Що треба знати про накази з адміністративно-господарських питань

Автор

ДЕНИСЕНКО Олександр

член Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України, Київ
Робота з наказами має здійснюватися за певними законами, дотримання яких — запорука юридичної сили та достовірності цих документів, а відтак й успішної діяльності закладу. Нині в центрі уваги — накази з адміністративно-господарських питань

Документообіг між опорним закладом освіти та філією: як налагодити

Види наказів з кадрових питань чітко визначає стаття 16 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5. А як розрізняти накази з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань? Які накази відносити до наказів з адміністративно-господарських питань?

Які віднести

До наказів з адміністративно-господарських питань відносять накази, що містять рішення з оперативного, організаційного, адміністративного, господарського характеру з досить обмеженими (конкретними) строками виконання. Тобто, коли ці рішення актуальні лише на визначений період, обмежений у часі.

Чіткий перелік питань, які можна розв’язати за допомогою наказів з адміністративно-господарських питань, нормативно не визначений.

До таких наказів відносять накази про:

 • затвердження складу різних комісій, робочих груп (наприклад, склад комісії з перевірки готовності приміщень, музичного та спортивного залів до роботи у навчальному році);
 • проведення щорічної інвентаризації в закладі;
 • призначення відповідальних за проведення окремих заходів під час конкретного навчального року, роботу кабінетів тощо;
 • порядок заміни вихователів;
 • тимчасове припинення навчання у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією чи з інших поважних причин;
 • організацію харчування в конкретному навчальному році;
 • проведення поточних ремонтних робіт у закладі;
 • проведення заходів щодо санітарного стану та благоустрою на території закладу;
 • організацію охорони закладу освіти;
 • придбання інвентарю, меблів, канцелярського приладдя;
 • затвердження різного роду графіків (чергування тощо).

Зразки наказів з адміністративно-господарських питань

Що треба знати про накази з адміністративно-господарських питань

Що врахувати

Щоб прийняти рішення, чи відносити наказ до наказів з адміністративно-господарських питань, враховуйте, що їх строк зберігання — п’ять років (стаття 16-в Переліку типових документів). Якщо на етапі підготовки проєкту наказу не можна встановити, як довго може діяти такий наказ у закладі освіти, тобто управлінське рішення може діяти понад п’ять років, такий наказ доцільно віднести до наказів з основної діяльності. Зокрема, це стосується наказів про призначення осіб, відповідальних за напрями діяльності без визначення конкретного часу такої відповідальності.

Строки зберігання документів

Наприклад, до таких наказів відносять накази про призначення відповідальних за організацію роботи з охорони праці в закладі, за безпеку життєдіяльності дітей, про затвердження складу постійно діючої експертної комісії.

Рішення про віднесення конкретного наказу до наказів з основної діяльності чи до наказів з адміністративно-господарських питань приймайте виважено, враховуйте важливість наказу для висвітлення історії закладу освіти, усіх юридичних наслідків.

У той же час до наказів з основної діяльності слід відносити лише ті накази, які мають важливе значення для організації освітнього процесу на тривалу перспективу, містять узагальнені аналітичні дані з виконання закладом освіти основних завдань, визначених статутом або рішеннями органів вищого рівня, чи якщо у них висвітлюються питання інноваційної діяльності закладу освіти, впровадження кращого досвіду тощо.

Для розв’язання всіх традиційних для освітнього процесу поточних завдань, що повторюються щорічно, слід видавати накази з адміністративно-господарських питань.

За матеріалами журналу Практика управління закладом освітизміст

Центральна частина статичний блок 2