Тижневе навантаження і відпустки: очікувані зміни у дошкіллі

Тривалість щорічної основної відпустки педагоги закладів дошкільної освіти активно обговорювали в соцмережах. Лунали запитання: «Чи всім вихователям її дадуть? А керівнику дадуть? А що з відпусткою вихователів-методистів?» Відповіді на найчастіші запитання — у таблиці.
Зміст статті:
Що таке педагогічне навантаження Обсяг педагогічного навантаження: порівняння

У проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту”» передбачені:

 • зменшення

⬇ педагогічного навантаження окремих категорій педагогічних працівників ⬇

 • збільшення

⬆ тривалості відпустки педагогічних працівників та помічників вихователів ⬆

Порівняймо обсяг педагогічного навантаження працівників закладів дошкільної освіти за чинним Законом про освіту та за проектом змін до нього.

Як організувати інклюзивне освітнє середовище

Але спершу зіставимо тлумачення педагогічного навантаження, адже його поняття у законопроекті потрактовано наново.

Що таке педагогічне навантаження

У чинному Законі про дошкільну освіту педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти — це час, призначений для здійснення освітнього процесу (ч. 2 ст. 30 «Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти»).

Натомість у ст. 45 «Трудові відносини та оплата праці у закладі дошкільної освіти» законопроекту означено одразу два поняття:

 • робочий час педагогічного працівника — це час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та (або) посадовими обов’язками (ч. 3)
 • педагогічне навантаження педагогічного працівника включає (ч. 4):
  • педагогічне навантаження на тиждень, спрямоване на безпосереднє провадження освітнього процесу та відповідає тарифній ставці
  • інші види педагогічної — навчальної, виховної, методичної, організаційної — діяльності, передбачені законом, трудовим договором та (або) посадовими обов’язками, за які законодавством та (або) засновником можуть встановлюватися доплати.

Як бачимо, МОН на законодавчому рівні прагне скасувати плутанину між робочим часом та педнавантаженням.

Педагогічне навантаження — основа робочого часу

Обсяг педагогічного навантаження: порівняння

Зіставимо обсяги педагогічного навантаження у таблиці за нормами чинної статті 30 та проектованої статті 45:

посада

тижневе навантаження, що відповідає тарифній ставці

чинне

проектоване

 • вихователь-методист

36 год.

30 год. ⬇

 • група загального типу

30 год.

30 год.

 • інклюзивна група

25 год.

25 год.

 • група компенсуючого типу
 • асистент вихователя інклюзивної групи

36 год.

36 год.

 • соціальний педагог

40 год.

36 год. ⬇

 • практичний психолог
 • практичний психолог
 • ЗДО компенсуючого типу

20 год.

20 год.

також при роботі в ЗДО комбінованого типу, де є 50% і більше спеціальних груп

 • ЗДО з інклюзивними групами
 • музичний керівник

24 год.

24 год.

 • інструктор з фізкультури

30 год.

30 год.

 • вчитель-дефектолог

20 год.

20 год.

 • вчитель-логопед
 • керівник гуртка

18 год.

18 год.

Як бачимо, очікують зменшити педагогічне навантаження за трьома посадами:

 • вихователь-методист
 • соціальний педагог
 • практичний психолог.

Незмінна!

Норма, за якою обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки лише за письмовою згодою працівника у порядку, передбаченому законодавством

Укомплектовуємо новостворений заклад кадрамизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді