Охорона праці в ЗДО: документація

До початку нового навчального року у закладах дошкільної освіти перевірять, чи всі документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. А чи відомо вам, що документи, які регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, оновлено?

Перелік необхідної документації з питань охорони праці в ДНЗ донедавна визначали за листом МОН вiд 23.09.2014 № 1/9-482. У ньому в додатку 2 був наведений Орієнтовний перелік документів, що регулюють організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах.

Одначе…

Документи з охорони праці та БЖД з 2019 року

На початку року МОН видало інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (лист від 14.02.2019 № 1/11-1491).

У розділі IV інструктивно-методичних рекомендацій наведено Документи, що регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти — ці документи необхідно мати, щоб отримати акт прийому готовності ЗДО до нового навчального року.

Документи,
що регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗДО

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу дошкільної освіти, затверджені його керівником
 2. Колективний договір (наявність розділу «Охорона праці»)
 3. Посадові інструкції працівників закладу дошкільної освіти з блоком питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності з їхніми особистими підписами
 4. Накази керівника закладу дошкільної освіти:
 • про призначення відповідальних осіб за:
  • організацію роботи з охорони праці в закладі освіти та в окремих приміщеннях (спортивна зала, музична зала, кабінети тощо)
  • експлуатацію енергогосподарства
  • експлуатацію бойлерів, котлів, інших посудин, що працюють під тиском
 • про призначення комісії для перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності
 1. Протоколи засідання комісії з перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладу дошкільної освіти
 2. Посвідчення про перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності керівника закладу дошкільної освіти, його заступників і членів комісії з перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності
 3. План організаційно-технічних заходів щодо поліпшення стану умов і охорони праці та безпеки життєдіяльності (складають на календарний рік)
 4. План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки закладу дошкільної освіти (складають на календарний рік)
 5. План заходів щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму (складають щорічно перед початком навчального року)
 6. Акти загального технічного огляду будинку і споруд закладу дошкільної освіти (оформляють 2 рази на рік: навесні й восени)
 7. Акт готовності закладу дошкільної освіти до нового навчального року
 8. Акти-дозволи на проведення занять у музичних і спортивних залах
 9. Акт-дозвіл про випробування спортивного обладнання
 10. Акт-дозвіл про випробування малих форм на дитячих майданчиках
 11. Акти-дозволи на роботу харчоблока та пральні
 12. Акти-дозволи на проведення занять у кабінетах
 13. Акти технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів (оформляють один раз на 6 місяців)
 14. Акт обробки дерев’яних конструкцій горищного приміщення будинку (за наявності) вогнезахисним складом (оформляють один раз на 3 роки)
 15. Акти перевірки стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищного приміщення (оформляють один раз на 6 місяців)
 16. Журнал обліку первинних засобів пожежогасіння
 17. Матеріали щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці
 18. Протоколи перевірки опору заземлення устаткування (оформляють один раз на 2 роки)
 19. Перелік інструкцій з охорони праці (затверджує керівник закладу дошкільної освіти наказом)
 20. Інструкції з охорони праці для всіх професій і видів робіт
 21. Журнали:
 • оперативного контролю за станом охорони праці
 • реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
 • реєстрації інструктажів з питань охорони праці (первинний, повторний, цільовий, позаплановий) на робочому місці
 • реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці у закладі дошкільної освіти
 • реєстрації нещасних випадків з працівниками
 • реєстрації нещасних випадків з вихованцями
 • реєстрації мікротравм з вихованцями
 • обліку нещасних випадків невиробничого характеру
 • обліку професійних захворювань (отруєнь)
 • видачі спецодягу і засобів індивідуального захисту (картки)
 • видачі електрообладнання
 • обліку медичних оглядів та графік проходження працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів.
Медична документація в ДНЗ

Сезонні справи на відмінно: ВЕРЕСЕНЬ

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Кожен вересень для керівника — новий старт. Як організувати освітній процес та роботу з кадрами без помилок?

Орієнтовний перелік документів,
що регулюють організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах дошкільної освіти

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

№ з/п

Назва документа

Документ,
що є підставою

1

Колективний договір

(наявність розділу з охорони праці та матеріалів щодо його виконання)

 • Кодекс законів про працю України.
 • Закон України «Про колективні договори і угоди».
 • Закон України «Про освіту».
 • Закон України «Про охорону праці».
 • Типове положення про службу охорони праці, затв. наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255

2

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу дошкільної освіти, затверджені керівником

 • Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затв. наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455

3

План роботи закладу дошкільної освіти на рік

(наявність розділу з ОП і БЖД)

 • Закон України «Про дошкільну освіту».
 • Базовий компонент дошкільної освіти

4

Акти:

 • Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затв. наказом МОН від 26.12.2017 № 1669

5

Журнали:

 • оперативного контролю за станом охорони праці
 • протоколів засідання комісії з перевірки знань з охорони праці
 • реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
 • реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (первинний, повторний, цільовий, позаплановий)
 • реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці у навчальному закладі
 • обліку нещасних випадків невиробничого характеру
 • реєстрації мікротравм, що сталися з вихованцями
 • реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями
 • реєстрації нещасних випадків з працівниками
 • професійних захворювань і аварій на виробництві
 • видачі спецодягу і засобів індивідуального захисту (картки)
 • випробування засобів захисту з діелектричної гуми (рукавичок, бот, діелектричних калош та ізолювальних накладок)
 • перевірки опору ізоляції (акт) і видачі електрообладнання
 • обліку медичних оглядів і графік проходження працівниками медичних оглядів
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9
 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затв. наказом МОН від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу МОН від 07.10.2013 № 1365)
 • Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затв. постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232
 • Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затв. наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62 (витяг)
 • Постанова КМУ «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23.05.2001 № 559

6

Протоколи виробничих нарад, засідань педагогічної ради, батьківських зборів щодо стану роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти

 • Закон України «Про охорону праці»
 • Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затв. наказом МОН від 26.12.2017 № 1669
 • Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затв. наказом МОНмолодьспорту від 01.10.2012 № 1059

7

Положення:

 • Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затв. наказом МОН від 26.12.2017 № 1669
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затв. наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15
 • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (у редакції наказу МОН від 22.11.2017 № 1514)

8

Звіт про травматизм за рік

 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затв. наказом МОН від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу МОН від 07.10.2013 № 1365)

9

Посадові (робочі) інструкції та інструкції з охорони праці за професіями та за видами робіт

 • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336
 • Методичні рекомендації щодо формування кваліфікаційних характеристик професій працівників, затв. наказом Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту від 16.12.2011 № 547/1438
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затв. наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9

10

Програми:

 • вступного інструктажу
 • первинного інструктажу
 • стажування на робочому місці
 • навчання з питань охорони праці
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затв. наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15
 • Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затв. наказом МНС від 23.04.2001 № 97зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді