Інноваційні технології в дитячому садку

Які інноваційні педагогічні технології застосовувати в дитсадку та з чого почати впровадження

  Підтримка особистісного здоров'я: акценти

Сучасні інноваційні технології

Інноваційні технології — це комплекс форм та методів навчання, виховання та управління, які відповідають сучасним вимогам, є новаторськими та оригінальними.

 

Принципи сучасних  інноваційних технологій

 • Доцільність
 • Взаємодія навчання та виховання
 • Орієнтація на співпрацю
 • Особистісно-зорієнтований підхід
 • Використання різноманітних форм та методів

 

Мета інноваційних технологій

 • Мотивувати до навчання
 • Зробити навчальний процес цікавим для дітей
 • Навчати працювати діалогічного, тобто в активній взаємодії з іншими
 • Розвивати здатність до рефлексії та самооцінки
 • Стимулювати ініціативу
 • Розвивати творчі здібності
 • Створити умови для самореалізації кожної особистості
 • Формувати компетенції, а не лише допомогти дошкільникам здобути знання

Інноваційні технології у роботі вихователя

 • Особистісно орієнтоване  навчання
 • Технологія гуманізації освітнього процесу
 • Методика навчання дітей читанню Миколи Зайцева
 • Технологія розвивального навчання та виховання Данила Ельконіна
 • Педагогіка Марії Монтессорі
 • Психолого-педагогічне проектування
 • Технологія інтегрованого навчання та виховання
 • Логічні блоки Дьєнеша
 • Технологія раннього інтенсивного навчання грамоті
 • Нетрадиційні підходи до завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку
 • Методика раннього розвитку Глена Домана
 • Ігрові технології
 • Інтерактивні технології
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Здоров'язбережувальні технології

Інноваційні форми роботи з дітьми

 • Нетрадиційні форми занять (комбіновані, інтегровані, проект)
 • Нестандартні заняття (мандрівки, години ввічливості, уроки милування природою, заняття-пошук, заняття-казка, заняття-тренінг)
 • Нетрадиційні свята та інсценізації
 • Оздоровчі заходи (піші прогулянки, сміхотерапія, пальчикова гімнастика)

Як впроваджувати інноваційні технології

 • Сформулюйте мету, якої ви хочете досягти за допомогою технології
 • Виберіть оптимальну технологію
 • Ознайомтесь з особливостями  обраної форми роботи
 • Опрацюйте публікації та матеріали колег, які мають досвід  використання потрібних методів
 • Осмисліть набуту інформацію
 • Створіть необхідні умови для використання технології
 • Використайте обрану технологію
 • Проаналізуйте, чи досягли очікуваних результатів та що потрібно вдосконалити

 

Інноваційні технології можна використовувати в різних ситуаціях. Розгляньмо, які з них використовують на заняттях з математики.

Як упровадити методику Р4С

Інноваційні технології з математики в ДНЗ | ЗДО

Логічні блоки Дьєнеша

Дають уявлення про предмети, їх колір та форму дітям молодшої та середньої груп. Формують елементарні математичні поняття про фігури, множину, узагальнення, порівняння, кодування інформації у дітей старшої групи

Картки-властивості Семадені

Розвивають уміння визначати властивості фігур, заперечувати, працювати із знаками-кодами

Кольорові палички Кюїзенера

Розвивають уяву, просторове сприйняття, дрібну моторику. Є універсальним наочним інструментом для математичних обчислень, можуть доповнити кожну з методик.

Інтелектуальні ігри Нікітіних

Формують сприятливі умови для розвитку математичних умінь, розвивають творчі здібності та самостійність

Розвивальні ігри В’ячеслава Воскобовича

Дають базові уявлення про навколишній світ, розвивають дрібну моторику. Формують пізнавальний інтерес до дослідницької роботи

 

З чого почати впровадження інноваційних технологій у дитячому садку

Одразу всім праціникам дошкільного закладу складно переорієнтувати свою роботу на сучасний лад. Почніть цей шлях із членами творчої групи — досвідченими і креативними педагогами, які здатні мислити критично й далекоглядно. Одним із початкових етапів може стати установче засідання творчої групи для впровадження інновацій.

Мета засідання:

 • актуалізувати й розширювати знання педагогів щодо використання інноваційних педагогічних технологій у дошкільній освіті
 • формувати в педагогів теоретичні знання, практичні вміння й навички використання інноваційних методів і прийомів у педагогічній діяльності
 • допомогти педагогам зорієнтуватися у способах упровадження конкретних педагогічних технологій у освітній процес
 • сприяти формуванню методичної культури педагогів, стимулювати їхню творчу активність.

План засідання

 

Форма роботи

Зміст роботи

Організаційна частина

Вступне слово вихователя-методиста

Вітання учасників семінару та налаштування їх на співпрацю

Теоретична частина

Вправа «Асоціативний ряд»

Добирання слів-асоціацій до терміна «інновація»

Вправа «Читання по колу»

Визначення терміна «педагогічна технологія»

Виступ практичного психолога «Впровадження інноваційних технологій: «за» чи «проти»

Аналізування готовності педагогів до інноваційної діяльності

Практична частина

Метод «Карусель»

Обговорення теми «Творчий потенціал педагога — важливий чинник сучасного освітнього процесу» (робота в групах)

Вправа «Активне слухання»

Презентація педагогічних технологій членами творчої групи

Вправа «Тематична піраміда»

Презентація орієнтовного перспективного планування впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес на місяць для кожної вікової групи

Робота в групах

Обігравання реалізації завдань педагогічних технологій, визначених до впровадження в практику роботи

Підсумки

Вправа «Трибуна вільних думок»

Рефлексія

Домашнє завдання

 

 

З чого почати впровадження інноваційних технологій у дитячому садкуСкачайте матеріали для проведення засідання:
завдання, вправи, рекомендації, картка-характеристика інновацій і трохи теорії  

За матеріалом Вікторії Целіної, завідувача,
Любові Іллічової, вихователя-­методиста
дошкільного навчального закладу № 133, Миколаїв,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу» 

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді