Сходинками самоосвіти — до професійного зростання

Самоосвіта вихователів — одна з найважливіших форм підвищення їх кваліфікації. Як зробити, щоб самоосвіта не була стихійною і безсистемною

Кожен вихователь має розуміти, що самоосвіта — це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, постійний пошук, зростання, розвиток.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Результатом ефективної самоосвіти є не лише власне самовдосконалення, а й успішність розвитку вихованців.

Організуйте роботу в закладі так, щоб самоосвіта стала потребою педагогів.

Організація самоосвіти вихователів

Складіть план самоосвіти педагогів. У ньому чітко визначте:

 • хто над якою проблемою працює
 • в якій формі звітує про свою роботу.

Проведіть анкетування, щоб визначити рівень готовності педагогів до самоосвіти.

Не завжди і не всі педагоги володіють навичками самостійної роботи. Іноді вони не можуть впоратися з такими проблемами, як-от:

 • визначитися з темою, з’ясувати її актуальність
 • правильно сформулювати тему самоосвіти
 • сформулювати мету і завдання роботи
 • осмислити прочитаний матеріал методичної літератури тощо.

В індивідуальній бесіді з вихователями визначте:

 • яка проблема їх цікавить
 • у чому труднощі самоосвіти
 • що нового дізналися в педагогічній практиці.

Є педагоги, які самостійно цікавляться всіма інноваціями. Допоможіть їм дібрати літературу з певної теми. Або об’єднайте кількох педагогів роботою над темою, схожою до змісту завдання на навчальний рік закладу дошкільної освіти.

Форми самоосвіти

Важливу роль у здійсненні супроводу самоосвітньої діяльності відіграють правильно дібрані форми роботи. Серед них основні:

 • бесіди щодо чинних освітніх програм, методик організації й проведення різних видів роботи з дітьми тощо
 • обмін думками щодо нових здобутків психолого-педагогічної науки, педагогічної практики, сучасних педагогічних технологій, інновацій, перспективного педагогічного досвіду
 • спільне моделювання системи занять і режимних моментів
 • консультації щодо організації освітнього процесу
 • методична допомога щодо використання дидактичного матеріалу під час занять
 • взаємовідвідування занять з наступним їх аналізуванням
 • допомога в роботі з дітьми з девіантною поведінкою та їхніми сім’ями
 • залучення педагогів-початківців до методичної й громадської роботи.

Педагогічні читання в ЗДОзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді