Зразок акту готовності ЗДО до нового навчального року

Автор
Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України, експерт з питань освіти
Що перевірятиме комісія за Примірним актом прийому готовності закладу дошкільної освіти до нового навчального року

Акт прийому готовності ЗДО до навчального року

Зміст Акта прийому готовності

Як вказано у примітках до Примірного акта:

 • перевірка готовності ЗДО до нового навчального року проводиться до 25 серпня
 • акт прийому готовності ЗДО складають у двох-трьох примірниках:
  • один примірник обов’язково передають засновнику та (або) органу управління освітою (за підпорядкуванням)
  • другий залишається в закладі освіти

Зауважте!

Якщо комісія вважає, що заклад не готовий до роботи в новому навчальному році, то зазначає:

 • причини
 • перелік робіт, які треба виконати
 • строки виконання робіт

Новий закон про трудові відносини під час війни

Структура Акта:

Питання перевірки готовності ЗДО

Орієнтовна циклограма завідувача ЗДО на рік

Комісія фіксує в акті відомості й висновки щодо питань, які стосуються:

 1. кількості груп і вихованців
 2. плану роботи ЗДО на новий навчальний рік, наявність в ньому розділу з охорони праці
 3. стану та якості ремонту приміщень (капітального, поточного)
 4. стану території та її площі
 5. кількості й стану допоміжних споруд
 6. огорожі навколо території, її стану
 7. спортивних споруд і майданчиків, їх технічного стану
 8. стану готовності групових приміщень
 9. наявності методичного кабінету
 10. наявності технічних засобів навчання, їх стану й зберігання
 11. розмірів спортивного залу, наявності і стану фізкультурного обладнання та інвентарю
 12. наявності, розмірів музичної зали та забезпечення в ньому пожежної безпеки
 13. стану меблів (у групових кімнатах, кабінетах тощо)
 14. наявності їдальні, стану меблів, забезпеченості технологічним обладнанням, санітарного стану, наявності проточної води (холодної, гарячої)
 15. організації питного режиму
 16. наявності медичного кабінету
 17. забезпеченості освітлення в групових кімнатах згідно з нормами
 18. наявності актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення
 19. наявності і стану протипожежного обладнання:
 1. стану покрівлі
 2. наявності і стану інженерних комунікацій:
 • водопостачання
 • газопостачання (електропостачання)
 • каналізація
 1. забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу:
 • наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності
 • журнали реєстрації інструктажів з охорони праці
 • журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
 • інструкції з безпеки в кабінетах тощо
 1. забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом.

Зауважте!

Запропонована форма акта передбачає лише основні питання

До змісту акта можна включити інші питання, враховуючи місцеві умови та особливості об’єкта перевіркизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді