Атестаційна комісія в закладі освіти: як створити

У який термін необхідно створити атестаційну комісію в закладі освіти для атестації педагогічних працівників та як оформити наказ?

Наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видають щороку не пізніше 20 вересня

Своїм наказом керівник закладу освіти:

  • затверджує склад комісії, зазначивши, хто її голова, секретар і члени комісії
  • визначає завдання комісії та термін виконання.

Як організувати роботу атестаційної комісії

Склад атестаційної комісії

До роботи атестаційної комісії не можна залучати осіб, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є: близькими особами педагогічного працівника, який атестується; особами, які можуть мати конфлікт інтересів.

Законодавство визначає широкий перелік осіб, які належать до близьких родичів, зокрема, це — чоловік, дружина, батько, мати, дід, баба, свекруха/свекор та інші.

Щодо конфлікту інтересів, то розрізняють потенційний і реальний конфлікти інтересів. Тобто ситуацію, коли приватний інтерес гіпотетично може вплинути на об’єктивність чи неупередженість ухвалення рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання роботи в атестаційній комісії і вже наявну суперечність між приватним інтересом та роботою в атестаційній комісії, що впливає на об’єктивність або неупередженість ухвалення рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Заява для проходження атестації

Пройти чергову атестацію — це обо­в’я­зок педагогічного працівника. Тому подавати заяву з проханням дозволити виконати обо­в’я­зок — нонсенс. Згідно з Положенням заяву на чергову атестацію не подають. + Позачергова атестація — інший випадок, адже педагог просить атестаційну комісію присвоїти йому відповідну кваліфікаційну категорію чи педагогічне звання поза чергою. Тому педагогічний працівник подає заяву за формою, що наведено в додатку 1 до Положення.

Як правильно сформулювати прохання в апеляційній заяві

Робота секретаря атестаційної комісії

На чергову атестацію педагогічні працівники не зо­бо­в’я­зані подавати жодних документів. Педагогічний працівник добровільно може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення. Секретар повинен такі документи зареєструвати (п. 4 розд. III Положення).

Секретар також реєструє заяви на позачергову атестацію, складені згідно з додатком 1 до Положення. 

Педагогічний працівник може подавати до атестаційної комісії документи в паперовій або електронній формі. Секретар не може безпідставно відмовити педагогічному працівнику прийняти відповідно оформлені документи.

Джерело: за матеріалами статті журналу Практика управління закладом освітизміст

Сертифікація в системі базової освіти