Ефективне управління освітою в об’єднаній територіальній громаді: Початок

Як із самого початку забезпечити ефективну систему управління освітою в об’єднаній територіальній громаді, не перечіплюючись

Органи самоврядування новостворених об'єднаних територіальних громад, як показав досвід перших років їхнього існування, від самого початку свого існування зіткнулися з багатьма проблемами саме в питаннях управління освітньою сферою.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Чому виникли ці проблеми?

Тому що в найкоротші терміни слід було вирішити нагальні питання.

7 нагальних питань управління освітою в ОТГ:

 • Якою має бути структура управління освітою в громаді?
 • За якими критеріями необхідно створювати орган управління освітою?
 • Якою має бути кількість штатних працівників?
 • Як розподілити посадові обов’язки?
 • Як побудувати роботу установ позашкільної освіти?
 • Яким має бути формат методичної підтримки шкіл громади?
 • З чого починати оптимізацію мережі навчальних закладів?
Практичний порадник

Аналіз освітньої мережі ОТГ

Уперше в новітній історії України проведено реформу децентралізації, коли пішов процес утворення ОТГ у сільських регіонах держави.

В ході реформи створено такі умови, коли в місцевій раді та її виконавчому органі зосереджено практично всі управлінські та фінансові повноваження. Зміни в українському законодавстві, зокрема у фінансовій, бюджетній та податковій сферах, надали громадам можливість:

 • отримати стабільні джерела доходів
 • мати прямі фінансові відносини з державним бюджетом.

В ОТГ з’явилася реальні можливості:

 • подолати численні проблеми, які накопичилися в освіті через велику кількість малокомплектних і надзатратних сільських шкіл
 • заощаджувати значні кошти на місцях.

Це дало поштовх для початку реалізації власної стратегії поліпшення надання освітніх послуг населенню завдяки:

 • оптимізації шкільної мережі
 • створенню нової системи методичної служби
 • впровадженню нової структури позашкільного розвитку
 • забезпеченню якісного профільного навчання учнів старшої ланки
 • реорганізації наявної системи ЗНЗ та ДНЗ тощо.

З огляду на це органи місцевого самоврядування ОТГ мають використати одне з ключових управлінських повноважень, надане їм реформою децентралізації — право й можливість формувати власну ефективну систему забезпечення освітніми послугами мешканців громади.

На жаль, є випадки, коли виконавчі органи ОТГ — а це здебільшого невеликі сільські громади — після отримання управлінських повноважень і збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету майже всі функції управління освітньою сферою передають до відповідних відділів освіти районних державних адміністрацій. Це замість того, щоб реально створити або хоча б реформувати крізь призму власних можливостей свою освітню галузь.

Питання якості освітніх послуг насправді виходить далеко за межі компетенції та можливості об’єднаної громади. Зважаючи на постійні динамічні зміни в суспільстві, бурхливі процеси глобалізації та інформатизації життя як в світі, так і в Україні, стрімко змінюється зміст освіти, особливо її середньої ланки. Якщо ж говорити про об’єднані громади, можна виокремити бажання її мешканців покращити якість освітніх послуг та оптимізувати діяльність місцевих органів влади в цьому напрямі.

4 етапи забезпечення якості освіти в ОТГ

Якість освіти в ОТГ є стрижневим питанням для подальшої співпраці всіх зацікавлених ланок освітнього процесу — і батьків, і учнів, і громадськості, і влади, і регіональних та центральних органів управління освітою.

І тут постає ключове питання: а з чого все починати?

Що слід зробити органам управління об’єднаної територіальної громади для оптимізації та покращення якості освітніх послуг на своїй території?

Визначимо цю послідовність поетапно.

Етап 1

Для початку роботи досконало вивчіть сучасну нормативно-правову базу даного питання зі створення та діяльності органів управління освітою в ОТГ, відповідні регламентні, дозвільні, бухгалтерські та інші документи.

Етап 2

Проаналізуйте функції та повноваження органу управління освітою ОТГ

Виходячи із сучасної законодавчої бази, орган управління освітою ОТГ повинен мати такі основні функції:

 • аналіз і планування своєї діяльності
 • організація і прийняття управлінських рішень
 • контроль і погодження
 • зовнішня комунікація.

Перелік функцій та повноважень органу управління освітою ОТГ

Функція органу управління освітою

Зміст повноважень

Аналіз і планування діяльності

Розвиток мережі закладів освіти ОТГ відповідно до освітніх потреб її громадян

Розроблення пропозицій щодо державного контракту, формування замовлення на педагогічні кадри в ЗНЗ, укладання договорів на їх підготовку

Укладання замовлення на педагогічні підручники, навчально-методичні посібники, іншу навчально-методичну літературу, навчальні програми тощо

Закріплення за закладом відповідної території обслуговування

Організація та прийняття управлінських рішень

Вжиття заходів у разі ліквідації в установленому законодавством порядку ЗНЗ щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів освіти

Призначення та звільнення з посади керівника закладу освіти в ОТГ

Призначення за поданням керівника ЗНЗ на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників закладу освіти в ОТГ

Затвердження штатних розписів, тарифікації педагогічних працівників ЗНЗ

Проведення оцінки відповідності статутів навчальних закладів чинним регламентним нормам та їх підготовка для реєстрації у відповідних службах

Затвердження робочих навчальних планів закладів освіти територіальної громади

Створення та забезпечення роботи атестаційних комісій ІІ рівня

Підготовка проектів рішень відповідної ради ОТГ про створення, реорганізацію чи ліквідацію закладів освіти на своїй території

Забезпечення охорони життя, здоров’я та захисту прав всіх учасників освітнього процесу в закладах освіти

Створення груп продовженого дня, пришкільних інтернатів, гуртків, клубів та секцій, станцій юних натуралістів на базі закладів освіти тощо

Внесення пропозицій органам самоврядування ОТГ щодо встановлення стимулювання, матеріального заохочення та преміювання педагогічних працівників

Контроль та погодження

Дотримання державних стандартів загальної середньої та дошкільної освіти всіма навчальними закладами на території громади

Додержання вимог законів та інших правових актів у сфері здобуття освіти в навчальних закладах на території ОТГ

Дотримання порядку видачі випускникам документів про освіту, золотих та срібних медалей, похвальних грамот і листів, інших документів

Відповідність освітніх послуг, які надаються закладами освіти ОТГ, Статуту закладу, перспективному та робочому плану, існуючим вимогам, програмам та чинному законодавству

Формування класів у закладі згідно з існуючими нормативами їх наповнюваності, класними кімнатами, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу освіти

Розроблення структури навчального року та її узгодження з роботою закладів освіти ОТГ, району, області

Рішення ЗНЗ про створення класів з поглибленим вивченням окремих навчальних дисциплін, профільних класів і груп, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами

Розроблення робочих навчальних планів приватного ЗНЗ (якщо такий організовано на території ОТГ)

Здійснення заходів прискореного навчання, екстернатного та тьюторського навчання, навчання окремих учнів за індивідуальним планом

Зовнішня комунікація

Інформування всіх учасників освітнього процесу про результати ліцензування закладу освіти в ОТГ

Повідомлення батьків про можливе відрахування учня у письмовій формі за місцем проживання учня

Прийом заяв про оскарження рішення педагогічної ради закладу щодо відрахування дитини з гімназії, ліцею, колегіуму, НВК

Опираючись на цей перелік, здійснюють планування роботи відділу (департаменту, управління) освіти.

Етап 3

Створіть та організуйте діяльність органу управління освітою ОТГ

Створення органу управління освітою є принципово новим завданням для ОТГ. Тому важливо мати дорожню карту цього процесу чи, інакше кажучи, алгоритм дій для створення системи управління освітою ОТГ.

Лиш після того, як управління мережею ЗНЗ в ОТГ набуло стабільного характеру, можна переходити до останнього — найважчого етапу.

Етап 4

Розробіть і реалізуйте План оптимізації мережі навчальних закладів.

При цьому слід виокремити важливі аспекти.

8 нюансів оптимізації мережі закладів освіти

 1. Система управління освітою об’єднаної громади може мати різні структурні форми та назви. Це залежить від багатьох факторів — кількості шкіл, дошкільних та позашкільних установ на території ОТГ, їх географічного положення. Це ж саме стосується і кількості працівників освітнього сектору.

Зауважте!

Листи від органів управління освітою всіх рівнів щодо структури чи кадрового наповнення органів управління освітою ОТГ, діяльності та складу відповідних методичних служб мають лише характер рекомендацій та пропозицій

Але, враховуючи, що управління освітою в громаді (особливо в невеликих та віддалених селах) є новим і досить складним завданням, спробуйте більш ефективно будувати різні форми взаємовигідного партнерства з відповідними органами управління освітою всіх рівнів (органи управління освітою сусідніх громад, відділи та управління освіти районних та обласних державних адміністрацій тощо)

Така практика себе повністю виправдовує, тому що, наприклад, є хороші прецеденти щодо спільного методичного обслуговування освітнього процесу, проведення районних учнівських олімпіад, різноманітних конкурсів та змагань, організації підвезення учнів до школи тощо

Тому частиною управлінської діяльності органу управління освітою ОТГ мають і повинні стати діалог і раціональне взаємовигідне партнерство з усіма згаданими органами

 1. Функціонування освітньої сфери є безперервним, організаційно і методично складним процесом, який водночас повинен відповідати державним стандартам у галузі освіти і водночас має стосуватися надання освітніх послуг всьому населенню ОТГ.

Це ще один аргумент, чому потрібно не лише зберегти, а й розвивати вертикаль у виконанні освітніх завдань діючих та новостворених органів управління освітою. Цю вертикаль можна побудувати у такому форматі:

МОН України

► Органи управління освітою ОДА

► Органи управління освітою РДА, ОТГ

► Заклади освіти

 1. Система управління закладів освіти в об’єднаній громаді лише тоді буде ефективно функціонувати, якщо максимально делегуєте управлінські, навчальні, методичні, господарські повноваження на рівень закладів освіти у поєднанні з належним управлінням усередині самих закладів.

Правильний дієвий перерозподіл функцій та обов’язків в системі освіти ОТГ дасть змогу ефективно реформувати нинішню малоефективну та витратну управлінську систему для бюджету громади.

 1. Підвищте ефективність діяльності органу управління освітою ОТГ через виконання функцій та завдань, які мають пряме відношення до забезпечення якості освітніх послуг:
 1. Щоб реалізувати завдання, які прямо не торкаються освітньої сфери ОТГ, але разом з тим забезпечують її функціонування (до них можна віднести господарське, фінансове, бухгалтерське, медичне забезпечення учасників освітнього процесу тощо), створіть зовнішні комунальні сервісні служби.

Такі сервісні служби можуть також слугувати не лише для освітньої сфери, а й для культурної, спортивної, медичної, соціальної сфер та ін.

 1. Ґрунтовно проаналізуйте діяльність методичних служб місцевої освітньої галузі.

Обов’язково слід врахувати професійні компетентності:

Також під час створення методичної служби детально проаналізуйте реальне навантаження кожного працівника з огляду на нагальність його послуг серед педагогічних працівників закладу.

Діяльність методичної служби має стати першим прикладом того, як система управління освітою в ОТГ якісно змінюється. Тому в першу чергу:

 • визначте нову структуру методичного супроводу
 • розробіть вимоги до посад новопризначених методистів
 • підготуйте попередній список кандидатів на посади.

Звернення вищих органів управління освітою щодо кількості методистів в ОТГ мають суто рекомендаційний характер.

Зауважте!

Головна функція методистів — надання допомоги вчителям на забезпечення якості освітнього процесу

Методисти ні в якому разі не мають перебирати на себе функції контролю освітнього процесу

 1. Структура мережі закладів освіти в ОТГ.

Кількість шкіл, кількість учнів у них, їхні ступені та профілі, локація, дисперсність, ефективність роботи фахових методичних структур тощо є також чинником, який прямо впливає на формування нової моделі системи управління освітою в громаді.

 1. Забезпечення атестації педагогічних працівників закладів освіти ОТГ

Це питання вирішують просто: створенням атестаційних комісії ІІ рівня в новоутворених органах управління освітою (на кшталт районних комісій).

Основи ефективної системи управління освітою

Пріоритетом та метою управлінь (відділів, департаментів) освітою новостворених громад є:

 • розмежування повноважень щодо управління мережею закладів загальної середньої освіти
 • оптимізації мережі шкіл
 • підвищення якості надання освітніх послуг.

Це головний чинник, що відрізняє їх від органів управління освітою в структурі районної державної адміністрації.

Існують великі очікування мешканців громад, що створення ОТГ справді допоможе поліпшити їхнє життя, зробить в першу чергу послуги системи освіти з боку місцевої влади більш якісними та такими, які будуть відповідати європейському рівню.

Відповідно до кількості закладів освіти всіх рівнів, їх наповнюваності та географічного розташування, ОТГ може мати різноманітні структурні форми та назви системи освіти, адміністративний апарат, кількість працюючого педагогічного та обслуговуючого персоналу тощо. Але, враховуючи те, що організація управління освітою ОТГ є новим і досить складним завданням, слід більш ефективно будувати різні форми конструктивного партнерства з відповідними органами управління освітою різних рівнів (органи управління освітою інших громад, РДА, ОДА тощо).

Схема взаємодії органів управління освітою

Схема взаємодія управління освітою

Система управління закладів освіти в об’єднаній громаді тільки тоді буде функціонально ефективна, якщо максимально делегувати управлінські, навчальні, методичні, господарські повноваження на рівень закладів освіти у поєднанні з належним управлінням усередині самих закладів, тобто зробити своєрідну децентралізацію системи освіти ОТГ.

Ефективність діяльності органу управління освітою громади в першу чергу буде залежати від того, як вдасться реалізувати план оптимізації мережі закладів освіти. Це означає, як будуть вирішені завдання, які мають пряме відношення до забезпечення якості освітніх послуг:

 • комплектація педагогічними кадрами ЗНЗ та ДНЗ
 • затвердження навчальних планів
 • тарифікація
 • організація курсової перепідготовки та атестації вчителів
 • матеріальне забезпечення освітнього процесу тощо.

Діяльність методичної служби має слугувати прикладом того, як система управління освітою у громаді почала змінюватися. Тому перш за все потрібно:

 • створити нову структуру методичного супроводу освіти
 • розробити кваліфікаційні вимоги до методистів нового складу
 • підготувати попередній список кандидатів на посаду методистів.

Зауважте!

Передплатники електронного журналу «Практика управління закладом освіти» вільно користуються всіма автоматичними шаблонами документів програми «КОЗА Онлайн»зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді