Контроль дотримання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти

Автор
редактор освітніх видань, Київ
ДСЯО може завітати і з плановим, і з позаплановим заходом державного нагляду (контролю) і перевірити, як виконуєте вимоги законодавства у сфері дошкільної освіти. Ознайомтеся з переліком питань, які перевірятимуть

Чи дотримується заклад освіти вимог законодавства у сфері дошкільної освіти? Саме це контролюватимуть органи Державної служби якості освіти України та відображатимуть у акті.

Рекомендаційний лист: коли надавати, як складати

В акті визначено, зокрема Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю). Він складається з таких семи блоків:

  • Нормативно-правові підстави для провадження освітньої діяльності (надання освітніх послуг) у сфері дошкільної освіти.
  • Формування контингенту здобувачів освіти.
  • Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти. Організація освітнього процесу.
  • Ефективність використання педагогічного (кадрового) потенціалу.
  • Розвиток та ефективність використання матеріально-технічної та навчально-методичної баз.
  • Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей.
  • Управління суб’єктом освітньої діяльності.

У Таблиці — перший блок питань, за якими здійснюватимуть контроль.

Питання щодо дотримання вимог законодавства

Нормативне обґрунтування

Заклад дошкільної освіти, фізична особа — підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, діють на підставі установчих документів, розроблених і затверджених відповідно до законодавства

Частина восьма ст. 22 Закону України «Про освіту» (далі —ЗУ № 2145-VIII); ст. 13 Закону України «Про дошкільну освіту» (далі — ЗУ № 2628-III)

Суб’єкт публічного чи приватного права здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку

Частина третя ст. 11 ЗУ № 2628-III

Штатний розпис Суб’єкта публічного права встановлено відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти

Розд. I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 04.11. 2010 № 1055 (далі — Наказ № 1055)

Штатний розпис Суб’єкта публічного права формується з урахуванням типу, кількості груп та їх наповнюваності, режиму роботи і площі приміщень

П. 1 Основних вимог до формування штатного розкладу дошкільних навчальних закладів, затверджених постановою КМУ від 05.10.2009 № 1122; п. 1 розд. I Наказу № 1055

Штатний розпис Суб’єкта приватного права встановлено власником (засновником) на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти

Частина друга ст. 39 ЗУ № 2628-III

Після переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) наведено також:

  • Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
  • Опис виявлених порушень вимог законодавства.
  • Перелік питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю). Це остання частина акта.

Діловий щоденник керівника ДНЗ

Остання частина акта передбачає відповідь на п’ять запитань щодо здійснення контролю, таблицю «Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта». Також в акті є місце, щоб оцінити професійну компетентність та доброчесність тих, хто проводив захід державного нагляду (контролю), за шкалою від 1 до 10.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді