Складаємо протокол засідання педагогічної ради

За підсумками кожного засідання педради у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах складають протокол. Збережіть собі цю публікацію

Протокол засідання — це документ, що відображає хід засідання педагогічної ради і містить інформацію про питання, що потребують вирішення та про ухвалені рішення.

Як провести нараду при директорові

Протоколи засідань педагогічної ради оформлюють відповідно до Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затв. наказом МОН від 25.06.2018 № 676 (далі — Інструкція № 676).

Вимоги до оформлення протоколу

Згідно Інструкцією № 676, протокол засідання педагогічної ради складають у стислій формі: у ньому фіксують лише прийняті рішення без деталізації перебігу обговорення питання.

Протокол складає секретар засідання педагогічної ради, користуючись такими матеріалами, як-от:

 • стенограма
 • аудіо-, відеозаписи засідання
 • тези виступів і доповідей
 • проекти рішень
 • роздаткові матеріали (звіти, довідки, статистичні показники тощо)

Форматування протоколу

Критерії

Вимоги

Формат аркуша

А4

Шрифт

Times New Roman

Кегль тексту і номерів сторінок

12-14

Поля

3 см — ліве

1 см — праве

2 см — верхнє

2 см — нижнє

Міжрядковий інтервал

1-1,5

Відступ першого рядка абзацу

1,25 см

Протокол обов’язково містить такі реквізити:

 • номер/індекс реєстрації
 • дата й місце
 • назва виду документа
 • текст
 • підписи.

Написання протоколу засідання педагогічної ради

Реквізити

Вимоги

Зразок

Назва виду документа

 • Заголовок складайте з трьох частин:

– слово «ПРОТОКОЛ» у називному відмінку

– назва засідання у родовому відмінку

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 285

ПРОТОКОЛ

06.03.2017 № 1

м. Київ

засідання педагогічної ради

Номер/індекс реєстрації

 • Індекс протоколу присвоюйте у вигляді порядкового номера засідання, починаючи календарним (а не навчальним!) роком

Дата і місце

 • Вказуйте дату проведення засідання педради, а не дату підписання документа
 • Оформлюйте арабськими цифрами у порядку:

– число

– місяць

– рік

Якщо засідання тривало більше ніж день, дату зазначайте: 06-07.03.2017

Текст

– голова педради (директор) – ПІБ

– секретар – ПІБ

– присутні.

 • Якщо кількість присутніх:

менше п’ятнадцяти осіб — вказують ПІБ в алфавітному порядку

більше п’ятнадцяти осіб — вказують загальну кількість із додатком списку до протоколу засідання

 • Якщо на засідання запрошено педагогів з інших закладів, то вказують:

– ПІБ

– посаду представника

Голова — Іваничук О. А.

Секретар — Матвійчук П. І.

Присутні: 25 осіб (список на 2 арк. додано до протоколу)

 • Слова «Порядок денний», як і всі інші попередні реквізити, проставляють без відступу від лівого поля
 • Зазначайте порядок денний засідання у порядку:

– за важливістю питань

– за часом, необхідним для їх розгляду

 • У дужках вказуйте доповідача за кожним пунктом порядку денного
 • Формулюйте пункти порядку денного, починаючи з прийменника «Про…»

Порядок денний:

1. Про роботу навчального закладу у період канікул (доповідач Іваничук О. А., директор)

2. Про проведення інвентаризації (доповідач Матвійчук П. І., заступник директора з господарської частини)

3. Про підвищення ІКТ-компетентності педагогів школи (доповідач Михайловський Т. А., вчитель інформатики)

 • Розділи протоколу нумеруйте у порядку:

– відповідно до порядку виступів під час засідання

– проставляючи номер порядку денного

2. Про проведення інвентаризації

3. Про підвищення ІКТ-компетентності педагогів школи

1. Про роботу навчального закладу у період канікул

 • Після зазначення розділу протоколу вказуйте таку інформацію (великими літерами, без відступу від лівого поля):

– СЛУХАЛИ: ПІБ + стислий виклад доповіді

– ВИСТУПИЛИ: ПІБ, посада + стислий виклад доповіді

– ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ): рішення, термін його виконання та відповідальні особи

 • Якщо текст виступу оформлений у вигляді окремого документа, після слова «ВИСТУПИЛИ» роблять помітку «Текст доповіді (виступу) додано до протоколу»
 • Якщо за одним питанням порядку денного засідання ухвалено два чи більше рішень, їх прописують після слова «УХВАЛИЛИ» і нумерують арабськими цифрами

СЛУХАЛИ:

Іваничук О. А. повідомив про виконання пункту 3 рішення педагогічної ради від 18.10.2016 № 4 щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів школи. Він зауважив, що вчителі школи пройшли 2-місячні курси з підвищення ІКТ-компетентності під керівництвом вчителя інформатики Михайловського Т. А., успішно склали тести і отримали сертифікати.

ВИСТУПИЛИ:

Михайловський Т. А., вчитель інформатики, повідомив, що 50% вчителів склали тест на відмінно і уже успішно впроваджують нові навики у роботі з учнями. Запропонував проводити кожного місяця консультації з використання окремих комп’ютерних програм для педагогів.

ВИРІШИЛИ:

1. Зняти з контролю пункт 3 рішення педагогічної ради (засідання від 18.10.2016 № 4).

2. Михайловському Т. А. кожної останньої середи місяця проводити консультації для вчителів школи.

Усі сторінки (крім першої) нумеруйте у верхній частині сторінки посередині арабськими цифрами

Підписи

– голова педради

– секретар

Голова Іваничук О. А. Іваничук

Секретар Матвійчук П. І. Матвійчук

Протокол оформлюйте не пізніше 5-ти робочих днів з моменту проведення засідання.
зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді