Примірна інструкція з діловодства у ЗДО

Розглянемо докладніше Примірну інструкцію з діловодства у закладах дошкільної освіти

Упорядкуйте документи за навчальний рік: поради експерта

Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах допоможе упорядкувати роботу з документами, правильно їх підготувати, провести реєстрацію, облікувати.

Водночас завдання Примірної інструкції не лише нормативно-регулювальне — вона створена, щоб вивільнити час на освітню діяльність та педагогічну творчість, яка приносить найбільш значущі плоди.

Примірна інструкція — яка вона?

Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах затверджена наказом МОН від 01.10.2012 № 1059.

Дотримувати вимог Примірної інструкції зобов’язані і директор ЗДО, і його підлеглі. При цьому відповідальність за організацію діловодства у закладі несе його керівник.

Структура Примірної інструкції з діловодства

Примірна інструкція з діловодства у ДНЗ має:

  • 5 розділів
  • 8 додатків.

Систематизація документів та їх зберігання у ДНЗ

Зміст Примірної інструкції:

  • розділ І «Загальні положення»
  • розділ ІІ «Документування управлінської діяльності»
  • розділ ІІІ «Організація документообігу та виконання документів»
  • розділ ІV «Систематизація та зберігання документів»
  • розділ V «Порядок підготовки справ до передачі для архівного зберігання»

Додатки до Інструкції

№ з/п додатка

номер пункту

зміст пункту

назва додатка

1

п. 1.4

«У закладі визначається обов’язковий перелік документів, за формування та зберігання яких відповідають керівник та інші працівники закладу (додаток 1)»

ПЕРЕЛІК обов’язкових документів, за формування та зберігання яких відповідають:

2

п. 2.5

«Оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів, здійснюється відповідно до вимог, визначених у додатку 2»

ВИМОГИ до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів

3

п. 2.22

«Примірний перелік документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою, наведено у додатку 3»

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою

4

п. 2.42

«Кількість наказів і періодичність їх видання визначається керівником з урахуванням типу закладу, відповідно до потреб дошкільного навчального закладу. Орієнтовний перелік наказів наведено у додатку 4»

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК наказів дошкільного навчального закладу

5

п. 4.3

«У закладі складається номенклатура справ закладу (додаток 5)»

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

6

п. 4.18

«Документи, що не підлягають постійному, тривалому зберіганню, відповідно акту, складеного спеціально утвореною експертною комісією, вилучаються та знищуються у встановленому законодавством порядку (додаток 6)»

СТРОКИ зберігання документів

7

п. 5.5

«За результатами експертизи цінності документів у закладі складаються описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) та акт про вилучення для знищення документів, не внесених до архівного фонду (додаток 7)»

АКТ

8

п. 1.10 додатка 1

Керівник закладу відповідальний за формування та зберігання обов’язкових документів, зокрема Журналів реєстрації вхідних та створених закладом документів (додаток 8)

ЖУРНАЛ реєстрації вхідних документів

ЖУРНАЛ реєстрації документів, створених закладомзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді