Як презентувати перспективний педагогічний досвід

Навчіть педагогів дошкілля упроваджувати ефективні технології й методики в освітній процес і презентувати власний педагогічний досвід

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Формальне і стихійне упровадження та висвітлення педагогічного досвіду вичерпало себе. Нині для підвищення професійної компетентності педагогів важливо узагальнювати і поширювати перспективний педагогічний досвід.

Дізнайтеся, що для цього зробити, на прикладі Миколаївського науково-методичного центру.

Проведення майстер-класів

Методична служба міста спланувала на навчальний рік серію майстре-класів. Вони стали платформою для висвітлення педагогічного досвіду і практичною школою. Їхнє завдання:

 • поділитися власним досвідом роботи шляхом прямого та коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності
 • відпрацювати методичні підходи педагога-майстра і способи розв’язання поставленої в програмі майстер-класу проблеми разом з учасниками
 • здійснити рефлексію власної професійної майстерності
 • сприяти визначенню учасниками шляхів саморозвитку.

Під час майстер-класів педагоги міста на базі закладу дошкільної освіти опрацьовували такі питання:

 • мовленнєвий розвиток дітей
 • організація сюжетної гри у групах раннього віку
 • навчально-дидактичне забезпечення освітнього процесу
 • упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, методики інтелектуального розвитку дітей та методики Марії Монтессорі в освітній процес.

В обласному інституті післядипломної педагогічної освіти проведели майстер-класи, на яких педагоги поділилися з колегами досвідом роботи з:

 • екологічного виховання
 • організації спартакіади для дітей дошкільного віку
 • упровадження в освітній процес ідей козацької педагогіки
 • інтеграції мовленнєвих завдань у систему пошуково-дослідницької діяльності з дітьми.

Для проведення деяких майстер-класів педагоги знімали відеофільми, які розкривають досвід роботи за визначеними методиками та технологіями.

Підготовка та проведення майстер-класів, в основі яких — висвітлення власного перспективного педагогічного досвіду, дали змогу педагогам-майстрам:

 • підійти більш системно до опрацювання власного досвіду роботи
 • довести процес упровадження обраних методів та прийомів в освітній процес до рівня технологічно послідовного алгоритму педагогічних дій
 • навчитися бути лаконічними та конструктивними під час публічних виступів
 • розвинути вміння структурувати сценарій дій із колегами, доцільно добирати такі форми співпраці з учасниками майстер-класу, під час яких якнайліпше можна відпрацювати методи та прийоми роботи з дітьми, педагогами та батьками тощо.

Педагогічний клуб «Майстерня успіху»

Ми шукали форму методичної роботи, яка давала б педагогам змогу:

 • вільно спілкуватися в колі однодумців за означеною темою
 • працювати за детальним планом роботи, але водночас і без жорсткої регламентації дій або використання занадто напружених методів навчання
 • переглядати, обговорювати мультимедійні презентації та відеофільми за конкретними темами досвіду роботи, аналізувати їх на основі отриманих знань.

З-поміж численних форм методичної роботи, зокрема й інтерактивних, ми не змогли знайти таку, яка сповна сприяла б реалізації усіх задумів. Але зрозуміли, що першочергову можливість — вільне спілкування у колі однодумців за означеною темою — найповніше можна реалізувати у педагогічному клубі. Тож організували для завідувачів, вихователів-методистів та педагогів (вихователів, інструкторів з фізкультури, музичних керівників, вчителів-логопедів) закладів дошкільної освіти педагогічний клуб «Майстерня успіху».

Загальні компоненти педагогічної майстерності

 • особистісні якості педагога, у тому числі й педагогічні здібності
 • професійні знання
 • професійна педагогічна техніка — сукупність умінь, навичок, прийомів, що дають змогу управляти освітнім процесом.

У клубі педагоги:

 • систематизують знання щодо сутності та змісту роботи з перспективним педагогічним досвідом
 • використовують ефективні методи та прийоми освітньої діяльності у контексті теми досвіду
 • розвивають упевненість у власних силах, особистісних якостях, стимулюють до саморозвитку тощо.

В основі роботи клубу — інтенсивна групова взаємодія. Спеціально організований процес роботи під час засідань клубу дає змогу поглянути на проблему комплексно, з різних ракурсів. Кожен з учасників приходить до клубу зі своїм досвідом, отриманим у процесі професійної діяльності, і таким же індивідуальним поглядом та ставленням до тих чи тих професійних дій у межах досвіду роботи.

Діяльність клубу дає змогу педагогам актуалізувати власний досвід та сформувати на основі іншого досвіду новий погляд і розуміння проблеми.

У неформальній обстановці колеги обмінюються ідеями, обговорюють ключові питання формування й висвітлення педагогічного досвіду, отримують поради від фахівців тощо.

Структура і планування роботи

У межах роботи клубу ми проводимо п’ять заcідань, під час яких використовуємо такі форми методичної роботи:

 • круглий стіл
 • практикум
 • консультація
 • практичний показ
 • презентація
 • порівняльний аналіз
 • кінофестиваль тощо.

Обираємо для ознайомлення найліпший досвід роботи закладів дошкільної освіти та висвітлюємо його у формі мультимедійної презентації та відеофільму.

Підготовка до засідань

До проведення кожного засідання ми ретельно готуємося:

 • добираємо теоретичну інформацію
 • структуруємо її
 • оформлюємо у зручному для сприймання вигляді, наприклад, у формі мультимедійної презентації.

Найскладнішою була підготовка до четвертого засідання клубу, присвяченого темі «Відеофільм як форма відображення досвіду роботи дошкільного навчального закладу». Метою створення відеофільму є не так реклама закладу дошкільної освіти (вона також важлива), як візуалізація методичних напрацювань щодо ефективної організації освітнього процесу задля гармонійного розвитку вихованців. Тому ми запросили спеціаліста у галузі кіномистецтва — режисера-оператора. Він порадив, як створювати сценарій і які художні засоби виразності використовувати, проаналізував один із запропонованих відеофільмів.

Педагогічний кінофестиваль

Ми запропонували учасникам уявити, що вони опинилися на педагогічному кінофестивалі, та виконати функції кінокритика та кінопіарника.

Ті, хто опинився у позиції кінокритика, висловлювали авторам відеофільму свої критичні зауваження, аби допомогти поліпшити його.

Педагоги, які аналізували з позиції кінопіарника, формували позитивну думку про відеофільм, акцентували увагу на тому, що він якнайбільше відповідає визначеним параметрам якості та яскраво відображає різні аспекти професійної діяльності його авторів.

Можна використати такий підхід: у позиції кінокритика виступатимуть автори відеофільму, а у позиції кінопіарника — їхні колеги.

Результати проведення майстер-класів і роботи педагогічного клубу «Майстерня успіху» засвідчують, що такий комплексний підхід до формування знань і вмінь з питань висвітлення і презентування перспективного педагогічного досвіду сприяє розвитку професійної компетентності педагогів, удосконаленню педагогічної майстерності, стимулює їх до творчої діяльності.

За матеріалом Ірини Романюк,
методиста Миколаївського науково-методичного центрузміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді