Спеціальне навчання з охорони праці працівників

Автор
провідний фахівець з охорони праці та безпеки життєдіяльності Інституту модернізації змісту освіти
У керівників закладів освіти часто виникають питання, пов’язані з навчанням працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, як-от працівника котельні, працівників, які виконують роботи на висоті тощо. Яке навчання таким працівникам закладу потрібно проводити? Як це врегульовано у законодавстві? Роз’яснення експерта читайте далі.

Хто та коли проходить

Спеціальне навчання — щорічне вивчення працівниками, яких залучають до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Вимоги до проведення спеціального навчання регламентує розділ 4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Спеціальне навчання й перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці мають проходити посадові особи та інші працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, що визначені в Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. Такі працівники мають проходити спеціальне навчання під час прийняття на роботу і в подальшому щорічно.

Чи виконали вимоги безпеки

Хто проводить

Спеціальне навчання може проводити безпосередньо заклад освіти або інший суб’єкт господарювання — навчальний центр. Він надає територіальному органу Держпраці декларацію відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (п. 4.2 Типового положення).

Спеціальне навчання з охорони праці також може проводити орган управління освітою одночасно для працівників, які залучаються до робіт з підвищеною небезпекою, усіх закладів освіти, які йому підпорядковані.

Орган управління освітою визначає базовий заклад освіти — галузевий навчальний центр. Він проводить спеціальне навчання з охорони праці за окремими спеціальностями, що належать до Переліку робіт, і надає територіальному органу Держпраці декларацію відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Не ототожнюйте спеціальне навчання з професійною підготовкою працівників, яких залучають до виконання робіт з підвищеною небезпекою. Це два різні види навчання, що регламентують різні нормативно-правові акти.

Як організувати

Підготовку працівників закладів освіти для виконання робіт з підвищеною небезпекою можна здійснювати в закладах освіти (закладах професійної (професійно-технічної освіти), центрах підготовки, навчально-курсових комбінатах). Навчальні плани та програми підготовки повинні передбачати теоретичне та практичне (виробниче) навчання з питань охорони праці. Спеціальне навчання з охорони праці може бути складовою професійної підготовки.

Організовуєте спеціальне навчання з питань охорони праці безпосередньо в закладі освіти, видайте наказ керівника закладу освіти про проведення такого навчання. Навчальні плани та програми розробіть з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників. Затвердьте їх.

Спеціальних вимог до викладачів, які проводитимуть спеціальне навчання з питань охорони праці, немає.

Типове положення не регламентує обсяг спеціального навчання.

Спеціальне навчання з питань охорони праці передбачає оволодіння працівниками комплексом знань, умінь та навичок, що сприяють якісному та безпечному виконанню ними своїх безпосередніх обов’язків, вивчення нормативно-правових актів з питань, що є в компетенції роботодавця чи його підрозділу, передусім з питань охорони праці, сучасних технологій виробництва та обладнання, кращихметодів організації праці, досвіду роботи кращих вітчизняних і зарубіжних роботодавців тощо.

Розробіть положення про проведення спеціального навчання та інструкції з проведення робіт підвищеної небезпеки.

Як перевірити знання

Після завершення спеціального навчання працівники мають пройти перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці та отримати відповідне посвідчення.

Перевірку знань працівників, які пройшли навчання безпосередньо в закладі освіти, здійснює комісія закладу освіти. Головою комісії призначте заступника директора закладу освіти, на якого покладено відповідальність за охорону праці, або керівника служби охорони праці, які пройшли відповідне навчання з питань охорони праці. До складу комісії слід залучати осіб, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань у порядку, передбаченому Типовим положенням, і отримали відповідне посвідчення.

Для кожного виду робіт можна створити окремі комісії, які перевірятимуть знання.

Якщо заклад освіти не може створити комісію з перевірки знань, бо немає фахівців, які пройшли попередньо спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, перевірку знань проводить комісія, що створює орган управління освітою, якому підпорядковано заклад освіти, що проводив спеціальне навчання.

Перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці працівників, які пройшли спеціальне навчання в галузевих навчальних центрах, проводить комісія, призначена вищим органом, до сфери впливу якого входить цей навчальний центр. Очолює таку комісію керівник (заступник керівника) вищого органу, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці, або керівник служби охорони праці цього органу. Усі члени комісії мають пройти навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці у порядку, передбаченому Типовим положенням, і отримати відповідне посвідчення.

У всіх інших випадках, коли заклад освіти або орган управління освітою не може організувати спеціальне навчання з охорони праці за місцем роботи працівників, що долучаються до робіт підвищеної небезпеки, працівників направляють до навчальних центрів територіальних органів Держпраці, які проводять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці з видачею посвідчення відповідно до Типового положення.

Перевірку знань з питань охорони праці працівників, які пройшли навчання в навчальних центрах Держпраці, проводить комісія, створена відповідним територіальним органом Держпраці з залученням профспілок.

Роботу з підвищеною небезпекою необхідно доручати працівнику лише за наявності посвідчення про спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Джерело: стаття журналу Практика управління закладом освітизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді