Які підстави знайти, щоб звільнити старенького сторожа дитсадка

3368

Запитання

У дошкільному навчальному закладі сторожем працює чоловік віком 78 років. Йому вже складно виконувати службові обов’язки, він засинає на ходу, хоч би скільки не бодрився. Завідувач ДНЗ запропонувала дідусеві звільнитися за власним бажанням. Але той відмовився. Як бути? Як можна звільнити його на законних підставах?

Відповідь

Існує кілька способів.

У преамбулі Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ визначено, що цей закон гарантує ветеранам праці та громадянам похилого віку:

  • рівні з іншими громадянами можливості в економічній, соціальній, політичній сферах
  • сприятливі умови для повноцінного способу життя.

Стаття 11 цього закону визначає гарантії для громадян похилого віку щодо прав на працю нарівні з іншими громадянами, а саме:

  • забороняється відмова у прийнятті на роботу і звільнення працівника з ініціативи роботодавця з мотивів досягнення пенсійного віку
  • переведення працівника похилого віку і працівника передпенсійного віку з одного робочого місця на інше не допускається без його згоди.

Окрім того

Законодавством не передбачено обмежень щодо віку осіб, які працюють сторожами

Кодекс законів про працю України не містить підстав для звільнення працівників по досягненні певного віку

Отже, досягнення працівником пенсійного віку або, як зазначено у запитанні, 78 років, не може бути підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Однак є кілька підстав для звільнення.

За (не)виконання обов’язків

Якщо працівник не виконує належно обов’язки, визначені трудовим договором, то трудовий договір можна розірвати на підставі пункту 3 статті 40 КЗпП:

  • систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.

За станом здоров’я

Також законодавство надає роботодавцю можливість з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником, коли неналежне виконання обов’язків обумовлене станом його здоров’я.

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає йому змоги виконувати свої трудові обов’язки.

Якщо за результатами такого огляду буде виявлено невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі через стан здоров’я, який перешкоджає продовженню цієї роботи, працівника має бути звільнено з роботи на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП.

Звільнити за цією підставою можна лише у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

Зауважте!

Звільнення за пунктами 2 і 3 статті 40 КЗпП є звільненням з ініціативи роботодавця, тому недопустиме у період

  • тимчасової непрацездатності працівника
  • перебування працівників у відпустках.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Центральна частина статичний блок 3

Статті за темою

Усі статті за темою

Як вести ділове спілкування у месенджерах

Viber, WhatsApp, Facebook Messenger — месенджери — нині використовують не лише для особистого спілкування. З їх допомогою вирішують і робочі питання. Дізнайтеся, як використовувати ефективно.
7342

Працівники втратили інтерес до роботи: яку модель мотивації обрати

Ви постійно мотивуєте працівників — нараховуєте премії, доплати, влаштовуєте конкурси на кращого працівника місяця. Проте, ліпше працювати вони не починають. Чому мотивація не працює? Ні, вона працює, але за умови, що вона правильно побудована. Оберіть ефективну модель мотивації ваших працівників
14338

Спеціальне навчання з охорони праці працівників

У керівників закладів освіти часто виникають питання, пов’язані з навчанням працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, як-от працівника котельні, працівників, які виконують роботи на висоті тощо. Яке навчання таким працівникам закладу потрібно проводити? Як це врегульовано у законодавстві? Роз’яснення експерта читайте далі.
3851

Тривалість і оплата щорічної відпустки вихователя дошкільного закладу

Право на відпустки вихователям, як і будь-яким працівникам, з якими укладено трудовий договір, передбачено КЗпП та ЗУ «Про відпустки». Визначмо, скільки триває щорічна основна відпустка вихователя і які механізми її оплати
56322

Правила надання відпусток під час воєнного стану

Згадаємо, які правила надання відпусток без збереження зарплати та чи враховувати період військової служби до стажу для щорічної відпустки. Про це і більше — дізнайтеся від експерта.
9546