Протипожежний інструктаж працівників закладу дошкільної освіти

На які питання мають дати відповіді працівники закладу дошкільної освіти під час протипожежного інструктажу

В організації пожежної безпеки кожен відіграє свою роль — і орган управління освітою, і керівник закладу і колектив.

Працівники закладів освіти проходять інструктажі з питань пожежної безпеки під час:

  • прийому на роботу (вступний інструктаж)
  • у ході виконання робіт (первинний, повторний інструктажі).

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Які ж теми та питання слід розглянути?

Порядок організації й проведення протипожежних інструктажів визначено в Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затв. постановою КМУ від 26.06.2013 № 444.

СКАЧАТИ Теми та питання протипожежних інструктажівТеми та питання протипожежних інструктажів

Тема

Питання

Вступний інструктаж

► Загальні питання пожежної безпеки

Пожежі та їх наслідки — матеріальні, соціальні, екологічні втрати, загибель і травмування людей

Пожежна безпека у закладі освіти

Імовірність поширення пожежі та швидкого задимлення

Безпечність електропроводки (проходження кабелів), роботи електроустаткування та правила його експлуатації

Можливість проведення будівельних, ремонтних, зокрема вогневих, робіт

Імовірність підпалу

Характеристика небезпечних для людини чинників пожежі

Протипожежний режим закладу освіти

Локальні нормативні документи закладу з питань пожежної безпеки (інструкції, правила, положення, загальні вимоги протипожежного режиму)

► Обов’язки працівників щодо забезпечення пожежної безпеки

Забезпечення закладу освіти первинними засобами гасіння пожеж і пожежним інвентарем

Порядок повідомлення про виникнення пожежі й вжиття заходів щодо її ліквідації, рятування людей і майна

► Відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

Порядок притягнення до відповідальності

► Імовірні причини пожеж

Умови виникнення горіння

Основні причини пожеж

Характерні ознаки горіння речовин і матеріалів. Зони пожеж та їх вплив на матеріали, конструкції, організм людини

Правила улаштування та експлуатації електронагрівальних та опалювальних приладів

Дії при короткому замиканні та перевантаженні електричних мереж

Можливі сценарії розвитку пожежі

► Основні заходи щодо запобігання пожежам

Правила користування електронагрівальними та газовими приладами, спеціальним навчальним обладнанням у кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо.

Дотримання безпечних відстаней між світильниками й предметами, виготовленими із горючих матеріалів

Заборона прокладання електропроводки та встановлення електророзеток безпосередньо на горючих основах, встановлення тимчасових електропроводок, залишення без нагляду ввімкненого електрообладнання

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

► Пожежна охорона

Порядок виклику пожежно-рятувальних підрозділів

► ​Оповіщення про пожежу

Система оповіщення про пожежу (голосове оповіщення, світлові покажчики евакуаційних виходів, що вмикаються в разі пожежі)

Порядок оповіщення про пожежу працівників і дітей закладу

► Протипожежний захист

Загальна характеристика системи протипожежного захисту закладу (автоматичні установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи димовидалення)

Місця розташування кранів-комплектів, їх комплектація і порядок технічного обслуговування

► Первинні засоби пожежогасіння

Види первинних засобів пожежогасіння. Призначення, будова, технічні характеристики та маркування вогнегасників, які використовують у закладі

Правила розміщення й експлуатації вогнегасників, порядок приведення їх у дію

Методи ефективного використання вогнегасників

Правила безпеки під час застосування вогнегасників

► Дії у разі пожежі

Особливості поведінки людей за пожежі

Ознайомлення з планами евакуації на випадок пожеж

Обов’язки працівників та порядок дій за виявлення пожежі

Організація евакуації працівників і дітей з закладу

Правила поведінки в активній зоні пожежі, прийоми виживання

Допомога у разі опіків

Первинний (повторний)

► Пожежна небезпека робочого місця, кабінету, будівлі

Пожежне навантаження горючих матеріалів

Характеристики пожежної небезпеки робочого місця працівника, місць виконання пожежонебезпечних робіт, приміщень і будівлі закладу

► Протипожежний режим закладу освіти, вимоги до утримання робочого місця працівника

► Дотримання правил пожежної безпеки та під час роботи

Локальні нормативні документи закладу з питань пожежної безпеки (накази, інструкції, правила, загальні вимоги протипожежного режиму)

► Причини пожеж, запобіжні заходи й дії щодо них на робочому місці

Причини виникнення пожежі на робочому місці

Заборона доступу сторонніх осіб до устаткування, речовин та матеріалів

Огляд приміщень (кабінетів, залів, підсобних приміщень) перед їх замиканням

Порядок дій в разі тимчасового відлучення з робочого місця, знеструмлення електроустаткування

► Засоби зв’язку

Місцезнаходження кнопок (важелів) ручної пожежної сигналізації, телефонів

Порядок виклику пожежно-рятувальних підрозділів

► Утримання шляхів евакуації та евакуаційних виходів

Плани евакуації та порядок евакуації людей під час пожежі

Евакуаційні шляхи й виходи з робочого місця працівника

Вимоги до їх улаштування й утримання

► Первинні засоби пожежогасіння

Місця розміщення, характеристика, правила експлуатації й приведення у дію вогнегасників

Утримання й застосування інших первинних засобів пожежогасіння, розміщених у зоні роботи працівника

► Дії у разі виникнення пожежі

Порядок дій працівників у разі виникнення пожежі

Виклик пожежно-рятувальних підрозділів й евакуація з робочого місця

Повідомлення про пожежу інших осіб та підрозділів

Персональні дії щодо евакуації дітей

Порядок перевірки наявності дітей після евакуації. Огляд приміщень закладу після евакуації

Навчання евакуації дітей у разі пожежі в дошкільному закладі

(відео ДСНС України)

Приклади оформлення документів

інструкції

наказизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді