Ведемо Діловий щоденник контролю у ЗДО

Діловий щоденник контролю не згадано в переліку обов’язкової документації директора закладу дошкільної освіти. Та все ж його ведуть більшість керівників і кожен по-своєму

 

Автономізація фінансів ЗДО: розв’язуємо робочі ситуації

 

Деколи на заповнювання Ділового щоденника контролю керівник витрачає більше часу, ніж на практичну роботу з педагогами.

Щоб заощадити час, не варто кожен захід відображати у щоденнику.

Для досвідченого керівника достатньо після вивчення певного питання оперативного контролю зробити відповідну умовну позначку у щомісячному схематичному плані.

Менш досвідчений керівник має ґрунтовно проаналізувати стан справ з певного питання після серії відвідувань, узагальнивши результати.

 

Як вести Діловий щоденник контролю

Для самоорганізації керівник ЗДО:

 • розробляє щомісячно схематичний план контролю та докладає його у щоденник
 • вивчивши окреме питання оперативного контролю, занотовує висновки у щоденник.

Якщо вивчення двох-трьох питань припадає приблизно на однаковий період, то на їх узагальнення варто відвести єдиний день.

Наприклад

Питання адаптації дітей до умов ЗДО вивчали з 1 по 12 вересня, а з 8 по 10 вересня — оглянули, як відбувається планування індивідуальної корекційної роботи, то результати оперативного контролю за обома питаннями можна узагальнити 12 вересня

Малодосвідченому керівникові закладу досить складно утримувати в пам’яті всі здобутки та недоліки, виявлені під час перегляду педагогічних заходів. А оскільки на них обов’язково слід зауважувати, обговорювати з педагогічним колективом, то на початку набуття досвіду управлінської діяльності варто фіксувати висновки щодо кожного заходу окремо.

Контроль основних напрямів діяльності закладу дошкільної освіти: що має робити керівник

Кількість записів

Як часто вестиме керівник ДНЗ записи у щоденнику, залежить від різних чинників, як-то:

 • кількості педагогів, які працюють у дошкільному закладі, їхнього фаху та педагогічних якостей
 • кількості заходів контролю та їхнього змісту
 • організації освітнього процесу
 • професійних можливостей керівника.

Зразок Ділового щоденника контролю керівника 

Завідувач ДНЗ № 7 «Попелюшка» м. Суми передбачила такі розділи у своєму щоденнику:

Що фіксувати у Діловому щоденнику контролю

У кожному ЗДО своя специфіка роботи, тож і напрями та циклограма оперативного контролю окремі.

Так, щоб зорієнтуватися, керівник визначає приблизну тематику, об’єкти та параметри оперативного контролю, відповідно до яких фіксує у своєму щоденнику узагальнені висновки.

 

⇒Річний план роботи ЗДО

 

Орієнтовні тематика, об’єкти та параметри оперативного контролю в ЗДО

Тематика оперативного контролю

Об’єкти контролю

Параметри контролю

Рівень організації та проведення батьківських зборів у групах

вихователі всіх груп

 • теоретична підготовка вихователя з відповідного питання
 • доцільність добору літератури, рекомендованої батькам
 • лаконічність виступів
 • конструктивність рекомендацій
 • стиль спілкування з батьками

вихователь-методист

 • ефективність методичної допомоги, наданої вихователям
 • доцільність і зміст рекомендацій

Стан обстеження звукової культури мовлення дітей та планування індивідуальної корекції

вихователі груп для дітей раннього віку, молодшого та середнього дошкільного віку

 • рівень володіння методикою обстеження звукової культури мовлення дітей
 • ефективність використання вправ та дидактичних ігор з метою вправляння дітей у правильній звуковимові
 • системність планування індивідуальної корекційної роботи

Ефективність прийомів індивідуального підходу до дітей під час ранкового прийому та адаптація дітей до умов дошкільного закладу

вихователі всіх груп

 • відкритість педагога для особистісних та ділових контактів з вихованцями та батьками
 • знання особливостей адаптації дітей до умов дошкільного закладу
 • створення психолого-педагогічних умов щодо безболісної адаптації малюків

психолог

 • рівень підготовки наочної та усної інформації для педагогів та батьків щодо адаптації дітей
 • ефективність використання методів зняття напруги, нервовості у дітей

діти

 • емоційний стан вихованців під час ранкового прийому
 • динаміка зміни настрою

Стан роботи педагогів щодо формування у дітей знань про правила дорожнього руху, вмінь дотримуватися правил безпечної поведінки

вихователі груп для дітей середнього та старшого дошкільного віку

 • рівень обізнаності педагогів у вимогах щодо формування у дітей знань про правила дорожнього руху
 • доцільність та змістовність планування роботи з цього питання
 • ефективність методів та прийомів щодо вправляння дітей у дотриманні правил безпечної поведінки

предметно-розвивальне середовище

Моторна щільність ранкової гімнастики на спортивному майданчику

вихователі груп для дітей середнього та старшого дошкільного віку

 • правильність добору та порядку проведення вправ для різних груп м’язів
 • доцільність застосованих методів і прийомів
 • оптимальність навантаження
 • систематичність проведення
 • уміння створити бадьорий настрій
 • використання атрибутики, музичного супроводу

Відповідність оформлення куточків народознавства у групах віковим особливостям дітей

предметно-розвивальне середовище

 • естетика оформлення куточків та його відповідність методичним рекомендаціям
 • змістовність, доступність, функціональність, відповідність віку дітей

вихователі груп для дітей дошкільного віку

 • рівень відповідної теоретичної підготовки
 • прояви креативності щодо оформлення народознавчих куточків

Відповідність методичних рекомендацій щодо організації загартування дітей віковим та індивідуальним особливостям дітей. Доцільність рекомендацій відносно створених у дошкільному закладі умов

вихователь-методист

 • уміння аналізувати стан забезпеченості кабінету необхідною науковою, методичною літературою
 • ефективність та доцільність методичних рекомендацій

Свідченням результативності діяльності керівника та його професійної компетентності є не кількість записів у Діловому щоденнику контролю, а зміст аналізу, висновків та рекомендацій педагогам, їх ґрунтовність, конструктивність і доцільність.

 

 

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді