні умови для безпеки учасників освітнього процесу. Ця норма є визначальною для діяльності осіб, відповідальних за охорону праці, техніку безпеки та відповідність усіх дій учасників освітнього процесу чинним санітарно-гігієнічним вимогам, контролює її та аналізує.

Задля контролю й перевірки дотримання всіх правил і приписів складають довідку про стан охорони праці та техніки безпеки в освітньому закладі.

Довідка є щорічною. Її пишуть відповідно до всіх правил і норм про охорону праці.

Зміст довідки про стан роботи з охорони праці і техніки безпеки

У довідці зазначають таку інформацію:

 • відповідність усіх норм, заходів, приписів та документації школи сучасній нормативно-правовій базі з охорони праці та техніки безпеки (перелічують конкретні документи з ОП та ТБ, на які посилаються)
 • процес виконання положень наказу «Про організацію роботи з охорони праці на навчальний рік» (видають перед початком навчального року, зазвичай 31 серпня)
 • відповідальні працівники з ОП та ТБ, їх обов’язки та документація
 • аналіз наявної бази закладу освіти з ОП та ТБ — куточки охорони безпеки життєдіяльності, відповідні стенди, протипожежне обладнання, протигази, сховища тощо
 • всі проведені протягом звітного навчального року заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі з аналізом їхньої направленості та результативності
 • проведення необхідних загальних інструктажів учасникам освітнього процесу в закладі (вступний, первинний, протипожежний та інші) із зазначенням дати проведення та відповідальних осіб
 • наявність журналів інструктажів, інструктивно-методичних документів, матеріалів та програм до них
 • аналіз проведення інструктажів з окремих предметів та напрямів (хімія, біологія, фізика, інформатика, виробнича майстерня тощо)
 • аналіз обговорення питань ОП і ТБ на нарадах, класних і батьківських зборах, семінарах та ін.
 • наявність/відсутність медичного обслуговування педагогів та учнів, проходження медоглядів
 • кількість випадків виробничого і невиробничого травматизму з аналізом причин та вжитих заходів на запобігання
 • кількість випадків невиробничого травматизму серед учнів і працівників закладу
 • висновки перевірок всіх рівнів та форм з ОП та ТБ, робота з усунення недоліків та упущень за їх приписами
 • оцінювання загального стану дотримання в освітньому закладі умов ОП та ТБ (задовільно/незадовільно).зміст

Сертифікація в системі базової освіти