Інноваційні форми роботи з батьками

Сучасні заклади все більше уваги приділяють освіті та вихованню батьків. Що врахувати, щоб робота з батьками проносила задоволення

Відвідування ЗДО без організації харчування: як оформити

Вплив закладу освіти на розвиток педагогічної культури батьків буде ефективним, якщо відповідатиме трьом критеріям:

Критерій

Пояснення

Спрямованість і адресованість

Педагоги мають знати особливості конкретних сімей, даючи конкретні поради, рекомендації. Нерідко батьки самі звертаються до вихователів з конкретними питаннями щодо власної дитини

Оперативний зворотний зв’язок

Робота педагога з батьками має вибудовуватися на основі живого діалогу, в процесі якого він з’ясовує рівень сформованості педагогічних знань і навичок батьків, вносить за необхідності відповідні корективи

Індивідуалізація педагогічного впливу

Педагог, працюючи з батьками, допомагає їм використовувати педагогічні знання не як абстрактні істини, а як керівництво до практичних виховних дій, спрямованих на конкретну дитину з її особливостями, перспективами вікового та індивідуального розвитку

Форм роботи з батьками може бути три. Та очікувану ефективність забезпечує раціональне поєднання різних форм роботи. Як показує досвід, у роботі з батьками слід уникати готових оцінних суджень про виховання, допомагати їм виробляти вміння спостерігати за власною дитиною, відкривати в ній нові якості й риси.

Форма роботи

Різновиди

Колективна

• батьківські збори (групові та загальні), на яких обговорюють проблеми життєдіяльності групи і дитячого садка;
• зустрічі з батьками, вечори запитань і відповідей, батьківські конференції;
• засідання «круглого столу» з дискусійних питань;
• заняття-тренінги для навчання батьків правильно організувати спілкування і спільну діяльність з дитиною;
• спільні з дітьми, батьками і вихователями свята і розваги;
• виставки спільних робіт батьків і дітей;
• дні відкритих дверей;
• школи для батьків;
• сімейні (домашні) педради, які проводять у батьків вдома

Індивідуальна

індивідуальні бесіди і консультації, які проводять, як правило, вранці і ввечері, коли батьки приводять дитину до закладу або забирають додому;
• відвідування дітей вдома;
• залучення батьків до життя закладу освіти, наприклад, організаційно-господарська допомога вихователю: виготовлення іграшок, посібників, допомога у проведенні екскурсій, культпоходів тощо

Наочно-інформаційна

• виставки дитячих робіт;
• реклама книг, публікацій у періодиці та в інтернет щодо проблем сімейного виховання

Актуалізації уваги батьків до проблем виховання дошкільників сприяють:

 • доручення виступити з конкретного питання на батьківських зборах;
 • «домашні завдання» на спостережливість;
 • участь у роботі гуртків, проведенні ігор, занять, екскурсій з дітьми;
 • допомога у проведенні рольових і ділових ігор.

Значного поширення набувають творчі форми роботи з батьками, у яких беруть участь діти, інші педагоги і працівники ЗДО. Часто батькам цікаво не тільки спостерігати за дитиною під час її взаємодії з дорослими не в домашніх умовах, а й самим виступити в новій ролі — у театралізованій виставі, спортивному змаганні, конкурсі, засіданні дискусійного клубу тощо.

Залучати до роботи доцільно не окремих, а всіх представників сім’ї, інших родичів, які дотичні до виховання дитини. А також — налагодити дружні взаємини з іншими сім’ями, які небайдуже ставляться до розвитку і виховання своїх дітей.

Інноваційні форми роботи з батьками в ЗДО

Якщо урізноманітнити форми взаємодії з батьками, можна досягти значно кращих результатів.

Запропонуйте батькам профести зустріч у формі:

 • круглого столу
 • вечора запитань та відповідей
 • семінару-практикуму
 • рольової гри
 • організації спільного відпочинку,
 • пізнавально-ігрової вікторини
 • використання скриньки зауважень і побажань

Так робота з батьками стане цікавішою і допоможе вирішити безліч питань, а головне – зробити освітній процес  якісним і ефективним.

За матеріалами журналу Практика управління дошкільним закладомзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді