Особливості атестації медичних сестер дошкільних закладів

Атестація медичних сестер дошкільних навчальних закладів різниться від атестації педагогічних працівників. Розглянемо всі її особливості

Медичні сестри дошкільних навчальних закладів проходять атестацію за нормами Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затв. наказом МОЗ України від 23.11.2007 № 742.

Атестація відбувається:

 • за спеціальностями відповідно до:

– Номенклатури спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою

– вимог кваліфікаційних характеристик молодших спеціалістів з медичною освітою

 • як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Медсестер ДНЗ атестують:

раз на п’ять років

в атестаційних комісіях місцевих органів та установ охорони здоров’я

за спеціальністю «сестринська справа»

 • на присвоєння кваліфікаційної категорії
 • на підтвердження кваліфікаційної категорії

Якщо медична сестра має бажання атестуватися частіше, то є умови:

 • наявність необхідного стажу роботи
 • не раніше ніж через рік з моменту попередньої атестації.

Після позачергової атестації наступна відбудеться вже через 5 років.

Вимоги до кандидатів на атестацію

Проходити атестацію можуть:

 • молодші спеціалісти з медичною освітою всіх спеціальностей, які у ВНЗах I–IV рівнів акредитації отримали освітньо-кваліфікаційний рівень:

– «молодший спеціаліст»

– «бакалавр»

 • інші медпрацівники:

– з незакінченою вищою освітою, допущені в установленому порядку до медичної діяльності на посадах, які вони обіймають

– без відповідної освіти, але допущені до роботи на посадах молодших спеціалістів з медичною освітою (середніх медичних працівників).

Медичний стаж

Не менше 5 років ​має бути стаж роботи за спеціальністю, за якою бажає атестуватися медсестра.

Підвищення кваліфікації

Одна з вимог для атестації — проходження протягом останніх п’яти років у закладі (підрозділі) післядипломної освіти курсів підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою.

Атестаційна справа

За 2 місяці до засідання атестаційної комісії медична сестра має подати секретареві перелік документів:

 • письмова заява про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за спеціальністю згідно з Номенклатурою спеціальностей
 • заповнений атестаційний листок встановленого зразка
 • оригінал та копія посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності)
 • копія свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення) в закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації;
 • копія диплома про освіту
 • копія трудової книжки
 • фотокартка 3 × 4 см
 • звіт про професійну діяльність за останні три роки
 • рецензія на звіт про професійну діяльність.

Ці документи формують атестаційну справу медсестри для атестації.

Кваліфікаційні категорії медичних сестер

Атестаційна комісія визначає кваліфікацію медсестер за трьома кваліфікаційними категоріями:

Кваліфікаційна категорія

Вимоги

 • друга

 • стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років
 • необхідний практичний досвід
 • добра теоретична і практична підготовка
 • курси підвищення кваліфікації
 • знання із суміжних дисциплін
 • сумлінне виконання обов’язків
 • пропагування здорового способу життя
 • перша

 • стаж роботи зі спеціальності не менше 7 років
 • висока теоретична, практична і професійна підготовка
 • курси підвищення кваліфікації
 • знання із суміжних дисциплін
 • сумлінне виконання обов’язків
 • активна участь у використанні і впровадженні нових методів діагностики та лікування
 • пропагування здорового способу життя
 • вища

 • стаж роботи зі спеціальності не менше 10 років
 • високий професіоналізм
 • відмінна теоретична й практична підготовка
 • знання із суміжних дисциплін
 • досконале володіння сучасною оргтехнікою, комп’ютером
 • активне використання і впровадження нових передових методів діагностики та лікування
 • курси підвищення кваліфікації
 • сумлінне виконання обов’язків
 • наставництво над молодими спеціалістами
 • пропагування здорового способу життя

* Категорії наведено від найнижчої з можливих до найвищої.

Проведення атестації медичної сестри

Присвоєння кваліфікаційної категорії

Кваліфікаційну категорію присвоюють за присутності медичної сестри на засіданні атестаційної комісії.

Результати атестації для медичної сестри

Рішення атестаційної комісії

Супутні наслідки

 • присвоїти кваліфікаційну категорію

 • видають посвідчення встановленого зразка
 • відмовити у присвоєнні кваліфікаційної категорії

 • підтверджують раніше присвоєну категорію

 • понижують категорію

Якщо категорію знято або знижено, то голова атестаційної комісії сповістить про це завідувача дошкільного закладу:

письмово

протягом 10 днів

Підтвердження кваліфікаційної категорії

Атестацію на підтвердження кваліфікаційної категорії проводять:

 • зазвичай без запрошення медичного працівника
 • на підставі наданої атестаційної справи.

Якщо працівник незгодний із рішенням атестаційної комісії, він має право протягом 2-х міс. подати оскарження до територіальної атестаційної комісії чи в суд.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді