Про роботу за сумісництвом вчителів — ази для розуміння

Сумісництвом називають виконання іншої роботи у час, вільний від основної роботи, за умовами трудового договору

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, регулює оплату праці педагогічних працівників закладів освіти.

Наказ про уточнення посадових інструкцій: ПРИКЛАД

Види сумісництва

Учитель може бути сумісником як у «своєму» ЗЗСО, так і в іншому. З огляду на це виокремлюють внутрішнє й зовнішнє сумісництва. За обох умов виконання роботи для вчителя:

Особливості роботи за сумісництвом

Коли йдеться про сумісництво, у багатьох вчителів та керівництва закладів постають кілька питань, як-то:

Різниця між сумісником та основним працівником:

  • трудову книжку сумісника зберігають за основним місцем; до неї внесуть запис про сумісництво лише на прохання вчителя
  • місячна тривалість роботи сумісника не може перевищувати 50% основного робочого часу
  • сумісникові дозволено взяти відпустку одночасно з відпусткою за основним місцем
  • при наданні щорічної відпустки таким педагогічним працівникам має бути надано допомогу на оздоровлення в розмірі ставки заробітної плати (посадового окладу). Таку гарантію передбачено частиною першою статті 57 Закону України «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145
  • крім того, педагогічним працівникам цією статтею гарантовано виплату щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов'язків.

Працювати на посаді за сумісництвом можна не більше:

  • 4 год./день
  • повного робочого дня у вихідний
  • 1/2 місячної норми робочого часу на місяць загалом.

Нарахування заробітної плати вчителеві-суміснику

Якщо вчитель працює в кількох навчальних закладах (за сумісництвом зокрема), це аж ніяк не впливає на порядок визначення розміру його зарплати.

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти регулює порядок нарахування зарплати вчителям та іншим педагогічним працівникам.

Варто зазначити, що згідно з пунктом 68 Інструкції про оплату праці місячна заробітна плата педагогічних працівників визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Відповідно до цієї Інструкції місячна заробітну плату вчителя визначають так:

Пункт 73 Інструкції встановлює, що погодинна оплата педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому пунктом 68 цієї Інструкції, тобто за тарифікацією.

Стосовно оплати праці педагогічних працівників у канікулярний період, то пунктом 71 Інструкції встановлено, що за час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Погодинна оплата праці можлива тільки, якщо вчитель заміщатиме тимчасово відсутніх колег. Час заміщення не повинен перебільшувати 2-х місяців — інакше заробітну плату нараховуватимуть згідно з тарифікацією.

Випадки виконання роботи вчителем, що не відносять до сумісництва:

240 год./рік — максимально допустимий обсяг роботи із погодинною оплатою. Прикладом такої роботи може бути тимчасове заміщення іншого вчителя, котрий хворіє або перебуває у відпустці

  • керівництво гуртками у тому ж закладі
  • робота, що відповідає трьом умовам, за яких учитель:

– працює неповний робочий день за основним місцем

– отримує неповну ставку з/п

– має оплату праці за обома роботами сумарно меншу, аніж повна ставка за основним місцем.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді