Як визначити періодичність перевірок закладу дошкільної освіти

Автор
Фахівець Експертус Освіта
Критерії, за якими визначають періодичність перевірок у сфері дошкільної освіти. Що врахувати у роботі?

Критерії | Ризики | Періодичністьтри таблиці одним файлом

Періодичність перевірок закладів дошкільної освіти визначають нові критерії — Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти, затв. постановою КМУ від 10.01.2019 № 11 (далі — Критерії).

Зразки договорів про закупівлю у сфері організації харчування: СКАЧАТИ

Зауважте!

Втратила чинність постанова КМУ від 08.10.2012 № 910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів»

Замість Державної інспекції навчальних закладів освіти заходи державного нагляду (контролю) здійснює Державна служба якості освіти

Періодичність планових перевірок закладів дошкільної освіти

Періодичність планових заходів державного нагляду (контролю) залежить від того, до якого ступеня ризику належить суб’єкт господарювання:

 • високого ⇑
 • середнього ⇔
 • незначного ⇓

Щоб визначити, до якого ступеня ризику належить суб’єкт господарювання, потрібно підсумувати бали, нараховані за критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти.

Якщо директор не погоджується з актом перевірки

Періодичність планових заходів державного нагляду (контролю)

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти

Сума балів, нарахованих за всіма критеріями

Періодичність планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної освіти

 • високий

41–100 балів

⇒ не частіше разу на 2 роки

 • середній

21–40 балів

⇒ не частіше разу на 3 роки

 • незначний

до 20 балів

⇒ не частіше разу на 5 років

Зауважте!

Наступний плановий захід державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання здійснюють не раніше, ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза, якщо за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти протягом останніх:

 • шести років — для суб’єктів господарювання, що належать до середнього ступеня ризику
 • десяти років — для суб’єктів господарювання, що належать до незначного ступеня ризику

Критерії визначення періодичності перевірок закладів дошкільної освіти

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти, є:

 • строк провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти
 • кількість порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) і їх показники

Критерії | Ризики | Періодичність

Критерії

Показники

Кількість балів

Строк провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти

до 5 років включно

40

від 5 до 10 років включно

25

більше 10 років

0

Кількість порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

відсутні

0

1-3

25

більше 3

40

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Цілі державного нагляду (контролю), код

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага), О2

відсутність організаційно-правових засад діяльності у сфері дошкільної освіти

моральна шкода, заподіяна здобувачу дошкільної освіти внаслідок відсутності організаційно-правових засад для діяльності ЗДО

 • строк провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти
 • кількість порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

незабезпечення права на здобуття дошкільної освіти

моральна шкода, заподіяна особі внаслідок порушення права на отримання дошкільної освіти

незабезпечення ЗДО належної організації освітньої діяльності

моральна шкода, заподіяна здобувачу дошкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти

неналежне забезпечення ЗДО педагогічними працівниками

моральна шкода, заподіяна здобувачу дошкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з відсутністю у ЗДО належного забезпечення педагогічними працівниками

відсутність у ЗДО належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

моральна шкода, заподіяна здобувачу дошкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з відсутністю належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

неналежне управління ЗДО

моральна шкода, заподіяна здобувачу дошкільної освіти внаслідок неналежного управління ЗДО

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага), О3

відсутність організаційно-правових засад діяльності у сфері дошкільної освіти

збитки, завдані здобувачу дошкільної освіти внаслідок неналежної організації освітньої діяльності ЗДО

 • строк провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти
 • кількість порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

незабезпечення права на здобуття дошкільної освіти

збитки, завдані особі внаслідок порушення права на отримання дошкільної освіти

незабезпечення ЗДО належної організації освітньої діяльності

збитки, завдані здобувачу дошкільної освіти, які пов’язані з отриманням додаткових платних освітніх послуг у зв’язку з неотриманням освітніх послуг відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти

неналежне забезпечення ЗДО педагогічними працівниками

збитки, завдані здобувачу дошкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з відсутністю у ЗДО належного забезпечення педагогічними працівниками

відсутність у ЗДО належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

збитки, завдані здобувачу дошкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з відсутністю належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

неналежне управління ЗДО

збитки, завдані здобувачу дошкільної освіти внаслідок неналежного управління ЗДОзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді