Блочно-тематичне планування в дитячому садку

Блочно-тематичне планування за допомогою методичного конструктора

Блочно-тематичне планування

Один із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції — це технологія блочно-тематичного планування та організації освітнього процесу за принципом методичного конструктора.

Тематичні блоки журналу охоплюють всі змістові лінії Базового компонента дошкільної освіти.

Вимоги до Програми розвитку закладу освіти: ТАБЛИЦЯ

Що в каталозі дидактико-методичних матеріалів?

Розробки перспективних планів у вигляді інтелектуальних карт

Інтелектуальна карта «Шукаємо казку»

Інтелектуальна карта «Казкарі та казкарики»

Цикли інтегрованих занять

Інтегровані заняття на тему «Дитячий садок»

Інтегровані заняття на тему «Кухня»

Майстер-класи

Веселі стаканчики

Будиночок з квасолі для лісовичка

Незвичайні ідеї для звичайних речей: майструємо з одноразового посуду

Літературні проекти

Літературний проект «Шукаємо казку»

Літературний проект «Вірші бувають різними»

Художні твори та кольорові ілюстрації до них

Ілюстрація для обговорення на тему «Музей»

Ілюстрації для обговорення на тему «Поетичний календар»

Добірка ігор, вправ та інших форм роботи з дітьми

Справи дня. Тема «Шукаємо казку»

Справи дня. Тема «Усе про писанку»

Завдання для аудиту тощо

Асоціативна карта «Казко, де ти?»

У кожному новому числі журналу всі згадані матеріали набувають різних способів оформлення й упровадження.

Художньо-естетичний напрям: ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ

Теми відповідають:

  • змістовим лініям БКДО
  • інтересам і життєвим потребам дошкільників
  • сезонним змінам у природі та житті людини
  • місцю й ролі найважливіших суспільно-громадянських подій в житті дітей.

Блочно-тематичне планування в дитячому садкуЯк використовувати інтелектуальні карти у блочно-тематичному плануванні?

Результати застосування методичного конструктора

Використовуючи блочно-тематичне планування з методичним конструктором, вихователі оптимізують освітній процес і організацію життєдіяльності дітей у дитячому садку.

Методичний конструктор:

  • скорочує «писанину» без втрачання ключових смислів спланованих педагогічних дій на користь конструктивної взаємодії з дітьми
  • надає право вести розгорнутий (для молодих) або згорнутий (для досвідчених вихователів) спосіб планування з використанням картотеки, тобто за принципом методичного конструктора
  • забезпечує картотекою — широкою палітрою інструментів для розв’язання професійно-педагогічних завдань з урахуванням індивідуальних можливостей дітей і особливостей конкретної групи
  • допомагає вихователю самоорганізовуватися в межах теми залежно від специфіки конкретної групи дітей і власних передбачень, а також визначати послідовність тематичних блоків у перспективному плануванні
  • дає можливість використовувати у власній щоденній практиці потужний арсенал творчих ідей педагогів усієї країни, зіставляти їх зі своєю професійною позицією, тобто щоденно підвищувати свою кваліфікацію.

Блочно-тематичне планування з методичним конструктором можна застосовувати за комплексною програмою, наприклад, «Дитина», «Українське дошкілля» та ін.

За матеріалом Наталі Гавриш, професора кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, головного наукового співробітника лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, д-р пед. наукзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді