Педагогічна практика в закладі дошкільної освіти

Педагогічна практика студентів у закладах освіти припадає зазвичай на другу половину навчального року. Дізнайтеся про особливості педагогічної практики

Підтримка особистісного здоров'я: акценти

Значення педагогічної практики

Професійні випробування студента педагогічного вузу в дитячому садку є важливою ланкою професійної підготовки. Стажування в ЗДО є ключовим моментом для формування компетенцій майбутнього фахівця.

Педпрактику організовують для студентів на четвертому році навчання, щоб вони мали змогу:

 • практично застосувати отримані знання
 • організувати освітній процес
 • випробувати різні підходи до виконання професійних завдань
 • реалізувати творчі проекти.

Основна мета проведення педагогічної практики — формування у студентів професійно значущих якостей особистості педагога дошкільної освіти. Під час «тестової» професійної діяльності практиканти:

 • закріплюють теоретичні знання
 • формують професійний інтерес
 • переконуються в необхідності постійно вдосконалювати свої компетенції, відточувати професійну майстерність.

Підготовчий період педагогічної практики

Найчастіше вузи направляють на практику у той чи той дитсадок групу студентів кількістю 6-10 осіб — такими мобільними колективами легко управляти і груповому керівнику, і керівнику ДНЗ.

Нарада у ВНЗ

Важливо, щоб практиканти розуміли порядок проходження практики, знали, що вони можуть заздалегідь познайомитися з керівником закладу і навіть з вихованцями в групах.

До початку практики в вузах зазвичай проводять наради, на яких виступає представник деканату, керівники практики, методисти, організатори семінарів і семінарів-практикумів. На цьому етапі студенти отримують:

 • рекомендації щодо ведення щоденника педагогічної практики
 • методичні матеріали, анкети тощо.

Нарада в ЗДО

Наступний етап підготовки — нарада в закладі дошкільної освіти, коли за членами педагогічного колективу закріплюють студентів.

Практикантів ознайомлюють зі змістом навчальних цілей, визначають характер, цілі і завдання, ступінь відповідальності за хід і планування освітньої роботи в закладі.

Так майбутні педагоги отримують позитивну мотивацію до діяльності і можуть переходити безпосередньо до виконання поставлених завдань і заповнення звітної документації.

Керівник ДНЗ має донести до членів педагогічного колективу, що студенти не є кадровими працівниками — спочатку їх потрібно навчити, а потім вимагати виконання педагогічних завдань.

Етапи педагогічної практики

Весь період практичної діяльності умовно можна поділити на кілька етапів:

 • ознайомчо-адаптаційний
 • діагностично-прогностичний
 • конструктивно-виконавчий
 • підсумковий.

 

Ознайомчо-адаптаційний період

Триває один-три дні залежно від індивідуальних якостей практикантів. Деякі студенти швидко опановують методи роботи вихователів, легко знайомляться з дітьми, а тому ледь не з перших годин перебування в ДНЗ демонструють свою професійну майстерність.

Під час ознайомчо-адаптаційного періоду практиканти мають ознайомитися з особливостями реалізації освітніх програм та управління дитячим колективом.

Доречно, щоб вихователі-методисти закладів на початку стажування створили методичні куточки з інформацією для практикантів:

 • педагогічні розробки
 • варіанти моніторингу практики
 • графік роботи студентів.

Режим роботи практиканта

У дитячому садку практикант перебуває 6 год. позмінно відповідно до графіка, затвердженого груповим керівником.

Графік може бути таким:

 • 1-а зміна — з 8:00 до 14:00 год.
 • 2-а зміна — з 13:00 до 19:00 год.

Дні практики, пропущені з поважної причини (підтверджено медичними довідками, виписками, заявами тощо), слід відпрацювати в інший час

Студенти працюють під контролем вихователів. Раз чи двічі на тиждень за діяльністю практикантів стежить груповий керівник, відображаючи висновки в «Щоденнику спостережень за студентами».

Поступово, в міру оволодіння практичними прийомами та принципами організації роботи педагога ДНЗ, студенти можуть переходити до організації дозвілля дошкільнят — від окремих її видів до управління групою протягом повного робочого дня.

Приміром, у перший день студентові можна запропонувати провести окремі режимні моменти, і лише згодом — усі заняття.

До кінця першого тижня перебування в ДНЗ майбутні вихователі можуть організовувати всі види діяльності дошкільнят.

Діагностично-прогностичний етап

На цьому етапі студенти завершують педагогічну практику в ДНЗ і мають проаналізувати її результати, щоб скласти індивідуальний план професійної практичної діяльності з огляду на освітню програму, застосовувану в закладі дошкільної освіти.

Опісля практиканти конкретизують цілі, завдання та хід практичної діяльності, складаючи тижневі тематичні плани, які затверджує груповий керівник.

Студенти-практиканти вже мають свій щоденник — документ, у якому відображають результати й проблеми професійної діяльності.

Орієнтовна форма щоденника студента-практиканта

Дата

Аналіз педагогічної діяльності

Коментарі керівника

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-виконавчий етап

На цьому етапі студенти:

 • працюють як вихователі за своїм проектом педагогічної діяльності
 • реалізовують поставлені завдання
 • виконують усі професійні функції педагога дошкільної освіти.

Протягом усього часу студенти беруть активну участь у житті педагогічного колективу: у виробничих зборах, професійних конкурсах, концертах, виставах тощо. Вихователі дитсадка мають право залучати практикантів до вдосконалення предметно-розвивального середовища в групах, виготовлення роздаткових матеріалів та інших видів діяльності, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу.

Одна з професійних функцій педагога ДНЗ — взаємодія в освітній роботі з сім’єю. Для цього практиканти застосовують різні форми роботи з батьками:

 • бесіди
 • консультації
 • відкриті заняття
 • анкетування
 • підготовка виставок, стендів.

На останньому тижні студенти проводять залікові види діяльності.

 

Підсумковий етап

Охоплює останні два дні випробної практичної діяльності. У цей час студенти:

 • здійснюють підсумкову діагностику дітей задля виявлення якості реалізованого ними педагогічного проекту
 • аналізують результати своєї професійної роботи
 • складають звітну документацію, зокрема надають груповому керівнику заповнений щоденник студента педагогічної практики.

В останній день організовують підсумкову нараду, на якій:

 • обговорюють діяльність кожного практиканта
 • складають характеристики на студентів
 • демонструють посібники та ігри, виготовлені студентами
 • виставляють попередню оцінку з практики (остаточно її затверджують на засіданні кафедри).

Серед критеріїв оцінювання практичної діяльності студентів:

 • рівень сформованості професійно-педагогічних умінь
 • професійна компетентність
 • прояв професійно значущих якостей
 • якість виконання поставлених завдань і видів роботи на практиці
 • якість та своєчасність здачі звітної документації.

Звіт з педагогічної практики та інша документація

Після проходження «професійного тестування» в закладі дошкільної освіти студенти зазвичай готують:

 • індивідуальний план з відмітками про його виконання
 • щоденник практики в дитячому садку
 • план освітньої роботи з дошкільнятами
 • конспекти залікових видів діяльності
 • матеріали роботи з батьками
 • звіт з надання допомоги дитсадку (виготовлення наочних посібників, навчальних матеріалів, іграшок, атрибутів до ігор, оформлення приміщень, осередків тощо)
 • звіт з педагогічної практики (самоаналіз педагога, самоаналіз професійного становлення, реалізації поставлених завдань; самооцінка виконання різних видів діяльності, позитивних і негативних сторін; пропозиції щодо вдосконалення взаємодії між вузами та дитсадками).
 

На підсумковій конференції з практики у ВНЗ обговорюють такі питання:

 • характеристика діяльності «базового» закладу дошкільної освіти (зокрема щодо матеріально-технічного оснащення)
 • облік методів роботи вихователя
 • рівень розвитку та особливостей дітей при реалізації проекту педагогічної діяльності студента
 • результативність запланованих заходів
 • самоаналіз організації різних видів діяльності дошкільнят
 • реалізація роботи з батьками
 • самооцінка професійно-педагогічних умінь
 • участь в житті педагогічного колективу
 • надання допомоги в оснащенні освітнього процесу
 • успіхи й труднощі при проходженні практики
 • пропозиції щодо вдосконалення організації практики.
 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді