8 кроків до меню-розкладу в закладі дошкільної освіти

Який порядок оформлення меню-розкладу страв у закладі дошкільної освіти і хто за що відповідає

Плата за харчування дітей: чи знаєте вимоги

На кожний наступний день у закладі дошкільної освіти складають меню-розклад. При цьому враховують:

Меню-розкладку складають:

  • медичний працівник
  • комірник
  • кухар

Документ підписує керівник закладу.

Що вказують у меню-розкладі

У меню-розкладі виокремлюють кількість порцій для дітей:

  • віком до трьох років
  • віком від трьох до шести (семи) років
  • на яких поширюються пільги.

Також обов’язково вказують кількість працівників закладу, які харчуються згідно із заявами на ім’я керівника.

Скачати Алгоритм офомлення меню-розкладкиАлгоритм оформлення меню-розкладу

кроки по порядку

дії

виконавці дій

1

► підрахувати у день оформлення кількість присутніх дітей і внести дані до рядка «Кільк. чол.» відповідно до наявних у закладі дошкільної освіти вікових груп

медична сестра

2

► скласти денне меню відповідно до:

затвердженого примірного двотижневого меню

– наявних у коморі продуктів

медична сестра

кухар

3

► скласти перелік необхідних продуктів харчування відповідно до:

– денного меню

карток-розкладів страв

медична сестра

4

► перевірити наявність продуктів харчування відповідно до переліку та доповісти медичній сестрі

комірник

5

замінити продукти харчування, які відсутні або зіпсовані, відповідно до додатка 8 «Норми заміни продуктів за енергоцінністю», затв. постановою КМУ від 22.11.2004 № 1591

медична сестра

6

► внести у меню-розклад:

– назви страв відповідно до прийомів їжі

– кількість порцій

– теоретичний вихід страви для кожної вікової групи в грамах

Назва страви має бути повною та обов’язково збігатися з назвою в картці-розкладі

7

► записати в кожному стовпчику під назвою страви масу брутто використаних у страві продуктів харчування відповідно до карток-розкладів

Таку масу вносять до чарунок таблиці у вигляді дробу: у чисельнику вказують масу брутто в грамах на одну дитину, відділяючи дані для різних вікових груп скісною рискою; у знаменнику вказують масу брутто використаного продукту в кілограмах для всіх дітей разом у кожній групі

8

► прокреслити чарунки за продуктами, які не видають у день видачі страв

Повністю оформленим меню-розклад є тоді, коли в ньому:

  • заповнено усі дати
  • стоять підписи керівника закладу, медичної сестри, кухара та комірника


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді