Про охорону праці та безпеку життєдіяльності у ЗДО

Як організовувати роботу і дотримувати вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти? Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій

Самооцінювання освітнього й управлінського процесів: взяти до уваги

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» додані до листа МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491.

Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗДОІнструктивно-методичні рекомендації (лист МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491) з активним змістом

7 розділів рекомендацій про охорону праці та БЖД

розділ

назва розділу

І

Загальні положення

ІІ

Створення безпечних умов

ІІІ

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

ІV

Проведення інструктажів з охорони праці

V

Вимоги охорони праці та безпеки життєдіяльності при підготовці закладу дошкільної освіти до нового навчального року

VI

Документи, що регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти

VІІ

Обов’язки працівників щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності

8 додатків до рекомендацій про охорону праці та БЖД

додаток

назва додатка

Додаток 1

Орієнтовний перелік документів, що регулюють організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах дошкільної освіти

Додаток 2

План заходів (орієнтовний) щодо підготовки та обладнання приміщень закладу дошкільної освіти до нового __/__ навчального року

Додаток 3

План (орієнтовний) організаційних та ремонтних робіт з підготовки закладу дошкільної освіти до __/__ навчального року

Додаток 4

Наказ (орієнтовний) «Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд»

Додаток 5

Акт-дозвіл (орієнтовний) на проведення занять в спортивному залі закладу освіти

Додаток 6

Акт (орієнтовний) обстеження приміщень і території закладу дошкільної освіти до початку навчального року

Додаток 7

Примірний акт прийому готовності закладу дошкільної освіти до нового навчального __/__року

Додаток 8

Строки перевірки обладнання і захисних засобівзміст

Сертифікація в системі базової освіти