Форми роботи з батьками дітей раннього віку в дошкільному закладі

Дізнайтеся, які є форми роботи з батьками в дошкільному закладі та як організувати співпрацю з батьками

Фізкультурно-оздоровча робота: що перевірити

Вступ до дитсадка знаменує новий етап розвитку особистості, пов’язаний із входженням дитини в соціум, адаптацією до нових умов життя, засвоєнням правил поведінки в групі. Важливо створити широкий розвивальний простір, сприятливий для повноцінної життєдіяльності дитини раннього віку в сім’ї та дитячому садку. Проводьте роботу з батьками в дошкільному закладі, використовуючи різні форми та засоби. 

Нетрадиційні форми роботи

Завдання просвітницької роботи з батьками

Провідне місце у формуванні особистості дитини раннього віку відведено сім’ї. Саме тут малюк отримує первинні уявлення про навколишню дійсність, усвідомлює себе повноправним представником суспільства. Украй важливо, аби батьки розуміли, що за виховання й розвиток своєї дитини несуть відповідальність передусім вони, а решта освітніх інститутів, зокрема й заклад дошкільної освіти, мають лише сприяти цьому.

Просвітницька робота закладу дошкільної освіти з родинами має бути спрямована на ознайомлення, розширення та поглиблення уявлень членів родини про сучасні освітні завдання. Зокрема, ідеться про роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, сутність компетентності як інтегративної якості особистості.

Основні завдання просвітницької роботи з батьками:

 • розкривати важливість ролі матері й батька (об’єднання їхніх зусиль) у вихованні дитини раннього віку
 • ознайомлювати батьків з ефективними методами та прийомами розвитку, виховання та навчання дітей раннього віку
 • формувати в батьків віру в можливості дитини
 • переорієнтовувати батьків з дорослої на дитячу модель буття дитини раннього віку в сім’ї
 • розвивати упевненість у собі, уміння враховувати свої здібності, довіряти власному життєвому досвіду, своїм життєвим враженням та відчуттям
 • роз’яснювати батькам необхідність формування компетентної особистості дитини, починаючи з раннього віку
 • створювати в сім’ї та дошкільному навчальному закладі сприятливі умови для формування компетентності дитини раннього віку
 • ознайомлювати з базовими якостями особистості, показниками їх сформованості в дитини раннього віку
 • актуалізувати важливість створення в сім’ї життєвого простору, що сприятиме розвитку дитини в спокійному природному темпі.

Форми роботи з батьками в закладі дошкільної освіти

Бесіди

Батьківський клуб

Консультації

Вечори відпочинку

Відвідування сім’ї дитини

Родинні свята і розваги

День довіри

Виставки

Родинний міст

Освітні проекти

Семінари-практикуми, тренінги

Скринька довіри

Круглі столи

Педагогічний порадник для батьків

Творчі майстерні

Інформаційні стенди

Батьківські збори

Папки-пересувки

Батьківські конференції

Родинні газети

День відкритих дверей

Мультимедійні презентації

День добрих справ

 

 «Школа молодих батьків» як форма просвітницької роботиСкачайте таблицю з описом мети та змісту роботи кожної з названих форм співпраці

Робота з батьками в ЗДО: принципи співпраці

Принципи

Характеристика

Дотримання прав батьків

Не нав’язуйте батькам форм співпраці, а пропонуйте і практично доводьте їх ефективність, зацікавлюйте батьків. Під час роботи враховуйте звичаї і традиції родин дітей, їх культурну, релігійну, етнічну приналежність

Врахування уподобань, інтересів, нахилів членів родин дітей

Вивчення та врахування запитів, інтересів та вподобань батьків дає змогу не лише дізнатися про їхні очікування, виявити схильності й таланти членів родин, а й вдало скоординувати співпрацю, обрати доцільні форми взаємодії. Це забезпечить ефективне використання досвіду батьків під час їхньої участі в освітньому процесі

Творчий підхід

Під час організації роботи з батьками творчо підходьте до досягнення поставленої мети. Так співпраця буде ефективнішою

Конструктивне спілкування

Спілкування з батьками має бути позитивно емоційно забарвленим. Чітко визначте питання й теми для обговорення

Своєчасна підготовча робота

Плануючи співпрацю з сім’єю, пам’ятайте, що батьки можуть відчувати невпевненість, сумніватися, чи впораються із поставленими завданнями. Тому інформацію про різні форми роботи з дітьми педагогічні працівники доводьте до відома батьків заздалегідь. Щоб уникнути непорозумінь під час організації різних заходів, до проведення яких залучили батьків, підготуйте бейджі для себе та для батьків

Скачайте інфографіку про форми роботи з батьками від журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу»

Активні форми роботи з батьками в ДНЗ: підготовка до просвітницьких заходів

Етап

Приклад

Визначити мету заходу

 • створити сприятливі умови для підвищення теоретичної та практичної обізнаності батьків щодо ключових орієнтирів розвитку, виховання та навчання дітей

Визначити завдання заходу

 • розвивати індивідуальний підхід до кожної сім’ї та посилювати співпрацю з батьками вихованців
 • створити позитивний імідж дошкільного закладу
 • сформувати команду однодумців, здатних до ефективної самоосвіти та реалізації творчих здібностей
 • удосконалити науково-методичну підготовку педагогів

Створити умови для успішного проведення заходу

Організувати захід так, щоб:

 • надати педагогам і батькам права на відповідальне самовизначення
 • дати змогу батькам оволодіти базовим набором теоретичних та практичних знань, умінь та навичок щодо розвитку, виховання та навчання дітей
 • формувати стійкі мотиви і наміри батьків щодо досягнення особистих успіхів у розвитку, вихованні та навчанні дітей
 • переорієнтувати стиль спілкування педагогів і батьків, встановити їхні партнерські взаємини
 • згуртувати педагогічний колектив, підвищити його професійну майстерність

Спрогнозувати результати

 • оновити педагогічну практику взаємодії педагогів та батьків
 • навчити батьків головним педагогічним принципам розвитку, виховання та навчання дітей
 • формувати педагогічну культуру та психологічну грамотність батьків

Планування співпраці з батьками

При плануванні спільної діяльності враховуйте особливості родин:

 • склад
 • вік батьків
 • освіта
 • стаж шлюбного життя
 • кількість дітей
 • досвід батьківства
 • матеріальний стан
 • умови проживання
 • професійні інтереси
 • характери тощо
 • етнічну, соціальну та культурну приналежність сім’ї

Особливу увагу приділяйте неповним сім’ям, розлученим, із повторним шлюбом, конфліктним.

Індивідуальні форми роботи з батьками та конфіденційність

Створіть сприятливі умов для конфіденційного спілкування батьків із різними фахівцями — практичним психологом, лікарем-педіатром, старшою медичною сестрою, музичними керівниками, інструктором з фізичної культури, учителями англійської мови.

Організуйте консультативний куточок, ізольований від стороннього втручання, що нагадував би домашній інтер’єр і містив достатню кількість педагогічної та психологічної літератури.

Увага! Своєчасно сповіщайте батьків про заплановані заходи: розробіть спеціальні запрошення, які батьки отримували за кілька днів до заходу.

Як впоратися з емоційними складнощами: поради

Хто там?

Результативність роботи

 Заходи, організовані для батьків або за їхньої участі, дадуть змогу:

 • розкрити виховні можливості педагогів та родини, спонукати їх до максимального використання цього потенціалу у формуванні особистості дитини
 • підвищити рівень психолого-педагогічної культури батьків, сформувати в них свідоме розуміння власної відповідальності за результат виховання власної дитини
 • заохотити батьків до активної участі в освітньому процесі на рівні партнерства та співпраці
 • залучити батьків до створення належних умов для забезпечення життєдіяльності та повноцінного розвитку дітей у сім’ї та в дитячому садку

Головне, щоб батьки перестали ставитися до дитсадка як до установи, яка зобов’язана надати їм комплекс послуг з догляду, навчання і виховання їхніх дітей. Що частіше вони братимуть участь у просвітницьких заходах, то швидше зрозуміють: заклад дошкільної освіти — це не закрита система. Батьки — дієва опора педагогів як безпосередньо в роботі з дітьми, так і в розв’язанні різних супутніх проблем, пов’язаних зі створенням умов для такої роботи.

За матеріалом Альбіни Кіяшко,
вихователя-методиста закладу дошкільної освіти № 138, Харків;
принципи організації роботи з батьками —
за матеріалом Світлани Мартиненко, директора ДНЗ № 792, Київ,
ж. «
Вихователь-методист дошкільного закладу»

 

 

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді